• Björketorpsstenen, DR 360U
 • /
 • Sveriges högsta runsten? (4,2 m)
 • Björketorpsstenen, DR 360U
 • Björketorpsstenen, DR 360U
 • /
 • Baksidan
 • Björketorpsstenen, DR 360U
 • /
 • Baksidan
 • Lösenstenen 1, DR 364
 • /
 • Numera i princip oläslig text
 • Lösenstenen 1, DR 364
 • /
 • Numera i princip oläslig text
 • Lösenstenen 3, DR 366
 • /
 • Oläslig text
 • Runstenskullen vid Lösens kyrka (Dr 364 & DR 366)
 • Sturköstenen, DR 363
 • Sturköstenen, DR 363