• Sm 26, portkläpp, Angelstads k:a
 • Sm 26, portkläpp, Angelstads k:a
 • Sm 30, Trotteslöv, Berga sn
 • /
 • Vid gamla Riksväg 1, S Lagan.
 • Sm 30, Trotteslöv, Berga sn
 • /
 • Vid gamla Riksväg 1, S Lagan.
 • Sm 28, Berga kyrka, Lagan
 • Sm 28, Berga kyrka, Lagan
 • Sm 27, Berga kyrka, Lagan
 • Sm 27, Berga kyrka, Lagan
 • Sm 29, Ingelstad, Berga sn
 • Sm 29, Ingelstad, Berga sn
 • Sm 31, Toftaholms herrgård, Dörarps sn
 • Sm 31, Toftaholms herrgård, Dörarps sn