Växtkryss - 95. E. Jirle

(*= visad av Rune Svensson) (understruken =underart el. var -kryss)

Fläckig munkhätta, Arum maculatum var. immaculatum, V. Vrams k:a 17/4 & 21/5
Flikbjörnbär, Rubus laciniatus, Knösendungen, Skanör 1/5
Gelerts maskros, Taraxacum gelertii (sect. Celtica ), S. Knivsåsen, Dalby 13/5
Fläckmaskros, Taraxacum maculigerum (sect. Naevosa ), Kungsmarken, Lund 20/5
Ängsmaskros, Taraxacum hamatum (sect. Hamata ) dito
Älvmyskgräs, Hierochloë hirta ssp. hirta, Gamla Boo, Ringsjön 21/5 *RS
Virginiahägg, Prunus virginiana, Sätofta 21/5
Hieracium scotosticum, Finngatan, Lund 24/5 *RS
Alvaragnsäv, Eleocharis uniglumis ssp. sterneri, Eketorps borg, Gräsgård, Öl. 28/5
Gemsrot, Doronicum orientale, Tribergakärret, Öl. 27/5
Dvärgspegel, Leguosa hybrida, 1 km N Ventlinge kyrka, Öl. 28/5
Östersjömaskros, Taraxacum balticum, (sect. Palustria ), O. Ventlinge kyrka, Öl. 28/5
Strandmaskros, Taraxacum suecicum, (sect. Palustria ), O. Bårby, Öl. 28/5
Vintergröna, Vinca minor, Albrunna kalkbrott, Öl. 28/6
Blodoxalis, Oxalis corniculata var. atropururea , Grönegatan 22, Lund 3/6 *RS
Löjtnantshjärta, Dicentra spectabilis, Hagestad 4/6
Sandlusern, Medicago minima, Kåseberga 4/6
Mattfibbla, Pilosella peleteriana, Bäckhalladalen, V. Simrishamn 4/6
Revfibbla, Pilosella lactucella, Brösarp 11/6
Strimfibbla, Leontodon taraxacoides, St. Maria sjukhus, Helsingborg 17/6
Glansbjörnbär, Rubus divaricatus, Vasabäck, Jonstorp 17/6
Skånskt oxbär, Cotoneaster kullensis, Nabben, 1 km O Arild 17/6
Fältnarv, Sagina ciliata, Kullens fyr, Kullaberg 18/6
Daggsvingel, Festuca rubra ssp. juncea , Ablahamn, Kullaberg 18/6
Vanligt kärrgröe, Poa trivialis ssp. trivialis, Ablahamn, Kullaberg 18/6
Lundskafting, Brachypodium sylvaticum, Ablahamn, Kullaberg, 18/6
Rankstarr, Carex elongata, Hjorthagen, Kullaberg 18/6
Blomsterbjörnbär, Rubus polyanthemus, Mölle 18/6
Pysslingmaskros, Taraxacum platyglossum (sect. Obliqua) , Vattenmöllan, Mölle 18/6
Spetsdaggvide, Salix daphnoides acutifolia , Dalby 21/6 *RS
Torpspirea, Spiraea xrosalba , Fredrikslund, S. Sandby 21/6 *RS
Orientvallmo, S. Sandby 21/6
Häckhagtorn, Crataegus grayana, S. Sandby 21/6 *RS
Glanshägg, Prunus serotina, S. Sandby 21/6 *RS
Bredbladig liguster, Ligustrum ovalifolia, S. Sandby 21/6 *RS
Studentnejlika, Lychnis chalcedonia, Odlarevägen, Gunnesbo, Lund 30/6 *RS
Praktveronika, Veronica austriacum teucrium, dito
Munkrenfana, Tanacetum vulgare f. crispum , dito
Vårflenört, Scrophularia vernalis, Råbockamöllan, N. Mellby 1/7
Nålbjörnbär, Rubus scissus, Finjasjön 1/7
Mellanmåra, Galium album x verum, Hovdala slott 1/7
Gullvippa, Sinacalia tangutica, Tjörnarps kyrka 1/7
Skuggbjörnbär, Rubus sciocharis, Frostavallen 1/7 *RS
Nutkahallon, Rubus nutkanus, Asserbo slot, Tisvilde Hegn, Sj., Dk. 6/7
Strandvedel, Astragalus danicus, Hundested Skanse, Sj., Dk. 6/7
Getväppling, Anthyllis vulneraria ?ssp. danicum , dito
Grön tofsäxing, Koeleria pyramidata, dito
Rönnsumak dito
Dvärgbandtång, Zostera noltii, Havelse Å, Fredrikssund, Sj., Dk. 6/7
Backskafting, Brachypodium pinnatum, Skuldelev Ås, Sj., Dk. 6/7
Bergmynta, Satureja vulgaris, Kalundborg, Sj., Dk. 7/7
Långbladig spåtistel, Carlina vulgaris longifolia , dito
Parkstånds, Senecio nemorensis , Ledreborg Slot, Sj., Dk. 7/7
Klostergemsrot (alpgemsrot), Doronicum pardalianches, dito
Fransktorta (alptorta), Cicerbita plumieri, dito
Stor vildpersilja, Aethusa cynapium ssp. elata (eller var. gigantea) dito
Gräslilja, Sisyrinchium montanum, Amager Fælled, København, Sj., Dk. 7/7
Rysk sodaört, Salsola tragus , Færgehavn Nord, København, S., Dk. 7/7
Grenigt kungsljus, Verbascum lychnitis, Asmundtorp 14/7
Gullört, Amsinckia micrantha, Klosterängsvägen, Lund 15/7
Vanligt gaffelglim, Silene dichotoma, Varv, Ög 17/7
Alpspenört, Laserpitium halleri, Björkvik, Söml 17/7
Vallsenap, Sisymbrium irio, S:t Eriksplan, Shlm, 17/7
Styvsenap, Sisymbrium strictissimus, Frescati stn, Shlm 17/7
Lång bockrot, Pimpinella peregrina, Märsta, Uppl 17/7 (+ Sölvesborg, Bl 19/8)
Finnklint (ängsklint), Centaurea phrygia phrygia, Hästbo, Gstrl 18/7
Havsnajas, Najas marina, Eskösund, Gstrl 18/7
Knoppslinga, Myriophyllum sibiricum, dito
Åkerviva, Androsace elongata, Sandarne, Hls 18/7
Sjuhörnig daggkåpa, Alchemilla heptagona, Hög k:a, Hls 18/7
Finnstarr, Carex atherodes, Sänningstjärn, Hls 18/7
Kvastfibbla cf., Pilosella grupp Stiptolepidea, Bergsjö, Hls 19/7
(troligen Nordlig kvastfibbla, Pilosella cymosa ssp. cymosa x floribunda )
Piprör, C. arundinacea, Sörböle, Mpd 19/7
Glesgröe, Glyceria lithuanica, V. Norrböle, Mpd 19/7
Sanddraba, Draba nemorosa, Sollefteå k:a, Ång 19/7
Nordruta, Thalictrum simplex ssp. boreale, dito
Smalgröe, Poa pratensis ssp. angustifolia , Resele, Ång 19/7
Tuvad hundstarr, Carex nigra ssp. nigra var. recta , Sannafjärden, Grundsunda, Ång 20/7
Norskstarr, C. mackenziei, dito
Gultåtel, Deschampsia bottnica, dito
Kärrvial, Lathyrus palustris, dito
Bottnisk knappsäv, Eleocharis palustris ssp. palustris var. lindbergii dito
Hednickstarr, Carex brunnescens var. brunnescens, Nordmaling, Ång 20/7
Älvstarr, Carex rhynchophysa, Puckdalen, Vindeln, Vb 20/7
Spädstarr, C. disperma, dito
Finnskräppa, Rumex pseudonatronatus, Rovsundet, Sävar, Vb 20/7
Grönlandsgåsört, Argentina anserina ssp. groenlandica , dito
Finnros, Rosa acicularis, Kalkstenstjärn, Fursviken, Vb 21/7
Bottenviksmalört, Artemisia campestris ssp. bottnica , Pitsund, Nb 21/7
Späd ögontröst, Euphrasia stricta var. tenuis , Pite djuphamn, Nb 21/7
Nordbaldersbrå, Tripleurospermum maritimum ssp. subpolare dito
Brunbaldersbrå, T. m. ssp. phaeocephalum, Lövholmens pappersbruk, Piteå, Nb 21/7
Lupinväppling, Thermopsis montana, Grundvik, Hortlax, Nb 21/7
Kvastspirea, Spiraea chamaedryfolia, Piteå, Nb 21/7
Gråslide, Aconogonon weyrichii, Bredviksberget, Piteå, Nb 21/7
Ängsvide, Salix starkeana, Piteå, Nb 21/7
Bottnisk agnsäv, Eleocharis uniglumis ssp. uniglumis var. fennica , Mulön, Bensbyn, Nb 22/7
Klapperstarr, Carex glareosa, dito
Krypven, Agrostis stolonifera var. bottnica dito
Slidnate, Potamogeton vaginatus, Brändön, Nb 22/7
Älvhänggräs, Arctophila fulva var. pendulina, Töre älvs mynning, Nb 22/7
Ävjepilört, Polygonum foliosum, Hästholmen, Nyborg, Nb 22/7
Strandögontröst, Euphrasia bottnica, dito
Nordslamkrypa, Elatine orthosperma, dito
Bottenviksviva, Primula nutans ssp. finnmarchia var. jokelae, Seskarö, Nb 22/7
Trubbpilblad, Sagittaria natans, Karungi, Nb 23/7
Hårdsvingel, Festuca brevipila, Haara, V. Karungi, Nb 23/7
Rysskörvel, Chaerophyllum prescottii, Pello, Nb 23/7
Vitstarr, Carex livida, Peräjävuoma, Nb 23/7
Finnvide, Salix starkeana ssp. cinerascens 23/7
Lappelm, Elymus mutabilis, Masugnsbyn, LL 23/7
Lappblågull, Polemonium acutiflorum, Vittangi, LL 23/7
Lappull, Eriophorum russeolum ssp. rufescens (eller russeolum x scheuchzeri) S. Vittangi, LL 24/7
Nålstarr, Carex dioica, Rensjön, TL 24/7
Slakstarr, C. laxa, dito
Storkårel, Erysimum cheiranthoides ssp. altum
Vanlig fjällhavre, Trisetum spicatum spicatum, Bergfors, TL 24/7
Nordmyskgräs, Hierochloë hirta ssp. arctica , Bergfors, TL 24/7
Fjällmyskgräs, Hierochloë alpina, Louvare, TL 25/7
Lapprör, Calamagrostis lapponica, dito
Fjällfryle, Luzula wahlenbergii, dito
Lappgentiana, Gentianella tenella, dito
Lappfingerört, Potentilla nivea, dito
Ullig fjällarv, Cerastium alpinum ssp. lanatum dito
Polargröe, Poa arctica ssp. arctica/microglumis, dito
Blågröe, P. glauca var. glauca, dito
Groddlummer, Huperzia selago ssp. arctica dito
Mångfingerört, Potentilla multifida , Abisko Turiststation , TL 25/7
Blekgentiana, Gentianella aurea, dito
Dvärghällebräken, Woodsia glabella, Abiskojokk, TL 25/7
Fjällklocka, Campanula uniflora, dito
Norddaggkåpa, Alchemilla borealis, Kopparåsen, TL 26/7
Dvärgstarr, Carex rufina, Låktatjåkka, TL 26/7
Sotstarr, C. fuliginosa spp. misandra dito
Tuvnarv, Sagina caespitosa, dito
Liten smörblomma, Ranunculus acris ssp. pumila, dito
Kolstarr, Carex holostoma, Riksgränsfjället, TL 27/7
Nordrönn, Sorbus aucuparia ssp. glabrata , dito
Lappfela, Platanthera obtusata ssp. oligantha, Njulla, TL 27/7
Dvärgyxne, Chamorchis alpina, Låktatjåkka, TL 27/7
Isstarr, Carex glacialis, dito
Renstarr, C. arctogena, N. Paddus, TL 27/7
Hårstarr, C. capillaris, dito
Borststarr, C. microglochin, dito
Fjällodon, Vaccinum uliginosum ssp. microphyllum, dito
Klippfingerört, Potentilla chamissonis, Paddus, TL, 27/7
Brunbinka, Erigeron acer ssp. politus dito
Venhavre, T. subalpestre, Bergfors, TL 28/7
Brokstarr, Carex bicolor, Bruksvallarna, Hrj, 29/7
Fleraxigt sävstarr, Kobresia simpliciuscula, Rockvallarna, Hrj 29/7
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata ssp. montellii Hamrafjället, Hrj 29/7
Bergros, Rosa pendulina, Pensionat Helags, Ljungdalen, Hrj 29/7
Jämtstarr, Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica , Dalås, Ljusnedal, Hrj 29/7
Sallatsfibblor, Hieracium grupp Prenanthea, Högvålen, Hrj 30/7
Ryssglim, Silene tatarica, Änggrufvorna, N. Filipstad, Vrml 30/7
Italienskt darrgräs, Briza maxima, Tomegapsgatan, Lund 9/8
Grenig väggört, Parietaria judiaca, Sölvegatan, Lund 9/8
Gräslobelia, Lobelia kalmii, Allerums golfbana 19/8 (Ny för Sverige)
Gratiola ebracteata, dito (Ny för Sverige) (En jordgalla)
Blågrönt mannagräs, Glyceria declinata, dito
Glansigelknopp, Sparganium erectum ssp. neglectum, dito
Storspirea, Spirea x macrothyrsa, Prästasjön, Örkelljunga 19/8
Granbräken, Dryopteris cristata, V. Grytåsa, O. Örkelljunga 19/8
Häckberberis, Berberis thunbergii, Åsljungasjön 19/8
Luddspirea, Spirea tomentosa, Lillasjö, Hästveda 19/8
Bredspirea, S. latifolia, dito
Grusnejlika, Gypsophila muralis, Allarp, N. Levrasjön 19/8
Sabelvial, Lathyrua incurvus , Norge, Bl 19/8 *RS
Flugtrumpet, Sarracenia purpurea, Brännelycke, Bl 19/8*RS
Vingpimpinell, Sanguisorba minor ssp. polygama, Sölvesborg, Bl 19/8*RS
Trädgårdssyra, Rumex ambiguus dito
Huvudtåg, Juncus capitatus, Gualöv, 19/8
Dvärgjohannesört, Hypericum humifusum, dito
Plommonros, Rosa villosa ssp. villosa , Trolle-Ljungby 19/8*RS
Tiggarstav, Plagiobothrys scouleri, S. Mellby 19/8
Trädgårdsstormhatt, Aconitum xstoerkianum, S. S:t Olof 19/8*RS
Grävklöver, Trifolium subterraneum, Rösa, N. Klippan 27/8
Kammynta, Elsholtzia ciliata, dito
Gyttrad igelknopp, Sparganium glomeratum, 2 km NV Vedby 27/8
Bondtobak, Nicotiana rustica, Ekologihuset, Lund 27/8
Fliknattskatta, Solanum triflorum, Igelösa 24/9
Smalbladig alm, Ulmus minor "Hörsholmi", Olof Palmes gata, Sthlm 1/10


155 artkryss, och 34 kryss på ssp, var, form, hybrid


Page created Jan 11, 1996, updated Oct 4, 2002.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka