Välkommen till Klubb 2000

      
logo
              
 Info in English

Detta är ett forum för dig som gillar att kryssa växter.
Här kan du läsa exkursionsreferat och se på foton på sällsynta växter.

Givetvis sprids ej detaljerade uppgifter om utrotningshotade eller andra känsliga arter. För vissa arter ges därför ej exakt lokaluppgift.

Skicka gärna in: Exkursionsreferat
Dina kryss för året
Önskelistor (de 10 arter du helst vill se)
Hur många taxa du har sett i Norden
Klubb 2000 är i princip bara dessa hemsidor, det finns inga medlemsavgifter.
Man skall helst ha sett 2000 arter kärlväxter i Norden, men alla som uppger antal taxa som ligger nära 2000 kommer med på
medlemslista klubb 2000    Vilka arter / taxa räknas ?
För att sprida information om växtfynd snabbt startade jag 1 september 1997 en e-postgrupp som kallades blom-net.
Något liknande fanns inte i Sverige på den tiden. Som mest hade listan 116 medlemmar från fyra Nordiska länder och 43 utskick av nyheter gjordes.
Listan lades ner i brist på inskickat material 8 november 2003. För att få reda på aktuella obsar av växter hänvisas numera till Artportalen och GlobalTwitcher.

Gå vidare till;

Exkursionsreferat.
Krysslistor. Uppdaterade 25 juli 2013
Önskelistor.
Användbara länkar. Uppdaterade 18 juli 2013
Kryssdefinitioner

Skicka gärna in uppgifter om dig själv:

Namn:

Adress:

Antal arter:

Kommentarer (ex.v. exakt antal arter du sett, önskearter, tips på arter).

Fungerar formuläret ovan inte, skriv ett vanligt e-brev till Erling Jirle .

Alla huvudsidor:
Exkursionslistor   English summary   Kryssdefinitioner   Krysslistor   Medlemslista Klubb 2000   Önskelista   Länkar

PageSpinner

Page created 11 November 1997, updated 25 July 2013.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.   Erlings hemsida