Jag är intreserad av information om lokaler och kontakter med andra "plant hunters" runtom i Norden.
Skicka e-mail med förfrågan om lokaler så kan jag se om jag kan hjälpa till.
Titta exempelvis på krysslistorna och exkursionslistorna för att få tips på arter.
I gengäld är jag intresserad av information om ett antal arter;

Erling Jirles önskelista:
Spetstrampört, Polygonum aviculare rurivagum
Oljedådra, Camelina sativa
Kvarnfingerört, Potentilla supina
Grå småfingerört, P. subarenaria
Trubbdaggkåpa, Alchemilla plicata
Dvärgsötväppling, Meliotus indicus
Smallupin, Lupinus angustifolius
Blåmire, Anagallis foemina
Strandförgätmigej / falsk s., Myositis laxa baltica / laxa
Tistelgullfrö, Xanthium spinosum
Rysskulla, Anthemis ruthenica

Här är några arter Mora Aronsson skulle vilja ha information om;
Håldådra, Myagrum perfoliatum, i Sverige
Gråsenap, Hirschfeldia incana, i Sverige

Några nattljus;
Småblommigt, Oenothera parviflora
Fliknattljus, O. laciniata
Strävt, O. depresa

Några Halländska specialiteter;
Senapskål, Eruca versicaria
Alpkåpa, Alchemilla conjuncta
Gamander, Teucrium chamaedrys
Ullblad, Eriophyllum lanatum
Vit skunkkalla, Lysichiton camtchatcensis

Lennart Segerbäck, Dalby;

Avena strigosa, purrhavre
Carex muricata, mörk snårstarr
Smilacina stellata, stjärnrams
Rumex triangulivalvis, hamnskräppa
Sagina x normanianiana, normansnarv
Ranunculus penicillatus, penselmöja
Geranium bohemicum, svedjenäva
Brännande färsk lokal önskas!
Anagallis foemina, blåmire
A. arvensis f azurea
Antennaria nordhageniana, gaissakattfot

Annika Andreasson, Göteborg;
Svepestarr, Carex bohemica

Ulf Ryde, Lund;
Geranium languinosum, brandnäva. Årsfärsk lokal.
Ajuga reptans, revsuga. I naturlig miljö, långt från bebyggelse.
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii, korallhagtorn.
(I art- och varitets-rent bestånd, gärna i Skåne eller Halland).

Åke Svensson, Knislinge:
Purfärska lokaler för;
Brandnäva, Geranium lanuginosumSkicka gärna uppgifter om ovanstående arter via mail, det finns nog fler som är intresserade, bl.a. ArtDataBanken.

Page created 11 November 1997, updated 27 June 2013.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund. Tillbaka