Växtkryss-96. E. Jirle

(understruken = underart  eller varietet )

Nordstedts maskros, Taraxacum nordstedtii (sekt. Celtica), Högebjärs fälad, Bonderup 14/5
Taraxacum bracteatum (sekt. Celtica) dito
Taraxacum decipiens (sekt. Erythrosperma) dito
Taraxacum taeniatum (sekt. Erythrosperma) dito
Taraxacum brachyglossum (sekt. Erythrosperma) dito
Lövmaskros, Taraxacum hamatiformae (sekt. Hamata) dito
Daggmaskros, Taraxacum subhamatum (sekt. Hamata) dito
Taraxacum haematicum (sekt. Ruderalia) dito
Taraxacum obliquilobum (sekt. Ruderalia) dito
Taraxacum fasciatum (sekt. Ruderalia) dito
Taraxacum pectinatiforme (sekt. Ruderalia) dito
Taraxacum alatum (sekt. Ruderalia) dito
Vårspärgel, Spergula morisonii, Bäckhalladalen, Simrishamn, 26/5
Blekarv, Stellaria pallida, Hagestad 26/5
Aftonstjärna, Ornithogalum nutans, Frösslunda mosse, Öl. 31/5
Klasefibbla, Crepis praemorsa, Gyetorpskärret, Gualöv 14/6
Källgräs, Catabrosa aquatica, Eskilstorps ängar 23/6
Liten kärrmaskros, Taraxacum litorale (sekt. Celtica) dito
Finnmyrten, Chamaedaphne calyculata, Kentää, Pajala, Nb. 30/6
Mörk fjällvedel, Astragalus alpinus ssp. arcticus Abisko, TL. 1/7
Ljus fjällvedel, Astragalus alpinus ssp. alpinus Muddus, LL. 3/7
Strandmyskgräs, Hierochloë odorata ssp. baltica Skuleskogen, Nätra, Ång. 4/7
Ryskt blåtry, Lonicera caerulea ssp. pallasii Multrå, Ång. 4/7
Åsstarr, Carex pallens, Granvågsniporna, Sollefteå, Ång. 4/7
Vågdaggkåpa, Alchemilla cymatophylla, Östergraninge,Graninge, Ång. 4/7
Slaktoppstarr, Carex straminea, Tierp, Uppl. 4/7
Sticklosta, Anisantha rigida, Mölle, Brunnby 13/7
Sprengelsbjörnbär, Rubus sprengelii, Kyrkeröd, St. Olof 15/7
Rörsvingel, Festuca arundinacea ssp. arundinacea , Kiviks hamn 16/7
Skånskt mannagräs, Glyceria notata, Kivik 15/7
Ängs x skogsnycklar, Dactylorhiza incarnata x fuchsii, Stenshuvud 17/7
Mahonia, Mahonia aquifolium, Stenshuvud 20/7
Olymptistel, Cirsium thoermeri, Degerberga 21/7
Grodtåg, Juncus ranarius, Vannebergaholmen, Trolle-Ljungby 21/7
Brådmålla, Atriplex longipes ssp. praecox , dito
Norrlandsfibblor, Hieracium grupp Foliosa, Åkeholm, Ringamåla, Bl. 22/7
Blekingebjörnbär, Rubus hylanderi, Romstigen, St. Rom, Jämjö, Bl. 23/7
Lindblomsbjörnbär, Rubus mortensenii, Möckleryd, Torhamn, Bl. 23/7
Spetsbjörnbär, Rubus gothicus, dito
Svenskt björnbär, Rubus suecicus, Juanslycke, Torsås, Sml. 24/7
Rosentry, Lonicera tatarica, Björnhovda, Torslunda, Öl. 24/7
Krapp, Rubia tinctorum, dito
Dansk körvel, Anthriscus cerefolium, Resmo, Öl. 24/7
Mariaklocka, Campanula medium, S. Möckleby, Öl. 24/7
Vitreseda, Reseda alba, dito
Trädgårdsiris, Iris germanica, Grönhögen, Ventlinge, Öl. 25/7
Alvaragnsäv, Eleocharis uniglumis ssp. sternerii, Eketorps borg Gräsgård,Öl. 25/7
Filthårig ölandssolvända, Helianthemum oelandicum var. canescens , Lunda,Ventlinge, Öl. 25/7
Vätögontröst, Euphrasia stricta var. gotlandica, Tornrör, Sandby, Öl. 25/7
Svartnonnea, Nonea pulla, Kleva, Resmo, Öl. 25/7
Praktvial, Lathyrus rotundifolius ssp. miniatus, Vanserum, Runsten, Öl. 26/7
Storbladig murgröna, Hedera helix var. hibernica, Lopperstad, Runsten, Öl. 26/7
Coloradogran, Abies concolor, Långlöt kyrka, Öl. 26/7
Silverviol, Viola alba, Borgholms skeppssättning, Öl. 26/7
Revsuga, Ajuga reptans, Stora Solberga, Köpingsvik, Öl. 26/7
Luddvial, Lathyrus hirsutus, Nyttorp, Högsrum, Öl. 26/7
Axpimpinell (gröntopp), Sanguisorba dodecandra, Rälla sandhed, Högsrum, Öl. 26/7
Strandgråbo, Artemisia vulgaris ssp. vulgaris var. coarctica, Långe Erik, Böda, Öl. 27/7
Gullborste, Linosyris vulgaris, Ölanda Flygstation, Böda, Öl. 28/7
Murjordrök, Fumaria muralis, Fredriksberg, København, Sj., Dk. 30/7
Mållamarant,Amaranthus blitum, Tornevall, Vallkärratorn 7, Vallkärra 3/8
Häckaragan, Caragena arborescens, Krankesjön, Fredrikslund, Revinge, Sk. 4/8
Åkerfibbla, Hypochoeris glabra, Revinge, Sk. 4/8
Äkta franskglim, Silene gallica ssp. gallica, Johannesskolan, Malmö, 9/8
Äkta stormhatt, Aconitum napellus ssp. lusitanicum, Blanks mosse, Fredrikslund, Revinge 12/8
Topparun, Centaurium littorale var. glomeratum , Vannebergaholmen, Trolle-Ljungby 14/8
Smalt nattljus, Oenothera perangusta, Ignaberga station, Ignaberga 14/8
Brödranejlika, Dianthus carthusianorum, Sandåkra hållplats, N. Mellby 14/8


55 artkryss, och 13 kryss på ssp, var, hybrid


Page created 11 Jan 1997, updated 4 Oct 2002.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka