Falskt korkträd, Tetradium danielli

Foto Erling Jirle 18 augusti 2007. Gastelyckan, Stora Råby, Skåne. Funnen av Rune Svensson.


Falskt korkträd, Tetradium danielli

Tillbaka