Tarsiger-96

Kombinerad fågeltur (Tarsiger = blåstjärt) & blomtur till övre Norrland

Deltagare:Anders Hedenström, Erling Jirle & Nils Kjellén. Hyrd VW Golf. 440 mil.

29 juni

Avresa Lund 16.30.

30 juni

kl. 04.00 Letade slaguggla NO Nyland (NV Hörnefors, S Umeå) med Stefan Dehlin.
kl. 08.00 Tittade på lappuggla (1 hona med 3 flygga ungar) V. Alvik, vid Luleå.
Vid 12-tiden framme i Pajala, Nb. (170 mil). Soligt och svag vind.

Nb; Pajala; SO Saahavaara kyrkby, S. Kentää (sommarstugeområde), vid Kaunisjoki, 500 m N Ruonajärvi, 10 m O grävt dike, i sumpskog:
finnmyrten 1 stort bestånd (de 2 bestånden N om, mot Kentää ej sedda) [Skiss]
lappranunkel täml. allm. i dysänkor i sumpskogen mellan Kentää och bron

Bra naturrastplats 500 m V bron vid Kaunasjoki

Nb; Junosuando; ca 2 km N Lovikka, Peräjävuoma (=stor myr på vänster sida):
vitstarr

Nb; Junosuando; Parkalompolo, 500 m SO skolan:
sökte vågbladig daggkåpa

Tältade vid Naakajärvi 22.00.

1 juli

Kl. 01.30-06.00 skådning i tallurskogen (500-åriga?) och ravinen ca 2 km O Naakajärvi;
blåstjärt, bändelkorsnäbb, lavskrika, lappmes, tretåig hackspett, dalripa + 10 kg stenmurklor

TL; Vittangi; lappblågull (snett emot OK-macken, samma lokal som 1995).

TL; Abisko turiststation
mörk fjällvedel, Astragalus alpinus arcticus
mångfingerört
Nedströms Abiskojåkka:
lapsk alpros
polarblära

2 juli

04.45 2 Nordsångare SO östra tunnelmynningen på Njulla
07-13 2-milavandring runt Slåttatjåkka: Kårsavagge fram till bron vid sjö 640 - passet mellan Tjatjenjåsketjåkka och Slåttatjåkka (mycket snö kvar) - sjö 999 nedanför Njulla - linbanan ner. Ganska lite blommande växter:
kantljung, fjällsmörblomma, purpurbräcka (1 fjällpipare vid 999)

Framme vid norra delen av Muddus vid 18-tiden, gick 2 km in på vandringsleden "Rallarstigen". Blåbärsgranskog och myrar. Körde vidare till södra infarten av Muddus.

3 juli


Gick ett varv (ca 23 km) i södra delen av Muddus i vackert väder:
6.10 från Skaite - 7 km upp till Muddusfallet ("lättare stig") - österut mot Sarkavare - söderut längs Moskokårso (105 m djup kanjon, pilgrimsfalk) - över blockig terräng med 900 ha stort skogsbrandfält från 1933 - tillbaka längs Stora Luleålvens strand;
norna 1 ex
röd trolldruva
ljus fjällvedel Astragalus alpinus alpinus
(Svettig och jobbig runda, tillbaka 14.20).

Körde ner till Umeå, hittade 1 slaguggleunge vid Nyland. Tältade här.

4 juli

(fortfarande vackert väder)
Körde ner till Skuleskogen i Ångermanland, norra delen vid Näske , SO Köpmansholmen, Nätra socken.
Gick längs "Höga kustenleden". Först in till markerad långskäggslokal.
Vidare söderut längs stranden:
strandmyskgräs Hierochloë odorata baltica på strandäng vid vik 2.

Gick upp mot Slåttdalsskrevan till en sjö.

Fikade på Skulebergets café

Ång; Multrå: nedanför Multråberget, mittemot (norr om) kyrkan, 25 m in i skogen från P-plats på väg 335:
ryskt blåtry, Lonicera caerulea pallasii  flera stora buskar
blekfryle, i vägdiket

Ång; Sollefteå; Granvågsnipornas naturreservat.
Högt upp i västsluttningen på västligaste nipan, "Borgen", 150 m från bron över Faxälven, i gammal gles tallskog:
åsstarr, Carex pallens (enstaka ex, med grönt nedre stödblad)
vispstarr allmän längre ner i sluttningen, brunt stödblad. Många med sotsvamp.

Ång; Sollefteå; Långseleåsen (kör upp Tjuvsjövägen), 500 m NV TV-masten:
sökte myrstarr på gammalt hygge, i kärrdrag på sluttningen, en hel del starrar, men trol. för mycket gräs och björksly för att myrstarr skall trivas (?)

Ång; Graninge; Östergraninge, längs nerfarten till badplatsen och ute på äng:
vågbladig daggkåpa, riklig

Uppl; Tierp;
I mäktig skärning genom Uppsalaåsen finns en extremrikkärr-vegetation med bl.a. kärrknipprot. Ovanför diket i sluttningen finns över någon kvm:
slaktoppstarr Carex straminea

Kl. 22.20. Direkt vidare till Lund, framme ca 06.30 5 juli.


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan