Tips på användbara botaniklänkar

Alla länkar öppnas i nytt webläsarfönster. Länkarna testade senast 24 juni 2013.

Följande viktiga checklista finns nu på en ny sajt fr.o.m. 2013:
Checklista över Nordens Kärlväxter av Thomas Karlsson (med många nykonstruerade svenska namn och sökfunktion).
Fanns i tryckt form som häfte 5/1997 av Svensk Botanisk Tidskrift, och uppdateringar i en artikelserie 2002-2003 och på en gammal sajt.
Den gamla sajten var ej uppdaterad sedan 2004, men 2013 öppnades alltså en ny sajt.

SKUD   (Kulturväxtdatabasen, som var stängd ett tag, öppnade åter 28 sept 2012). SÖKFORMULÄR

Den Virtuella Floran (Nordiska Riksmuséet)

Artportalen, med Rapportsystemet för växter och svampar. (Ny version 2013)

Global Twitcher (svensk sajt för krysssning av alla slags organismer)

Dyntaxa. Svensk Taxonomisk Databas (ArtDataBanken, SLU). Alla svenska organismer.

ArtDataBankens Rödlista

GBIF-Sweden (biologisk mångfald, så alla typer organismer)

Projekt Flora Nordica. (Detta bokverk står utan finansiering sedan 2008. Band 12 skall ev. utkomma. Bara 4 av 15 band hittills har utkommit).

HERBARIER

Virtuella Herbariet (sökdatabas för nästan alla stora svenska herbarier)

Herbariet i Lund (databas LD) SÖKFORMULÄR

Herbarium OHN (Biologiska museet i Oskarshamn)

Linnéherbariet (S-LINN, Linnésamlingen i Stockholm, ej med i det Virtuella Herbariet ovan)

Index Herbarorium (register över alla världens herbarier)

Nordiska herbariet

Genvägar till nordiskt material (Naturhistoriska riksmuseets länksida)

Botaniska Trädgården i Lund (bortglömd på SBF:s länksida)

Svensk - dansk översättning av växtnamn.

Krypbjörnbär i Sverige (Ulf Ryde, 2005)

FÖRENINGAR

Svenska Botaniska Föreningen (med Svensk Botanisk Tidskrift, en lång länklista och mycket annat)

Lunds Botaniska Förenings hemsida startade i feb-00.

När det gäller Norge, Danmark och Island var det klent med hemsidor för ett par år sedan, men Norsk Botanisk Forening, med tidskriften Blyttia, har kommit igång med sin sajt ordentligt senaste åren.

Dansk Botanisk Forening, med tidskriften Urt, startade vid årsskiftet 99/00 en sajt.

INTERNATIONELLT

Google är bra, eller men glöm inte heller gamla Altavista som ett alternativ, och för bildsökning är även Bing bra.

Internet directory for Botany (Canada) (som tidigare drevs i Finland har en övervikt åt USA-länkar).

Atlas Flora Europaea

International Organization for Plant Information

Nomen.at - Dictionary of animals and plants

Global Biodiversity Information Facility; Plants.


Page created 11 November 1997, updated 27 June 2013. All links checked 24 June 2013.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till Klubb 2000 hemsida