• Sm IK 339, Forsheda
 • /
 • Guldbrakteat, 400-550 e.Kr.. Statens historiska museum, Stockholm
 • Sm NOR 1994:25
 • /
 • Folkhögskolan, Markaryd (sentida runinskrift)
 • Sm NOR 1994:25
 • /
 • Folkhögskolan, Markaryd (sentida runinskrift)
 • Sm 38 Pjätteryd
 • /
 • Dopfunt, Pjätteryds kyrka
 • Sm 38 Pjätteryd
 • /
 • Dopfunt, Pjätteryds kyrka
 • Sm 44 Ivla, S Ljunga sn
 • Sm 44 Ivla, S Ljunga sn
 • Sm 32 Elinge, Hamneda sn
 • /
 • Vid prästgården till Hamneda g:a kyrka (riven)
 • Sm 32 Elinge, Hamneda sn
 • /
 • Vid prästgården till Hamneda g:a kyrka (riven)
 • Sm 33 Elinge, Hamneda sn
 • /
 • Vid prästgården till Hamneda g:a kyrka (riven)
 • Sm 33 Elinge, Hamneda sn
 • /
 • Vid prästgården till Hamneda g:a kyrka (riven)
 • Sm 32 och 33
 • /
 • Vid prästgården till Hamneda g:a kyrka (riven)