Blomtur genom Syd- och Mellansverige

6-15 augusti 1999 (Erling Jirle, solo)


52 lokaler, 260 mil med Opel Ascona-79

Lokalangivelser i Sverige anges enligt; Plats, ort, socken (sn).
Nomenklatur efter Th. Karlsson, Förteckning över svenska kärlväxter (SBT 5/97) utom när det gäller vissa kulturväxter, då har Aldén et al, Kulturväxtlexikon (1998) använts.

Ref = referenslitteratur (för bestämning och/eller bilder).
Källa = källa för lokalangivelser.

Huvudsaklig referenslitteratur
Mossberg et al. Den Nordiska Floran. 1992.
Lid. Norsk, svensk, finsk flora. 1987.
Stace. New Flora of the British Isles, 2nd ed. 1998.
Ekholm et al. Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige. 1991.
Månsson & Johanson. Perenner i din trädgård - till nytta och fägring. 1997.
Georgson et al. Hallands Flora. 1997.

Uppgifter ur tidskrifter inkskrivna i databas från främst följande tidskrifter;
Värmlandsfloran
Vrivrånge
Calluna
Parnassia
Svensk Botanisk Tidskrift

Tack för tips från;
Lennart Segerbäck, Dalby
Aimon Niklasson, Partille
Uno Unger, Göteborg
Erik Ljungstrand, Hovås
Bo Antberg, Malmslätt

Bestämningshjälp av pressade ex: Rune Svensson.

6 augusti

Avresa från Lund 15.00

Halland

Källa har för alla Hallands-lokaler utom någon enstaka har varit den superba Hallands Flora (1997), med Rubin-koordinater för inprickning på topografiska kartblad.

Hökafältet, 300 m S Lagans mynning, Laholm sn.
Klittviol, Viola tricolor ssp. curtsii Ca 25 ex på landsidan av sanddyn

Tärnvägen 2, Mellbystrand, Laholm
(Sökte violsporre, Linaria incarnata )

Lagans kraftverk, Laholm
Väl högt vattenstånd för att kolla slamkrypor mm.

Ösarpsö (ö i Lagan), V. Laholm
(Sökte praktbetonika längs norra stranden av ön).
Totalt avbetat ända ner till vattnet av kor (+ slåttermaskin?.
Däremot var södra stranden avskärmad av elstängsel.

Skogaby kraftverk
Nära södra bron över Lagan (20 m åt O) i vägkanten växer ett naturminne:
Quercus petrea x robur f. subintegrifolia , dvs.
en hybridek med helbräddade blad.

Ljungbolet, Tönnersta
(Sökte mjuk lungört)
Utkast 1985, vid bäck mellan kohagar. Hög vegetation och sent på året, så rätt liten chans att hitta den, om den nu finns kvar.

Vargaslätten, Breared, S. Simlångsdelen
Nytt viltstängsel runt hela naturparken (som i princip är en botanisk trädgård, med massor av inplanterade främmande träd, buskar och annat) Stakatet går en bra bit ut i terrängen vilket gör att angivelsen i Hallands flora på förvildad fujirododendron och kanadalilja hamnar innaför staketet. Jag anser inte dem kryssbara.
Däremot växer det massor av skunkkallor av 2 arter (gul och vit) längs en bäck som avvattnar en damm inne i naturträdgården, och som rinner ut i Simlången vid vägbron med rv 24.
Skunkkalla växer också i ett stort bestånd med enorma blad inne i en alsump vid sjöstranden och längs stranden.
(Sökte även brokiris längs sjöstranden, skall finnas i 4 mindre bestånd. Kanske har viltstängslet och ny vägbro påverkat bestånden ?).

7 augusti

Oskarsströms kyrkogård
(Sökte fransk lungört i lövskogsbacke öster om kyrkogården. Frodig högörtsvegetation och augusti, så antagligen utsiktslöst att hitta den).
Strax NO kyrkogården finns ett litet grustag med trädgårdsvfall. Stora bestånd av
skär snårvinda och vit snårvinda.

Halmstad; stort övergivet grustag precis väster trafikplats Halmstad N.
(Sökte stor riddarsporre).

