Växtkryss 1/1 - 31/10 1993.

skogsveronika, Dalby
snödroppslök, Dalby
bokarv, Röddinge
fläckbladig lungört, Röddinge
vårärt, Röddinge
vitfryle, Lyckås
japansk klätterros, Fyleverken
vingloka, Bökeberg & Alnarp
strävklint, Sallerup
ljusgrön hundäxing, Torup
[ssp. praktgulplister, Torup]
spärrmorgonstjärna, Lenstad,Öl
silverarv, Grönhögen,Öl
[ssp. alvarklofibbla, Maren, Öl]
Uppländsk vallört, S. Möckleby, Öl
alvarkösa, Vickleby, Öl
nötkörvel, Bastasjö, Bl
blodklöver, Nättraby, Bl
silvermartorn, Häljarp
[ssp. backtrift, Häljarp]
ängsfibbla, Råga Hörstad
hålört, Tågarp
rosenhallon, Landskrona
silverbuske, Landskrona
grådunört, Billesholm
kantdunört, Billesholm
rönnspirea, Hunseröd
Åsljungabjörnbär, Åsljunga
[osbybok, forma osbyensis, Ängshult]
flytsäv, Göta Bruk
blekbläddra, Stålagylet
sumpbläddra, Grundsjön
backmåra, Villands Vånga
åkerros, Balsvik
strandviol, Lingenäset
fikon, Kvantum, Hässleholm
skogssvingel, Rövarkulan
kermesbär, Lund
solros, Häljarp
Skånefibbla, Lund
grönfibbla, Lund
[ssp. småhaverrot, Lund]
smällvedel, Gagnef, Dlr
nordgröe, Myrviken, Jmt
frösöstarr, Frösön, Jmt
[ssp. nordlummer, Atoklinten, Lpl]
[ssp. liten kabbeleka, Atoklinten, Lpl]
[var. serpenticola av fjällnejlika, Ato]
groddsvingel, Atoklinten, Lpl
[vårbrodd ssp. alpinum, Ato]
ripstarr, Ato, Lpl
snöbräcka, Ato
dvärgsyra, Ato
snögräs, Ato
vekgröe, Ato
fjällelm, Ato
stennarv, Ato
mjölkdunört, Joeström, Lpl
lappveronika, Joeström, Lpl
lappnycklar, Joeström, Lpl
[ssp. nordspira, Joeström, Lpl]
glansstarr, Joeström, Lpl
smaldunört,, Joeström, Lpl
[ssp. svart höstfibbla, Joeström]
gråsälg, Joeström, Lpl
myrull, Tärnamo, Lpl
[ssp. altaigran, Tärnamo, Lpl]
tärnadaggkåpa, Hemavan
brunrör, Tängvattnet, Lpl
niprör (skogsrör), Tängvattnet, Lpl
brudkulla, Rödingsnäset, Lpl
glansvide, Rödingsnäset, Lpl
polarvide, Rödingsnäset, Lpl
Tromsöpalm, Rödnäs, Lpl
fjällstarr, Rutjesbäcken, Lpl
taigastarr, Rutjes
myggstarr, Rutjes
tuvstarr, Rutjes
riparv, Rutjes
dvärgtranbär, Tängvattnet, Lpl
svartfryle, Gieravardo, Lpl
fjällven, Gieravardo, Lpl
sätervide, Gieravardo, Lpl
lappdraba, Gieravardo, Lpl
fjälligelknopp, Tärnaby-Sorsele, Lpl
blekfryle, S. Ammarnäs, Lpl
[ssp. myrtåg, S. Ammarnäs, Lpl]
[gulkavle var. natans, Gaissatj, Lpl]
lämmelstarr, Fårkammen, Lpl
fjällstarr, Fårkammen
stickelfrö, Fårkammen
[ssp. glattnässla, Fårkammen]
[ssp. lappvinbär, Fårkammen]
dvärghäxört, Fårkammen
lapptåtel, Ammarnäs
[ssp. lappsyra, Ammarnäs]
älvsallad, Bergsåker, Mpd
[ssp. skogsvinbär, Bergsåker, Mpd]
[ssp. flädervänderot, Bergsåker, Mpd]
blårapunkel, Gräfte, Mpd
kärrstjärnblomma, Gräfte, Mpd
sötgräs, Älvåsbäckravinen, Hls
bergslok, Älvåsbäckravinen, Hls
köseven, Älvåsbäckravinen, Hls
skuggviol, Friggesund, Hls
grustrav, Friggesund, Hls
topplåsbräken, Oppli, Hls
