• Sm 90, Reppekäll, Alseda sn
 • Sm 90, Reppekäll, Alseda sn
 • /
 • Vid Torshag
 • Sm 89, Repperda, Alseda sn
 • /
 • Vid riksväg 47
 • Sm 89, Repperda, Alseda sn
 • /
 • Vid riksväg 47
 • Sm 89, Repperda, Alseda sn
 • /
 • Vid riksväg 47
 • Sm 134, Sandshult, Hults sn
 • Sm 134, Sandshult, Hults sn
 • Sm SvS 1973:4, Mellby kyrka
 • Sm SvS 1973:4, Mellby kyrka
 • Sm SvS 1973:4, Mellby kyrka
 • Sm 141, Medalby, Mellby sn
 • /
 • Vid Medalby gravfält
 • Sm 142, Värneslätt, Mellby sn