Slottsmöllans avfallsstation, Sperlingsholmsvägen, Halmstad
Mycket stor tipp. Tittade på avdelningen för jord och grenavfall, hoppade över hushållsavfall.
Här fanns typiska arter som jätteslide, solros, jättenattljus, hampa, mattram, myskmalva, potatis, tok, kungsmynta, indiankrasse, lejongap, sömntuta, ringblomma, klöveroxalis och jätteprästkrage.
(Sökte luktaster, Aster nova-angliae ).
Sågäven: kulturros med mycket små blommor (multiflora-ros?), dagöga (?) och praktmalva, Malope trifida Grandiflora-sort (vitblommig).

Sperlingsholmsvägen, precis innan E6-viadukten, Halmstad
(Sökte ullblad, Eriophyllum lanatum i slänten).

Östra stranden. Torpgrund mellan Vågbrytargatan och Badvägen, Halmstad
(Sökte gamander, Teucrium chamaedrys )

Sannarps industriområde, Kristinehedsvägen, Halmstad
Kollade utanför Sannarps Mekaniska efter fjolårets misstänta strävt/ullligt nattljus. Men få ex Oenothera i år, och de flesta överblommade.

Eketånga, gles tallskog NO Juttarums idrottsplats, Halmstad
(Sökte przewalskioxbär, Cotoneaster przwalskii ).

Bäckagård, utkastplats i lövskog, öster Penngränd, Halmstad
(Sökte fänrikshjärta)
Hittade gul nunneört, vintergröna och randgräs, Phalaris arundinacea f. picta .

NV Fruängsvägen, Söndrum
(Sökte kvicklök, Allium roseum i lövskogsbryn).

SV Eriksberg, torpplats, Eftra
(Sökte stjärnflocka, Astrantha major och bukettros, Rosa majalis var. foecundissima )

8 augusti

Mycket regnig dag, på eftermiddagen skyfall.

Sallebjäret, sydöstra delen av udden, Eftra
(Sökte guldlök, Allium moly, som skall vara naturaliserad här. Augusti trol. väl sent för att hitta den. Såg rikligt med skogslök på strandängen).

Eftra; kyrkbyn, öster om vägen
(Sökte hybridforsythia, Forsythia x intermedia. Röjt och fårbetat)

Småris sommarstugeområde, Eftra
Hybridforsythia, Forsythia x intermedia
Trol. spridd från stor buske i trädgård 50 m bort. Ref: Ekholm
1 buske klarat sig trots omfattande grävningsarbeten på lokalen (vattenledningar).
Svarta vinbär

Kärnebygd, Gunnarp
I vägdike vid skylt Ekomuseum, vid nordspetsen av Tjäresjön (delar av beståndet klippt vid vägkantsklippning) :
Plymastilbe, Astilbe chinensis Troligen sorten 'Finale' Ref: Perenner

Lerdala fd mejeri, Ljungby
Framför det gula ödehuset 2 stora bestånd :
Oktoberkrage, Leucanthemella serotina Ref: Stace 1997:735.

Ringsås, övergiven trädgård, Vinberg
(Sökte bukettspirea). Hittade klasespirea och snöbär.

Tröingeberg, Vinberg
(Sökte atlasvallmo vid Rådjursstigen 4, men såg sådana bara inne i trädgården).
I kohage norr Hörngrensvägen 13, nära lekplats:
Bukettspirea, Spiraea x vanhouttei
På Vidablicksvägen:
Liten rosenkvitten, Chaenomeles japonica.
Hälsade på hos Nils Gustaf Nilsson på Vidablicksvägen. Vi letade bärmålla i hans trädgård. Tyvärr hade han rensat en del sådana veckan innan, nu kunde vi inte hitta några. Däremot fanns det drakmålla, Chenopodium schraderanum.

Falkenberg
(Sökte efter atlasvallmo, Papaver atlanticum, vid gymnasiet, B & W och värmeverket. Tyvärr kortklippta gräsmattor överallt).

Norra småbåtshamnen, Skreanäs, Falkenberg
Sträv ambrosia. Stort bestånd nedanför båtuppläggningsplatsen.

9 augusti

Getterön, Varberg
(Sökte tyskros, öster om VOFs stuga och öster om Naturcentrum).

Ulvaberget, Varberg
Damascenerros, Rosa x damascena. 2 plantor på ödetomt. Bara 10 meter från breddad Västkustbana och halva tomten utfylld med vägbank till ny järnvägsbro.
Ref: Ekholm 1991.