lappranunkel, Oppli, Hls
tågstarr, Laforsen, Hls
myskmåra, Gryttjesvallsbäcken, Hls
höstlåsbräken, Gryttjesberget, Hls
rutlåsbräken, Gryttjesberget, Hls
styvfibbla, Gryttjesberget, Hls
Kanadastarr, Gryttjesberget, Hls
glesstånds, Marmaverken, Hls
praktlysing, Marmaverken, Hls
bantörel, Söderala, Hls
[ssp. klapperögontröst,Rönnskär, Hls]
[ssp. strandvänderot, Rönnskär, Hls]
Östersjötåg, Rönnskär, Hls
bergviol, Grängsjöberget, Hls
åkerrättika, Gnarp, Hls
hönshirs, Helsingør,DK
spikklubba, Helsingør,DK
bredbladigt pilblad, Lyngby sø,DK
strålöga, Lyngby sø,DK
kopparröd häggmispel, Lyngby sø,DK
fin tofsäxing, Lille Værløse,DK
dvärgag, Klampenborg,DK
gråsenap, Gentofte sø, DK
strandflenört, Gentofte sø, DK
Kanadabjörnbär,Charlottenlund,DK
amerikansk väggört, København,DK
kermesbär, København,DK
stenkorsört, København,DK
eldtorn, København, DK
lingonoxbär, København, DK
hamnkrassing, København, DK
broddamarant, København, DK
slidsilja, København, DK
sidenört, København, DK
höstsolros, København, DK
portlak, København, DK
trädgårdssallat, København, DK
alpslide, København, DK
macchiabjörnbär, Lellinge, DK
styv kvickrot, Rødvig, DK
kål, Rødvig, DK
kustgullpudra, Bækkeskov, DK
?karakåsbjörnbär, Bækkeskov, DK
strandkvickrot, Ulvshale, Møn, DK
[Östersjörör (hybrid), Ulvshale ]
pyramidbjörnbär, Ulvshale
rundbladsbjörnbär, Ulvshale
praktbjörnbär, Ulvshale
smalbjörnbär, Ulvshale
grön knipprot, Møns klint,DK
lagertibast, Møns klint, DK
esparsett, Busene, Møn, DK
[var. rigidis av backtimjan, Busene, Møn]
[?ssp. wirtgenii av gulmåra, - " - ]
[strandkvickrot x styv k. ?, Hårbølle,Møn]
[ssp. gårdsgroblad, Bogö skov, Bogø, DK]
smal bandtång, Resle Skovby, Falster,DK
luddmålla, Vålse, Falster, DK
guldkörvel, Hunseby Strand, Lolland, DK
hårig kardvädd, Sørup, Lolland, DK
douglasspirea, Kramnitze, Lolland, DK
[ssp. åkergroblad, Kramnitze, Loll, DK]
läkemalva, Nysted, Lolland, DK
lönnmålla, Nysted, Lolland, DK
dansk munkhätta, Nysted, Lolland, DK
dansk stensöta, Holsteinborg, Sj, DK
brunkrissla, Kalundborg, Sj, DK
sandkämpar, Malmö hamn
svedjenäva, Gryt, Ög
tysk oxel(tarmvredsoxel), Hammershus, Bornholm,DK
[kustbaldersbrå f. reizii, dito]
gyllenlack, Sandvig, Bornh.,DK
doftskråp, Svaneke, Bornh.,DK
klippskräppa, Balke, Bornh.,DK
strandloppört, Risegård, Bornh.,DK
videaster, Kongaö
skuggbräken, Kongaö
fliknattljus, Hofterup
boerstånds, Sjölunda, Malmö
lusfrö, Sjölunda, Malmö
orientsenap, Södervärn, Malmö
skensmultron, Södervärn, Malmö
Kanariegräs, Södervärn, Malmö
lin, Södervärn, Malmö
svinamarant, Slottsgatan, Malmö
grön amarant, Sjölunda, Malmö
hirs, Pilsåker, Lund

Summa 166 arter

[+ 28 ssp, var, form etc.]


Page created November 11, 1993, updated Sept 8, 2006.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka