• Solbergastenen, DR 275
 • /
 • Torsjö gods
 • Örsjöstenen, DR 276
 • /
 • Örsjögården
 • Örsjöstenen, DR 276
 • /
 • Örsjögården
 • Västra Nöbbelövsstenen, DR 278
 • /
 • V. Nöbbelövs kyrka
 • Sjörupsstenen, DR 279
 • /
 • Sjörups gamla kyrka. 4 delar från brovalv + 2 delar kopior.
 • Sjörupsstenen, DR 279
 • /
 • Sjörups gamla kyrka. 4 delar från brovalv + 2 delar kopior.
 • Sjörupsstenen, DR 279
 • /
 • Sjörups gamla kyrka. 4 delar från brovalv + 2 delar kopior.
 • Bjäresjöstenen 1, DR 287
 • /
 • Bjäresjö kyrka
 • Bjäresjöstenen 3, DR 289
 • /
 • Bergsjöholms gods
 • Bjäresjöstenen 3, DR 289
 • /
 • Bergsjöholms gods
 • Skårbystenen, DR 281
 • /
 • Skårby kyrka
 • Sövestadsstenen 2, DR 291
 • /
 • Krageholms slott