Växtkryss-2004, med foton.

(landskap = Skåne om ej annat anges, förkortningar enl. Mossberg 1992)
(understruken = kryss på taxon lägre än art)

Verbascum blattaria, sommarkungsljus. Pumpvägen, Dalby, 5/8. FOTO
Minuarta hybrida, spädnörel. Nørrebro station, København, Själl., Dk., 13/8.
Colutea arborescens, blåsärt. Strandpromenaden, Bjärred, Borgeby, 13/8.
Musa acuminata, ädelbanan. Landskrona soptipp, Landskrona, 29/8. FOTO


Page updated 18 November 2009.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka