Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Foto Erling Jirle 14 augusti 2009. Stenbrott, Bonderup, Skåne. Funnen av Rune Svensson.


Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla 'Jack Frost'

Tillbaka till listan    Nästa bild