• Sm 137, Vattenledningsparken, Eksjö
 • /
 • (flyttad fr. Kvarnarp, Höreda sn)
 • Sm 137, Vattenledningsparken, Eksjö
 • /
 • (flyttad fr. Kvarnarp, Höreda sn)
 • Sm 106, Vetlanda kyrka
 • Sm 106, Vetlanda kyrka
 • Vetlanda runstenslund
 • /
 • (kopior på försvunna runstenar)
 • Vetlanda runstenslund
 • /
 • (kopior på försvunna runstenar)
 • Sm 112, Bäckseda kyrka
 • /
 • Runstensfragment i vapenhuset
 • Sm 112, Bäckseda kyrka
 • /
 • Runstensfragment i vapenhuset
 • Sm 110, Apoteksparken, Vetlanda
 • Sm 110, Apoteksparken, Vetlanda
 • Sm 85, Alseda kyrka
 • Sm 85, Alseda kyrka