Växtkryss 2008, med länkade foton.

 

(landskap = Skåne om ej annat anges, förkortningar enl. Mossberg 2003)

(understruken = kryss på taxon lägre än art)

 

Allium zebdanense, majlök. Lund, 6/4.

 

Corydalis gotlandica, gotländsk nunneört. Västergarn, Gtl., 19/4.   FOTO

[Endemisk för Gotland]

 

Heracleum platytaenium. Hörsne, Gtl., 19/4.

 

Ptilostemon afer, elfenbenstistel. Visby, Gtl., 20/4.   FOTO

 

Muscari armeniacum, armenisk pärlhyacint. Visby, Gtl., 20/4.

 

Ailanthus altissima, gudaträd. Hellerup, Själl., Dk., 6/6 och Lund, 14/8.   FOTO

 

Heracleum sosnovskyi, [Rundlobet Bjørneklo]. Østerbro, Själl., Dk., 6/6.   FOTO

 

Euphorbia dulcis ‘Chamelon’, söttörel. Stora Råby, 14/6.   FOTO

 

Morus alba, vitt mullbär. Stora Råby, 14/6.  FOTO

 

Tragopogon porrifolius, äkta haverrot. Christiansø, Bornh., Dk., 4/7.   FOTO

 

Salvia transsylvanica, rumänsk salvia cf. Stora Råby, 22/7.   FOTO

 

Quercus cerris, turkisk ek.  Dalby, 22/7.

 

Papaver atlanticum, atlasvallmo. Lund, 3/8.   FOTO

 

Mimulus ringens, blå gyckelblomma. Stora Råby, 14/8.   FOTO

 

Ginkgo biloba, ginkgo.    dito   FOTO

 

Malus baccata var. mandshurica, manchurisk bärapel. Dalby, 14/8.   FOTO

 

Salix purpureaNana’, rödvide.       dito

 

Verbascum chaixii ssp. orientale ‘Album’, franskt kungsljus. Bonderup, 14/8.   FOTO

 

Brunnera macrophyllaJack Frost’, kaukasisk förgätmigej.    dito   FOTO

 

Geranium maculatum, fläcknäva cf.  Bonderup, 14/8.

 

Geranium versicolor, ådernäva cf. Bonderup, 14/8.

 

Euphorbia amygdaloides, mandeltörel cf. Bonderup, 14/8.

 

Eleusine indica ssp. indica, gåshirs. Dalby, 25/8.   FOTO

 

Cosmos sulphureus ‘Carioca’, gullskära. Lomma, 22/9.   FOTO

 

Coreopsis grandiflora, flicköga. Oxie, 4/10.

 


Page updated 25 Oct 2009.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka