Växtkryss 2007, med länkade foton.

 

(landskap = Skåne om ej annat anges, förkortningar enl. Mossberg 2003)

(understruken = kryss på taxon lägre än art)

 

 

Hyacinthoides non-scripta, engelsk klockhyacint. Dalby, 12/5.   FOTO

 

Rubus dissimulans sect. Corylifolii, bohusbjörnbär. Kville, Boh., 1/7.

 

Rosa micrantha, sydäppelros. Köpinge, 29/7-07.   FOTO

 

Rubus steracanthos sect. Rubus, ystadbjörnbär. Ystad, 29/7.   FOTO

 

Dipsacus laciniatus, flikig kardvädd. Härslöv, 12/8.   FOTO

 

Hypericum ‘Hidcote’, vinterhyperikum. Stora Råby, 18/8.   FOTO

 

Tetradium danielli, falskt korkträd. Stora Råby, 18/8.   FOTO

 

Colchium cf. lusitanum, tidlöse-art. Dalby, 8/10.  

 


Page updated 18 Nov 2009.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka