Växtåret 2000, Lennart Segerbäck


Växtlokaler från Erling Jirle, Åke Svensson (som vanligt), Köpenhamn: Finn Skovgaard, Finland: Kurt Nordman, som godkänt publiceringen av de finska växtlokerna i Klubb 2000.

Skåne

Buxus sempervirens Dalby 2/4. 2C 4j 1822.

Västra Kreta

Agia marina, nere vid stranden NNO om hotel Atrion 14/4
Pancratium maritimum, strandlilja. 100-tal på sand/grusvallar.
Melilotus indica, dvärgsötväppling. 100-tal, ruderat.
Matthiola sinuata, klipplövkoja. 50-tal på sand.
Malcolmia maritima, strandlövkoja. 20-tal på sand.
Cyperus capitatus, huvudag. 10-tal på sand.
Echium diffusum. 50-tal, ruderat.
Thymelaea hirsuta. enst på sand.
Chamaemelum nobile. 100-tal, ruderat.
Urtica dubia, bandnässla. 10-tal, ruderat, intill mur.
Medicago marina, strandlusern. 10-tal på sand.
Biscutella didyma, ettårig glasögonört. 30-tal ruderat.
Prasium majus, prasia. 20-tal strandängsfragment.
Anchusa azurea, italiensk oxtunga. 10-tal ruderat.
Arundo donax, spanskrör. 20-tal, kvarst.

Uppåt genom Agia marina, förbi kyrkan, grusväg söderut, bro under nya huvudvägen, olivodlingar intill 350 m S bebyggelsen.
Vinca major, stor vintergröna. Självspridd, ställvis marktäckande.
Cynoglossum creticum, blå hundtunga. 10-tal, vägkant.
Spartinum junceum, spansk ginst. ymnig, vägslänter.
Misopates orontium, kalvnos. enst, vägkant.
Galactites tomentosa, klinttistel. 20-tal, vägkant.
Tragopogon porrifolius, haverrot. enst, vägkant.
Asphodelus fistulosus, pipaffodil. 50-tal, ödetomt.
Lobularia maritima, strandkrassing. 10-tal, vägkant.
Parietaria erecta, stor väggört. 100-tal, ödetomt.
Eriobotrya japonica, enst, kvarst ödetomt.
Psoralea bituminosa, sårväppling. 20-tal, vägkant.
Tordylium apulum, 20-tal, vägkant.
Orobanche ramosa, enst, olivdunge.
O. crenata, enst, vägkant.
Dracunculus vulgaris, drakkalla. ganska vanlig på vägkanter, inne i olivodlingar.

Övre delen av Agia marina åt SV, kuperad terräng, macciaveg. mellan huvudvägen och samhället. Klyfta. 14/4
Fumaria parviflora, småblommig jordrök. 10-tal, vägkant.
Valantia hispida, enst vägkant.
Medicago orbicularis, enst, vägkant.
Petromarula pinnata, tre ind omedelbart V "järnbron" över klyftan.
Crataegus heldreichii, ullhagtorn, enst, sluttning.
Phlomis fruticosa, gul lejonsvans, 100-tals i klyftan.
Smyrnium perfoliatum, vingloka. enst i dike.
Ballota acetabulosa, 100-tal på slänt.

Chania, hamnen, fästningsvallar? längst ut mot havet, östra hamnen. 15/4.
Anthemis rigida, marktäckande.
Silene gallica var quinquevulnera, enst.
Callistemon citrinus, lampborste. kvarst nedanför vallen.

Chania, stadsmuren 15/4
Nicotiana glauca, busktobak. enst på stadsmuren.
Cymbalaria muralis, murreva. enst.
Fumaria arabica, enst.
Capparis spinosa, kapris. på stadsmuren åt V, 50-tal.

Falassarna, macciasluttningen ovanför sandplanan, 16/4
Eryngium maritimum, martorn. rikl på sand.
Onosma erectum, åsnetunga. enst.
Anacamptis pyramidalis, salepsrot. enst.
Allium subhirsutum, flocklök. 10-tal.
Pancrathium maritimum, strandlilja. ymnig.
Juniperus phoenica, fenicisk en. enst på sluttningen.
Euphorbia paralias, fetbladstörel. 50-tal på sandplanan.
Evax pygmaea, filtört. 20-tal på sandplanan.
Serapias lingua, kala satyrnycklar. 50-tal på sluttningen.

Falassarna, vid strandklippor S delen av stranden, 16/4.
Pancrathium maritimum, strandlilja. rikligt.
Centaurea raphanina, 30-tal.
Medicago marina, strandlusern. ymnig.
Convolvulus cantabricus, skaftvinda. enst.

Falassarna, serpentinkurva halvvägs upp från stranden, 16/4.
Glaucium flavum, strandvallmo. 100-tal.
Centaurea idaea. enst, vägkant.

liten fuktig platå med otydlig markväg upp drygt 1 km V Kefali, 16/4.
Lupinus hirsutus, 20-tal.
Orchis italica, borstnycklar. 10-tal.
Vicia lutea, gulvicker. enst på vägslänt.

liten högplatå, torrt, ung 6 km SV Vahti
Pinus brutia, 50-tal i små dungar.
Serapias lingua, kala satyrnycklar. enst i macciaveg.

låg dalsänka intill vägen 500 m nedanför, N om, bussparkeringen vid Samariaklyftans övre del.
Tulipa saxatilis. 10-tal innanför staket för boskap.
Ranunculus ficaria ssp ficaria, svalört. ymnig.
Parentucellia latifolia. enst.
Erica arborea. enst.
Trifolium uniflorum. 30-tal.
Anemone coronaria, ymnig.
A. apennina f heldreichii. enst.
Arum idaeum. enst på sluttningen med Berberis.
Berberis cretica. riklig mest på sluttningen mot V.
Erophila verna coll, riklig.
Aubretia deltoidea, 20-tal.

kuperad terräng runt infarten för markvägen till Kalergi-hyddan, 17/4.
Asphodeline lutea, junkerlilja. enst på sluttningen mot N.
Orchis pallens, gulnycklar. 5 ind på sluttningen mot N.
O. lactea, bleka pricknycklar. 2 ind på sluttningen mot N.

Kolimbari, ut på Rodopos-halvön, förbi Moni Gonias-klostret mot Afrata, 18/4.

kring den lilla kyrkan, Kolimbaris N utkant, klippterrasser, ganska fuktigt, 18/4.
Serapias parviflora ssp laxiflora, småblommiga satyrnycklar. 20-tal.
Echium italicum, italiensk snokört, enst.
Ophrys cretica, Kretas ofrys, 50-tal.
Sarcopoterium spinosum, riklig på klipphylla.
Erysimum raulinii, enst utmed markväg.

längs vägen S klostret, 18/4.
Euphorbia dendroides, trädtörel, rikligt.
Crithmum maritimum, saltmärke. riklig bland strandstenar.

stranden nedanför Moni Gonia-klostret, nedanför Akademien, 18/4
Orobanche crenata, meterhög och riklig i klostrets ärtåker.
Cuscuta sp, riklig på Crithmum.
Mandragora officinalis, alruna. 10-tal i kanten på liten åker.
Anthyllis tetraphylla, blåsgetväppling, enst.
Salvia fruticosa, busksalvia, ganska riklig.

liten ravin med kyrka i klippvägg, drygt 1,5 km N klostret, 18/4.
Urtica pilulifera, romersk nässla, vid kyrkans hönsgård. 10-tal.

Imbrosravinen 19/4
Asphodeline lutea, junkerlilja. rikl före (N) och i ravinen.
Silene cretica, enst nere i ravinen, skuggigt.
Ceterach officinarum, mjältbräken. rikl på stenblock, klipphyllor.
Dracunculus vulgaris, drakkalla. ganska vanl, särskilt vid ravinens S ände.
Euphorbia acanthothamnos, rikl på strandsluttningarna S ravinen.
Ophrys fuciflora, smyckeofrys. enst nere i ravinen.
Pinus pinea
Gagea arvensis, luddvårlök. enst nere i ravinen.
Pisum elatius, enst fuktigt nere i ravinen.
Orlaya grandiflora, blomsterkörvel. 1 ind nära stigen i ravinen.
Salvia triloba. ganska rikl N ravinen.

Jag efterlyser en växtlista över östra Kreta, särskilt Heraklion området.

Skåne

Ornithogalum boucheanum Silvåkra 2000-04-29
Saxifraga sibthorpi Tjörnarp 2000-05-20
Acer campestre Svedala 2000-06-03
Centaurea dealbata Degeberga 2000-06-09
Tellima grandiflora Lund 2000-06-15
Hieracium diaphanum Bonderup 2000-06-16 2C 4j 2536.

Jylland

Ranunculus lanuginosus, borstsmörblomma. 100-tal individ kring p-platsen till Munkebjerg hotell Ö Vejle 19/6. Följeväxter (i diken): Lysimachia nemorum, Ajuga reptans, Carex strigosa.
Rosa pimpinellifolia var pimpinellifolia, liten pimpinellros. Slettestrand 22/6
Lathyrus japonicus ssp maritimus var acutifolius, småbladig strandvial. Slettestrand, dyner. 22/6.
Dactylorhiza incarnata ssp incarnata (var dunensis?) Slettestrand, åmynningen 22/6.
Lotus pedunculatus var villosus, klittkäringtand. enst utmed markväg på sandig strandhed ung 3 km S Nymindegab.
Anthyllis vulneraria ssp vulneraria (var langei?), klittgetväppling ganska rikl utmed markvägen.
Calystegia soldanella Örhage hamn, uppe på dyn nära naturhuset.
Ranunculus penicillatus coll, penselmöja. Skjern, i ån N kyrkan.

Skåne

Leonurus cardiaca ssp villosus, ullig hjärtstilla. Råbytippen, Lund 2/7. 1 ind.
Leucanthemum xsuperbum, jätteprästkrage. Råbytippen, Lund 2/7. enst.
Melissa officinalis, citronmeliss. Råbytippen, Lund 2/7. 10-tal.
Rubus gothicus sekt corylifolii, spetsbjörnbär. Torna Hällestad 2C4j 4840 enst 2/7 glänta.

Finland 7/7 - 11/7

Erodium moschatum, mysknäva. Helsingfors C, Hesperiaparken. V sidan av Mechelingatan mellan N och S Hesperiagatorna runt en rabatt av röda spireabuskar. 10-tal individ 7/7.
Position: N 60 15.562' E 24 56.972'

Melica picta, tuvslok. Helsingfors, Torparbacken. Kör Tingstuguvägen som övergår i Tingstugustigen till en vändplats. Parkera vid vändplatsen och gå grusstig från vändplatsen slingrande upp på kuperad tall/björkdunge. Melica picta finns ganska ymnigt utmed stigen (stigarna).
Position: N 60 15,562' E 24 56,972'

Leonurus cardiaca ssp villosus, ullig hjärtstilla. Helsingfors N, Domarby Herrgård. 1 ex i liten rabatt med vinbärsbuske ungefär 50 m över gräsmatta S mangårdsbyggnaden.
Position: N 60 15,274' E 24 58,195'

Hierochloe australis, finskt myskgräs. Helsingfors Ö, Svarte Backe, naturskyddsområde. Kör väg 170 mot Borgå. 800 m N om korsningen med skyltar mot Mellungsbacka och Nordsjö finns en avtagsväg mot Ö, en liten, kort, svängande asfaltväg ner till en liten p-plats. Inga skyltar! Från p-platsen och knappt 100 m österut går tre stigar upp på backen. (Någon av stigarna är s.k. kanonstig, byggd av krigsfångade kineser från Manchuriet.)
Myskgräset finns i en öppning uppe på backen, på hällmark, ett tjugotal individ, allt utblommat d 7/7. Följeväxter: Veronica longifolia ssp, Carex digitata, Asplenium trichomanes coll, Woodsia ilvensis, Sedum telephium ssp ruprechtii, Rosa majalis, Cystopteris fragilis.
Position: N 60 14,275' E 25 8,303'

Odontites litoralis ssp fennica, finsk rödtoppa. Helsingfors Ö, Rataudden. Kör väg 170 mot Borgå. Tag av SO-ut vid McDonalds i Nordsjö, kör rakt fram ungefär 400 m och tag därefter Lekholmsvägen österut 1,5 km, tag därifrån Nybondvägen söderut 1,3 km förbi gård med konstnärliga kossor till parkeringsplatsen vid Rataudden (naturskyddad). Gå naturstigen några hundra meter ut på udden. Mycket fin lokal, tag kaffe med! På strandängar och stränder finns: Odontites litoralis ssp fennica, Veronica longifolia ssp, Plantago major ssp winteri, Silene vulgaris var litoralis, Ophioglossum vulgatum, Centaurium littorale var littorale, Angelica archangelica ssp litoralis, Valeriana sambucifolia ssp salina.
Position: N 60 2,081' E 25 11,029'.

Claytonia sibirica coll, vårsköna. Helsingfors, Hallkullaudden. P vid koloniområde. Ymnigt kvarstående.
Position: N 60 11,769' E 25 10,497' och N 60 11,768' E 25 10,504'.

Plagiobotrys scouleri, tiggarstav. Helsingfors, Kvarnbäckens idrottsplats. 100-tal små individ i gräsmattebit med björk bakom (från bilparkeringen sett) plastbubbla.

Myosotis sparsiflora, fåblommig förgätmigej. Helsingfors, Hertenäs herrgård. Ett tiotal individ på stor jordhög/sluttning i slutet av parken till herrgården, nära huvudvägen och gul paviljong.
Position: N 60 11,254' E 25 2,534'

Geum aleppicum, rysk nejlikrot. Helsingfors NNO ca 30 km, Kerava (Kervo). Fem individ på backe med gles lövskog helt intill bostadsområde, ca 350 m NNO järnvägsstationen i Kervo (ett ex intill lyktstolpe med hundförbudsskylt). Kör bäst in Sahankatu, parkera i början av gatan vid bensinstation, gå runt bostadshuset Sahankatu 1 och över en gammal lekplats till backen.
Position: N 60 24,331' E 25 6,572'.

Gratiola neglecta, liten jordgalla. Väg 148 mellan Sibbo och Pornainen, 10 km NO Sibbo vid åarna Jokimäki och Mustijoki.
Lokal 1: stranden av Mustijoki vid bron på väg 148, nära V brofästet. Tät vegetation (Eleocharis, Scirpus). Undersöktes ej.
Lokal 2: ungefär 500 m S bron över Mustijoki: Vik av från väg 148 skylt Hirvensouti, kör ungefär 2 km till mindre grusväg skyltad Vienolantie, parkera här. Gå knappt 200 m mot detta Vienolantie till en bäckkorsning. På en grus/sandrevel i den lilla bäcken, ungefär 10 m Ö vägen, fanns ett tiotal Gratiola. Från vägen ser bäcken helt igenvuxen ut. Följeväxter: Scirpus sylvaticus, Lythrum salicaria. I diket till grusvägen rikligt med Chenopodium polyspermum, fiskmålla.
Position: N 60 26,737' E 25 20, 847'

Rumex alpinus, alpskräppa. Kör Ring 3 till Esbo, Esboleden x Stora landsvägen (Kungsvägen). Vik av och kör Stora landsvägen 1,4 km till Bensulvägen (liten, vit skylt). Kör ner på Bensulvägen och parkera strax före järnvägskorsningen. I den ganska branta slänten här mellan Bensulvägen och Stora landsvägen skall Rumex alpinus finnas. Vi fann inget säkert ex av arten (kan kontrolleras i Helsingfors botaniska trädgård). Följeväxter: Verbascum nigrum, rikligt, Cuscuta europaea, mycket rikligt på Urtica dioica, Rumex longifolius, 1 ex.
Position (släntens ungefärliga mitt) N 60 11,830' E 24 37,176'

Carex praecox, rysstarr. Helsingfors, Sveaborg. (Skaffa en karta!) På (halv-)ön Gustavssvärd, på NV sluttningen till den NV dammen och uppe på vallen ovanför det SV hörnet av den rektangulära dammen, på båda ställena ganska stora bestånd av rysstarr.
På hällmark, rejält vanlig på alla Sveaborgsöarna: Sedum telephium ssp ruprechtii, liten kärleksört.
På Stora Ö Svartö, vid (V) byggnad 40, kvarst på kullerstensramp: Prunella xwebbiana, trädgårdsbrunört.
På Stora Ö Svartö, mellan byggnaderna 74 och 76, ganska stora bestånd av Rumex confertus, vippskräppa.
Vanlig på hällmark, på murar: Cystopteris fragilis ssp fragilis.
Riklig på hällmark på Gustavssvärd: Allium schoenoprasum (var jurmoense, skärgårdsgräslök?).

Nymphaea tetragona, finsk näckros. Tavastland, sjön Vähä Munakas (syn. Pikku Munakas). Ta av från motorvägen Helsingfors Tavastehus (Hämeenlinna) på väg 10 mot Åbo (Turku). Kör drygt 4 km och ta av söderut på en liten grusväg skyltad Katikoski (på en liten, vit skylt). Kör denna väg 3,4 km, parkera och gå ner till sjön. Just här finns skogsväg 200 m ner till sjön och en sauna av mer eller mindre publikt utseende. I övrigt sommarstugubebyggelse vid sjön. Ett tiotal individ spridda vid sjöns SV del, ingen helt nära stranden. Följeväxter: Nymphaea alba ssp alba eller candida, Nuphar lutea.

Achillea salicifolia, stor nysört. Tavastland, Tavastehus (Hämeenlinna). Utmed strandkanten ungefär 500 m N Tavastehus fästning, nedanför Artillerimuseet. Mellan två bryggor 7 individ av Achillea salicifolia och en liten bunke av Carex elata ssp omskiana, östlig bunkestarr.
Position: N 61 0,474' E 24 27,337'.

Carex elata ssp omskiana, östlig bunkestarr. Två rejäla bunkar i Tavastehus C, i strandkanten vid Paasikiventiebrons (södra bron) SO brofäste.

Campanula aparinoides, sumpklocka. Tavastland, Valkeakoski (20 km SO Tammerfors). Kör från Valkeakoski på väg 307 SO-ut ungefär 6 km. Tag av norrut på en liten väg med (liten, vit) skylt Äimäla. Efter 2,2 km passeras liten vit träbro över en å. Omedelbart efter (N om) bron finns fuktig ängsmark Ö om vägen med Campanula aparinoides. Campanulan skulle vara mycket rikt förekommande på ängen, men vid vårt besök var huvuddelen av ängen slagen. Vi lyckades dock finna en knapp kvm med sumpklocka i en ej slagen del av ängen ca 25 m från ån, 25 m från vägen. En (1) blomma utslagen 9/7!

Agrimonia pilosa, rysk småborre. Tavastland, Vesijako. Kör från Valkeakoski österut via Pälkäne, Luopioinen, Rautajärvi och från Rautajärvi väg 320 till den lilla byn Vesijako. I byn, N vägen, ligger en spektakulär, ljusbeige bondgård med två verandor. Gården heter Jussila, och ägaren Pekka Leppänen. Från gårdstunet går en markväg österut. Ungefär 150 m från gården utefter markvägen, bortom en liten lada, finns en ganska brant, torr slänt N om markvägen. På slänten har markägaren märkt ut 7 växtplatser för Agrimonian med vita, numrerade trästolpar. Pekka Leppänen är en glad, vänlig själ och visar säkert gärna Agrimonian, men om inte döttrarnna är hemma pratar ingen annat än finska.
Position: N 61 21,045' E 25 2,711'

Anemone trifolia, trillingsippa. Byn Iso-Äiniö, 25 km NV Lahtis (Lahti). Kör från Lahtis via Asikkala till Iso-Äiniö, S infarten. Parkera utan att behöva skämmas. Gamla byvägen har blivit cykelväg i sin S ända. 50 m in på denna cykelväg går en markväg mot Ö. Gå denna markväg nästan 200 m, därefter söderut in i skogen uppför en ganska brant sluttning ca 50 m till en dödisgrop. Trillingsippan finns i gropens SO del, slänten mot S, ett 40-tal individ.
Följeväxter: Anemone nemorosa, A. nemorosa x trifolia! (Inga flikiga småblad på trifolian!). Inga plantor i blom den 10/7, förstås.
Position: N 61 12,878' E 25 21,975'.

Asarum europaeum, hasselört. Nästan 30 km om Lahtis ligger samhället Iitii. Kör söderut genom Iitii på väg 360 (3602) till Haapa-Kimola, därefter österut på väg 360 ungefär 2,5 km (1,0 km efter å-korsning) till svagt markerad, igenväxande stig/körväg in i skogen åt SV. Avfarten från vägen till körvägen syns ganska bra. Gå denna stig nästan 200 m rakt åt SV till en ganska djupt grävd bäckfåra. På Ö brinken växer hasselörten, ett 50-tal små plantor, utspridda.

Carex bohemica, svepestarr. Lappeenranta. I stadens Ö del går en halvö ut i sjön Saimaa. Halvön heter Pappilanniemi och används för fritidsändamål (motionsspår). I halvöns nordostligaste vik (utanför motionsspårets skylt nr 6) skall Carex bohemica finnas, tillsammans med Juncus alpinoarticulatus ssp fischerianus, rysståg. Vid vårt besök kunde vi tyvärr inte finna någon av arterna.
Den naturliga gatan till halvön befanns vara avstängd, och man får köra Valtakatu som blir Lauritsalantie och vika av på Isännöitsjäntie och köra den till p-plats för motionsspåret intill ett industriområde.

Anthyllis vulneraria ssp fennica, finsk getväppling. Staden Lohja, NV Helsingfors. Anthyllis skulle finnas på vägkanter, ruderatmark etc i staden, och i synnerhet kring vattentornet. Söktes, men påträffades inte.

Impatiens capensis, apelsinbalsamin. Kör från Lohja väg 25 mot Hangö. Vik av mot Gerksnäs, Lohjoön. Kör 5,2 km till första bron. Vid NO brofästet fanns ett 50-tal Impatiens på fuktig sand nere vid stranden.

Stockholmstillägg d. 14/7

Linaria genistifolia xpancicii. Stockholm, Värtahamnen, klippvägg med stålport utmed genomfartsleden mitt emot Silja Lines tilläggsplats. 10-tal individ vid stålporten.

Sisymbrium irio, vallsenap på St Eriks plan utrotad genom ombygge av ventilationstrummor för tunnelbanan. Dumt.

Brassica juncea, Chenopodium schraderianum mm stod ej att finna vid Haga norra grindar resp fjärilshuset p g av städning av rabatter och vägkanter. Dumt igen.

Skåne

Carduus thoermeri, olymptistel. Dalköpinge 20/7
Rubus tiliaster sekt Corylifolii, lindbjörnbär Mölle 22/7
Verbascum thapsus f albus Tjörnarp 30/7
Campanula glomerata ssp glomerata, ängstoppklocka Övraby 3/8
Cuscuta epithymum ssp epithymum, ljungsnärja Bunkeflo 20/8

Jylland

Spartina anglica coll, engelskt marskgräs Römö 2/9
Salicornia dolichostachya ssp dolichostachya, långaxig glasört Römö 2/9
Cakile maritima ssp integrifolia, dynmarviol Römö 2/9
Pyrola rotundifolia ssp maritima, sandpyrola Nymindegab 3/9

Köpenhamn 10/9
Chenopodium probstii, prostmålla Avedöretippen
Echinochloa utilis, japansk hönshirs Avedöretippen
Brassica juncea, sareptasenap Avedöretippen
Digitaria sanguinalis ssp pectiniformis, kamhirs Tåstrup
Parentucellia viscosa, gulhö Smörmosen
Orobanche flava, skråpsnyltrot
Minuartia hybrida, spädnörel Nörrebro
Hirschfeldia incana, gråsenap Österbro
Digitaria ciliaris Österbro


Dalby i februari 2001. Lennart Segerbäck.

Till Klubb 2000 hemsida