Åsa, Ölmevalla
Vid Åsa Strandväg 1 :
Pimpinellros, Rosa pimpinellifolia 'Poppius'
Strävrudbeckia
Öster om Skytteviksvägen 2, i klippterräng:
Tigerlilja, Lilium lancifolium 3 ex (odlas i trädgård på Åsa Strandväg).
(Sökte uppe på berget efter häckoxel, Sorbus mougeottii).
Längre upp på berget finns ett bestånd av
Japansk träddödare, Celastrus orbiculatus
Ett imponerande bestånd ! Täcker hela bergsravinen och slingrar sig på enbuskar, kaprifol och allt annat. Känd från platsen sedan början av 80-talet. Ravinen vetter åt SV, är ca 10 x 50 m och ligger uppe på bergknallen mellan Skyttevikens badplats och campingens badplats, ca 100 m NO Skytteviksvägen 2 eller 200 m NO Skyttevikens badplats. Ref: Stace 1997: 456.

Fjärås Bräcka
(Sökte kustgran).

Svinholmens avfallsplats, SV Kungsbacka
(Sökte hybridrosenkvitten, funnen här 1993). Nyligen schaktat.

Västergötland

Järkholmen, Askim
Här skall finnas rikligt med tigerlilja. Dock är det lyxvillor med privata tomter längs hela stranden, så det krävs nog en båt för att se dem.

10 augusti

Göteborgs Botaniska Trädgård
Gjorde ett 3-timmarsbesök och pluggade arter i denna väskötta och välskyltade trädgård, med en enorm mängd växter.
Hälsade även på på kemisk ekologi på botanisk institutionen.

Slottsskogen, Göteborg
(Sökte argenstinsk vattenpest, Elodea callitrichoides, i Observatoriedammen).


Änggårdsravinen, Annedal, Göteborg
I ravinen ovanför Torild Wulffsgatan 53 i Änggården, ovanför ett bestånd parkslide:
Bronsrodgersia, Rodgersia podophylla ca 30 ex. Ref: Ekholm och Stace.
Inne i snåret med parkslide ett par plantor i dåligt skick av:
Jätteälggräs, Filipendula kamtschatica
Längs stigen och i slänten rikligt av:
Amerikansk nejlikrot, Geum macrophyllum

Kallebäcksmotet, Mölndal
Här hittades förra somaren ett antal gräsfröinkomlingar på en nyanlagd motorvägspåfart (blek jordrök, klätt, rosenglim, fliknäva, pricknattljus, turkisk drakblomma m.fl.) I år kunde jag bara hitta triviala arter. Refugerna uppe på trafikplatsen iordninggjprda med grovt singel och planterade buskar typ Cotoneaster .

Bergum
100 m S. kyrkan, vid en klippavsats, nära en serviceväg:
Rubus loehrii, "Bergumbjörnbär". 4 ex.

11 augusti

Bohuslän

Fykan, Rammsjölandet, Askum, Sotenäset
"Blingon", Vaccinum myrtillus x vitis-idaea I östra kanten av stort röse täckt av mjölon.
(Ösregn och solförmörkelse. Dystert !).

Änglåvbukten, Saltö, Tjärnö
Näbbtrampört. > 50 ex ovanför driften, mellan strandkålsplantor.

12 augusti

Värmland

Värhults barktipp, väst Segmon
Här tippar Gruvöns Bruk (AB Stora-Enzo) i Grums barkavfall. det kom en långtradare var 20:e minut. Letade 3 timmar efter adventiver på denna mycket stora tipp (ca 500 x 300 m)
1996, bl.a. på Botanikdagarna hittades här ett antal udda arter:
Indianstarr (Carex intumescens ), hedstarr, lundgamander, Solidago graminifolia , Platanthera clavilata , liten ärttörne (Ulex minor ), m.m.
Jag hittade ingenting speciellt här. Karaktärsarter var vanlig ögontröst, rödtoppa, blomsterlupin, harris och knölsyska. Enligt Erik Ljungstrand schaktades lokalen med ex.v. indianstarren över redan 1997, och 1998 hittade han inget speciellt här.

