Från Filborna soptipp, 4 oktober 2003 (foto Erling Jirle)

Pilucaria vulgaris, loppört   Solanum scabrum, bärskatta   Lantana camara, eldkrona