Sydskånska slam-expeditionen 1988

Erling V. Jirle, Nils Kjellén & Rune Svensson

26 juli

Ängavallen. 50 m efter infarten, efter 90-skylt:
klöversnyltrot ca 20 överblommade ex
flyghavre i åker

Dalabadet. Andra infarter; Badvägen
källfräne i dike med röd bro

Bingsmarken. Kärret öster vägen mot Dybäck.
vattenstånds
stor käringtand

500 m österut, diket som går under vägen
plattlånke
blomvass

2 märgelgravar 500 m NO Kärragården (NO Bjäresjö)
(fullt av en växt som vi då felbestämde till spetsnate)
kärrdunört

Dike 1,2 km SSV Herrestads Nygård (Öja mosse)
gropnate
dikeslånke
sumpfräne

Öja mosse (S. Herrestads Nygård)
sökte kärrnocka
luddunört
slokstarr
vattenskräppa

Liten damm vid Tågarpsgården (mellan Ö. Tommarp och Gärsnäs)
lokal för knölnate, men naten vi fann var ej denna art. Troligen utgången.
korsandmat

Egeside träsks södra ände, Helgeåns östra strand, uppströms landsvägsbron
ävjebrodd
ålnate
borstnate
krusnate
spädnate
sommarlånke
dikeslånke
höstlånke
nålsäv
vattenpest
gullstånd
korsslamkrypa
tretalig slamkrypa
plattsäv

Kaptensvägen i Yngsjö (sista tomten till höger, inhägnad)
purpurknipprot x kal knipprot, inklusive föräldraarterna

Vanneberga
strandveronika (förvildad)

Potatisåker mellan Vanneberga - Trolle-Ljungby
småsnärjmåra
mjukdån

Tosteberga ängar
busktörne
rundhagtorn
spetshagtorn
luddfingerört
strandskräppa

27 juli

Gyetorpskärret
honungsblomster
busktörne
puktörne

Skräbeåns mynning
strandmålla
strandskräppa
spädnate
borstnate
krusnate
fyrling 2 ex
tretalig slamkrypa
ävjebrodd
dvärgsäv
smålånke

Bron vid Nymöllaverken (Skräbeån)
långnate
ålnate

Grävd damm 1 km SSO Brantahallar
vattenstäkra
gäddnate
stor igelknopp

Vägen in till Nogersund (O. Levrasjön)
sökte flikros (Rosa obtusifolia)
äppelros

Råby backe
luddros
trolldruva
kärrdunört
bergdunört
knölsyska
backvial

Råby badplats
krusnate
trådnate

Betesmark 100 m norr Sonakulla (NO Levrasjön)
stortimjan riklig

400 m NNV Leningaryds gård, i dike
rostnate
sumpnoppa

Bäck SO Bengtsboda . Den största bäcken, ca 100 m nedanför litet vattenfall.
bergbräken
lundbräken
mellanhäxört

Väst Allarps gård. Trädesstycke.
bovete
fingerhirs
(25 m in på vägen ner mot Levrasjön lades tidigare potatis upp, där har grusnejlika vuxit)

NV-stranden av Levrasjön
gräsnate
madrör
grenrör

Ungtallskogen S. Bromöllas station
skärmtry

Trollwood, Gualöv (gamla delen i väster)
sökte jungfrukam och huvudtåg.
Fann en liten johannesört som då felbestämdes till dvärgjohannesört
dvärglin
sumpnoppa
skogsnoppa
femfingerört


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan