• Name: Sm 64, Jönköpingsvägen (R1), Västhorja, Värnamo