Växtkryss-2003

(landskap = Skåne om ej annat anges, förkortningar enl. Mossberg 1992)
(understruken = kryss på taxon lägre än art)

Cerastium brachypetalum, kustdaggkåpa. Sandby, Södra Sandby 7/6.
Alchemilla xanthochlora, raggarv. Östra huvudet, Stenshuvud, S. Mellby 7/6.
Dactylorhiza baltica, baltnycklar. Køge Sønderstrand, Køge, Sj., Dk. 23/6.
Rubus lidforssii sect. Corylifolii, bornholmsbjörnbär. Fyledalen 2 km SSV Ramsåsa kyrka, Baldringe 5/7. (SBF:s Rubusexkursion)
Rubus vestitus f. vestitus, skärt rundbladsbjörnbär. Drottningg. 236, Helsingborg 6/7. (SBF:s Rubusexkursion)
Rosa tomentosa, filtros. Ramslid, Slimminge 13/7. foto
Melica picta, tuvslok. Granholm, Lemland, Åland, Finl. 16/7.
Koeleria grandis, stor tofsäxing. Kappelskär, Rådmansö, Upl. 17/7.
Allium schoenophrasum var. jurmoënse , skärgårdsgräslök.   dito
Veratrum album ssp. album, vit nysrot. Loviseberg, Solna, Upl. 18/7.
Polypogon monspeliensis, skäggräs. Blekholmsterrassen 9, Stockholm, Upl. 18/7.
Rubus firmu s sect. Corylifolii, glandelbjörnbär. Kanalvägen, Lugnets industriområde, Nacka, Srm. 18/7.
Smilacina stellata, stjärnrams. Masmovägen 23, Huddinge, Srm. 18/7.
(Planta sp. cf. Farsta gård, Brännkyrka, Srm. 18/7.)
Satureja grandiflora, rosenmynta. Vårsta skola, Grödinge, Srm. 19/7.
Digitalis grandiflora, gul fingerborgsblomma. Skeppsviks hamns p-plats, Tunaberg, Srm. 19/7.
Mentha aquatica ssp. litoralis , strandmynta. Skeppsvik, Tunaberg, Srm. 19/7.
Nymphea alba coll. f. rosea , röd näckros. Fagertärn, Sannerud, Nrk. 20/7.
Luzula congesta, hedfryle. Sisjöns badplats, Mölndal, Vg. 2/8.
Thuja occidentalis, tuja. Axgatan nedan Västerberget, Mölndal, Vg. 2/8.
Chamaecyparis nootkatensis, nutkacypress.  dito
Picea pungens, blågran.  dito
Cornus alba ssp. alba , rysk kornell.  dito
Sedum camtschaticum, kamtjatkafetblad. Försvarsgatan, V. Frölunda, Vg. 2/8.
Oxalis fontana var. rufa , klöveroxalis (röd form). Karholmen, Torslanda, Bh. 2/8.
Silphium perfoliatum, skålört. Skändla by, Tuve, Vg. 2/8.
Molopospermum peloponnesiacum, alpkörvel. Ulvåsberget, St. Lundby, Vg. 2/8.
Scrophularia chrysantha, guldflenört. SSO Huvdens gård, Östad, Vg. 3/8.
Galium suecicum var. vestrogothicum , västgötamåra. 350 m VSV Kastenhov, Kinne-Vedum, Vg. 3/8.
Chamaecytisus elongatus, vidjeginst. Sparresäter, Lerdala, Vg. 3/8.
Dictamnus albus, Moses brinnande buske. Kyrkan, Varnhem, Vg. 3/8.
Orobanche flava, skråpsnyltrot. Utterslev Mose, Utterslev, Sj., Dk. 7/8.
Pilucaria vulgaris, loppört. Filborna soptipp, Kropp, 4/10. foto
Solanum scabrum, bärskatta. dito foto
Lantana camara, eldkrona. dito foto

Summa: 27 arter och 7 ssp., varietet eller form.


Page updated 18 November 2009.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka