Växtkryss 1994. Erling Jirle

(* visad av RS) (underart el. var inom parantes)

Bergsbräsma, LUS, nära barnkliniken, Lund 29/3*
Rosenrips Ribes sanguineum N. Björnstorps fälad 25/4
Gullrips, R. aureum Silketången, 1,4 km VNV Särslövs kyrka 2/5* [Prima loca #2 1956]
Påsklilja, Narcissus pseudonarcissus Knösen, Skanör 24/4
Pingstlilja, Narcissus poëticus UB-parken, Lund 28/4
Pärlhyacint Muscaria botryoides Fjelievägen, Lund 28/4
Stor vårstjärna Chionodoxa gigantea UB-parken, Lund*
Vanlig vårstjärna C. forbesii UB-parken, Lund*
Rysk blåstjärna Scilla sibirica UB-parken, Lund*
Porslinshyacint Puschkinia scilloides v. libanotica UB-parken, Lund*
Dårört Scopolia carniolica Tunavägen mittemot växthusen, Lund*
Späd fingerört Olshögsvägen; Lund 1/5 *
Aremonia, Aremonia agrimonoides från Balkan Olshögsvägen; Lund 1/5 *
Vildtulpan Tulipa silvestris Olshögsvägen, Lund 1/5 *
Sibirisk nunneört Tunavägen, Lund 1/5 *
Fågelarv Kåseberga 12/5 överblommad
Lundviol O. Rödinge 12/5 tillsammans med skogsviol, inga klara hybrider
Knoppmaskros, Taraxacum brachyglossum sekt. Erythrosperma Flommen, Skanör 15/5
Svarttall Pinus nigra nigra Stadsparken, Falsterbo 15/5
Skogsförgätmigej riklig i SV Falsterbo o. Stadparken 15/5
Alvararv Cerastium pumilum pumilum Albrunna, Öland 29/5
Stenkrassing dito 29/5
Vanlig vattenmöja Ranunculus aquatilis var. aquatilis S. Kungsgården, Ottenby, Öland 29/5
Jordärtskocka Bryggeriet, S. Sandby 5/6
Kopparhäggmispel tallskogen SV fotbollsplanen, 700 m O S.Sandby kyrka 5/6
Vattenfräne nära Jaktpaviljongen, Torup 5/6
Brunnäva dito 5/6
Balkanoxel S. Aggarps mölla 5/6
Stor gemsrot 900 m O Elinedal, S Svedala 5/6
Rynkoxbär, Cotoneaster bullatus N Abbekås 5/6
Pepparrot Skivarp 5/6
Ungersk vicker Vicia pannonica pannonica Tittente 5/6*
Slokörnbräken Pteridium aquilinum aquilinum Bökeberg 5/6
Valnöt Lund 5/6*
Sloklosta Ceratochloa sitchensi Lunds reningsverk 5/6*
Östkustros, Flikros V Johannishus skola, Blekinge 12/6
Gyckelblomma N Linderöd 12/6
Brinklosta mellan Landskrona och Säby 16/6
Stor sommarvicker Vicia angustifolia var. segetalis dito 16/6
Vallsvingel Festuca arundinacea aspera P-platsen, Barsebäckshamn 16/6
Sen häggmispel Marieberg, Landskrona 16/6
Honungsfacelia Landskrona 16/6
Rosenglim Landskrona 16/6
Rosenvial S Växjö, Småland 27/6
Storbjörnbär Rubus gratus Kronoparken Rist, Östergötland 28/6
Klängnunneört dito 28/6
Plymspirea Finnshyttans herrgård, N Filipstad, Värmland 29/6
Blåfibbla Pilosella praealta Nykroppa järnverk, Värmland 29/6
Fältmartorn Vaggeryd, Småland 30/6
Jättedaggkåpa Alchemilla mollis Lunds bangård 2/7*
Spaljeoxbär Cotoneaster ascendens dito 2/7*
Vanligt vildkorn Hordeum murinum maurinum dito 2/7*
Trädgårdärt Pisum sativum var. sativum Kaprifolievägen, Lund 2/7
Sockerbeta Beta vulgaris v. altissima Lokförareg, Lund 2/7*
Liten sommarvicker Vicia angustifolia var. angustifolia Onkologen, LUS, Lund 2/7*
Vete Rödaleds-silon, Kristianstad 2/7
Grön kavelhirs dito 2/7
Praktdaggkåpa Alchemilla speciosa 100 m S Kristianstads badhus 2/7
Kritsuga P6, Kristianstad 2/7
Balkangemsrot V Gualöv 2/7
Tvåradigt korn Hordeum vulgare var. distichon dito 2/7
Vanligt havre Avena sativa var. sativa dito 2/7
Tuvknavel Scleranthus annuus polycarpa Levrasjön 2/7
Kärrnocka Tephroseris palustris dito 2/7
Mörk solvända Helianthemum nummularium obscurum N Grödby 2/7
Ålandsrot Lyckeboda ängar [revidering av felbest. av strålöga] 2/7
Stor trampört Polygonum aviculare aviculare dito 2/7
Åkertistel Cirsium arvense var. maritima dito 2/7
Plattsäv dito 2/7
Gråmynta NO Bodarna 2/7*
Spaljeoxbär Cotoneaster ascendens Vanneberga 2/7
Råg SV Rosendal, Rinkabyfältet 2/7
Kaukasisk getväppling Galega orientalis NV Horna, Rinkabyfältet 2/7
Piggfrö 1 km O Rinkaby 2/7
Sömntuta Eschschólzia californica St. Hans backar, Lund 2/7*
Brudslöja N Mobilia, Lund 5/6*
Hårnarv Sagina micropetala dito 5/7* spridd på flera lokaler i Malmö & Lund, t.ex. Gastelyckan
Purpurklätt Lychnis coronaria dito 5/7*
Sommarbinka dito 5/7*
Ginnalalönn Acer ginnala dito 5/7* möjligen en annan, närstående art
Borstfibbla Crepis setosa Rudeboksv. 850, Lund 5/7*
Malörtsambrosia framför Domkapitlet i Lund 8/7
Vildtimotej Pleum pratense ssp. serotinum Dalby Norreskog 10/7
Skogsstarr dito 10/7
Gurkört Tornav. 11, Lund 10/7*
Strandtrift Armeria maritima maritima S Bunkeflostrand 13/7
Smalbladig vargtörel Euphorbia esula tommasiniana Klagshamns hamn 13/7
Segstarr Carex extensa 500 m V Klagshamnsfabriken 13/7
Cikoria var. intybus Klagshamn 13/7
Trubbhagtorn Klagshamn 13/7
Strimvicker Vicia pannonica striata 1 km O Mellangrevie 13/7
Höstskallra Rhinanthus serotinus serotinus Falsterbo stadspark 14/7
Rysk martorn Alabuskav, Skanör 14/7
Judaspenningar Mellangatan, Skanör 14/7
Bägartrampört Polygonum aviculare microspermum dito 14/7
Knägräs Ljungen, Skanör 14/7
Sydlig knappsäv Eleocharis palustris vulgaris dito 14/7
Sandvide Salix repens repens argentea dito 14/7
Rödsvingel Festuca rubra rubra dito 14/7
Gråsvingel Festuca rubra arenaria stora dynen i Kämpinge 14/7
Bergven O Kämpinge 14/7
Blågrå kvickrot Elytrigia repens arenosus O Kämpinge 14/7
Äkta pimpinell Sanguisorba minor minor Hallasjö 14/7
Surkulla (kamomillkulla) Kungsgården, Ven 15/7
Långstarr Alnarpsparken 17/7
Stor ormrot Bistorta officinalis dito 17/7
Ängsfibbla dito + Mikrobiol. Inst. 17/7
Skruvlosta Bromus lanceolatus vid Anna Sömmerskas väg, Löddesnäs 17/7
Röllika röd form Achillea millefolium rubra dito 17/7
RöllikekrageTanaceum macrophyllum Olshögsvägen, Lund 17/7*
Dragon Södra idrottsplatsen, Lund 17/7*
Svartrot dito 17/7*
Grå bolltistel (balkanbolltistel) Echinops exaltatus dito 17/*
Rågvete x hybrid N St. Råby, Lund 18/7*
Robinia 18/7*
Asklönn Acer negundo Nordam. dito 18/7*
Bergnepeta Nepeta mussini dito 18/7*
Åkerranunkel V Beragården, O Lund 18/7
Spjutsporre dito 18/7
Ekorrsvingel Karakås 20/7 Syrenslide Persicaria wallichii Stenshuvud 20/7
Väggört Simrishamns kyrka 20/7
Strävlosta Bromopsis benekenii 500 m N Rydsgårds gods 22/7
Brunstarr 700 m N Ljungatorp, O Baldringe 23/7
Torvtåg Juncus alpinoarticulatus a. dito 23/7
Norsk fingerört Potentilla norvegica norvegica Halmstads hamn, Halland 25/7
Ängsgroblad Plantago major winteri dito 25/7
Guldkolv Orontium aquaticum Skärsjön vid Karlsvik, Halland 25/7*
Sandmålla Morups tånge, Halland 25/7
Kalvnos vitblommig Varbergs station, Halland 25/7
Höbräken Dennstaedtia punctilobula Tjolöholms slott, Halland 26/7
Häggmispel dito 26/7
Spetsnate Kärragården, Hisingen, Boh. [Rev. av best. från Bjäresjö, Sk] 26/7
Smal vattenpest Jordfallsbron, S. Kungälv, Vg? 26/7
Vanlig kärrspira Pedicularis palustris palustri Svartedalen, Boh. 26/7
Järnek Bäckeviken, Tjörn, Boh. 26/7
Ängsstarr Linnerviken, Kyrkesund, Tjörn, Boh. 26/7
Västkustbjörnbär Kyrkesund, Thjörn, Boh. 26/7
Saltstarr Gåsevik, 300 m SV Kristinebergs gård, Fiskebäckskil, Boh. 27/7
Revigt saltgräs dito 27/7
Syltåg dito 27/7
Styv glasört Kilen, Fiskebäckskil, Boh. 27/7
Strandnarv dito 27/7
Kamtjchatkaros dito 27/7
Norskoxel Islandsberg, Skaftölandet, Boh. 27/7
Prickstarr OSO Grundsund, Skaftölandet, Boh. 27/7
Orustbjörnbär Evensås skola, Skaftölandet, Boh. 27/7
Nordbjörnbär Bro, Boh. 27/7
Hårnating Härnäset, Boh. 27/7
Portlakmålla Bovallsstrand, Boh. 27/7
Gråmalva Q8-macken, Håby, Boh. 27/7
Kalkdån Bräcke skaljordsbankar 28/7
Väddklint Centaurea scabiosa f. floraalba dito 28/7
Åkerskallra Rhinanthus serotinus apterus Yxnås naturreservat, N Kärtared, NO Alingsås, Vg 28/7
Linsnärja dito 28/7
Lindådra dito 28/7
Jättespärgel Spergula arvensis var. maxima dito 28/7
Silvertistel Carlina acaulis Mölarps kvarn, S Fristad, Vg 28/7
Lentåtel dito 28/7
Norsk daggkåpa nedanför Kinnekulle slalombacke, Vg 29/7
Kortbladig spåtistel Carlina vulgaris vulgaris Österplana hed, Kinnekulle, Vg 29/7
Dytåg Blängsmossen, Billingen, Vg 29/7
Myrbräcka Sjöängen, 100 m NV Lövgården, Slöta, Vg 30/7
Rapunkelklocka Bälteberga 3/8
Skedamarant, Amaranthus blitoides Sjölundadammarna, Malmö 3/9
Sareptasenap Oljehamnsviadukten, Malmö 12/9
Vitt rundbladsbjörnbär, Rubus vestitus f. albiflorus Kongaö 6/8
Bondpion Paeonia xfestiva Gastelyckan, St. Råby 15/9
Spädnarv Ljunghusens övningsfält 24/9

135 artkryss, och 37 kryss på ssp, var, form, hybrid


Uppdaterad 4 oktober 2002 efter
Förteckning över svenska kärlväxter
Nyheter i den svenska kärlväxtfloran I-II

139 artkryss, och 28 kryss på ssp, var, form


Page created 11 November 1994 updated 4 October 2002.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka