• Sövestadsstenen 2, DR 291
 • /
 • Krageholms slott
 • Sövestadsstenen 1, DR 290 (bildsten)
 • /
 • Krageholms slott
 • Baldringestenen, DR 294
 • /
 • Baldringe kyrka
 • Baldringestenen, DR 294
 • /
 • Baldringe kyrka
 • Kverrestadsstenen, RAÄ Kverrestad 4:1
 • /
 • Kverrestad
 • Kverrestadsstenen, RAÄ Kverrestad 4:1
 • /
 • Kverrestad
 • Östra Herrestadsstenen, DR 343
 • /
 • Ö. Herrestads kyrka
 • Älleköpingestenen, RAÄ Åhus 2:4
 • /
 • Åhus museum
 • Älleköpingestenen, RAÄ Åhus 2:4
 • /
 • Åhus museum (sorry for the bad German and English...)
 • Runor på dopfunten i Höörs kyrka
 • /
 • Runtext: "Martin mik giarde"
 • Runor på dopfunten i Höörs kyrka
 • Hästvedastenen, DR 350
 • /
 • Hästveda kyrka