Introduktion till bildgalleri över runstenar och runristningar i Småland       In English English flag       Till fotogalleri över alla stenarna

Det finns cirka 120 kända runstenar i Småland. Mitt fotogalleri från en Smålandstur 9-12 juli 2015 innehåller 90 runstenar och runristningar, 83 av dem är runstenar. Bilderna kommer i kronologisk ordning, ej nummerordning.
Turen i Småland gjordes tillsammans med Rune Svensson från Lund, som förberett turen noggrant genom faktainsamling och uppläggning av rutten.

Numreringen av Smålands runstenar följer boken;
Kinander, Ragnar. Smålands runinskrifter (1935-1961), Band 4 av Sveriges runinskrifter, som finns att läsa i sin helhet (342 pp.) på Riksantikvarieämbetets hemsidor.

Övriga numreringar kommer från nyfynd publicerade i Fornvännen, norska Nytt om runer samt RAÄ-rapporter.

Christer Hamp har en omfattande sajt med mycket fina foton av en mängd runstenar både från Sverige, ordnade landskapsvis, och övriga Europa. Inkluderar tolkningar av runorna. Gamla runinskrifter. Startsida.


Text & foto ©: Erling Jirle, Lund. Kamera: Nikon D7000.    Uppdaterat 1 september 2015.   E-post.

Till fotogalleri över alla stenarna

Introduktion till fotogalleri över alla runstenar i Skåne

Direkt till fotogalleriet över alla runstenar i Skåne

Direkt till fotogalleriet över alla runstenar i Blekinge