Deje
Längs en stig kallad "Gröna gången", parallellt med Klarälven, mellan Nedre Ulleruds kyrka och Dejefors sågverk fanns tämligen allmänt:
Klarälvselm, Elymus macrourus.
Den har tidigare gått under namnet värmländsk lundelm, Roegneria canina f. mutica

I Deje, missa inte det hypertrevliga "Deje Hembageri & Conditori"
2 rum på bottenvåningen, med gamla 50-talsstolar och bord i det ena, inklusive väggbonader, gungstol och Nya Wermlandstidningen, och i det andra soffor med röd galon. På övervåningen IT-café. Uteservering mot gatan. Mycket billiga och bra bakverk. Jag fick stor princesstårtbit, negerboll, bondkaka och kaffe med påfyllning för 31:- Kakpatrullens betyg: ****

I södra delen av Deje ligger Torptjärn. I södra viken har hittats ävjebrodd, ävjepilört, rödlånke, grönskära och bågsäv. Det var hästbete ända ner till strandkanten. Bondgård precis ovanför och ganska högt vattenstånd gjorde att jag avstod från letning, liksom besök vid Vartorpstjärn, en bit åt NO, där alla 4 arterna slamkrypa har hittats.

Sunne
Vid vägkorning i Gullsbo 3 km O Sunne:
Gul daglilja, Hemerocallis lilioasphodelus
3 km SO Sunne, vid Östanås:
Höstskallra, Rhinanthus angustifolius ssp. serotinus
Sökte en del arter inne i Sunne men hittade inget av ungersk syrén, jämtlandspoppel m.fl.

13 augusti

Östra kyrkogården, Karlskoga
På muren som vetter mot Svartälven ett par bestånd:
Hybridtrav, Arabis x digenea Ref: Värmlandsfloran 2/95:93-94.
På jordtipp strax norr kyrkogården ett stort bestånd av;
Sommartoffel, Calceolaria tripartita
och bland dessa enstaka ex i olika färgformer av;
Brokgyckelblomma, Mimulus x hybridus (= guttatus x luteus)
Här fanns också fänrikshjärta och kulturbegonior.

Östergötland

Åsmestad, Slaka
Fransglim, Silene fimbriata. Stort bestånd i parken bakom den obebodda gamla huvudbyggnaden. Ligger på militärt övningsfält. Ref: Stace sid. 175.

100 m SV Marielund, Slaka
Jämtlandspoppel, Populus balamifera 'Elongata' Slyskog norr grustag. Ref: Ekoholm sid. 58.

Ebbelyckan, Slaka
Alpjättevädd, Cephalaria alpina. I en gammal ödeträdgård inne på militärt övningsfält, ett stort bestånd med över 50 ex, 2,5 meter höga eller mer !

Munkebo, Skeda
200 m öster bondgården har man funnit glandelaster, Aster macrophylla i lövskog (ny för Ög 1995).Kollade ekskogen, fullt med praktgulplister över stora ytor. I ett dike mot en kohage längs en sträcka på 30 meter hittade jag högvuxna astrar i full blom. Trodde det var rätt art. Men det visade sig senare vara videaster, med smala blad. Glandelaster skall ha breda blad.

Hagalundsvägen, Linköping
Gjorde ett försök att hitta vägstarr, Carex praticola, vid cykelbanan precis norr om järnvägen, klockan 21, 2 månader försent, i hög vegetation....
Lokalen ligger mellan Kallerstadsrondellen med hamburgerrestaurangen Max, och järnvägen, nedanför Biltema. Får göra ett nytt försök i juni.

14 augusti

Grönkulla, Ljung
I sydsluttning av liten ås, på ogödslad betesäng, yta ca 75x15 m, rikligt med:
Finnögontröst, Euphrasia rostkoviana ssp. fennica. Bo Antberg räknade in 3000 ex här veckan tidigare. Följearter: Ljung, röllika och liten blåklocka.

Knivsätter, Kronoparken Rist, Ö. Eneby
Har besökt denna lokal 3 gånger tidigare och tittat på Rubus gratus, men utan att hitta lundgamander. Var här senast dagen innan, på väg mellan Värmland - Linköping. Lokalen är ett stort nerlagt igenväxande grustag, där man under 80-talet lagrade tyskt stormfällt timmer. Jag kände bara till en barkhög här, där det växer storbjörnbär, Rubus gratus i diket framför, och raspbjörnbär, R. radula på högen. Av Bo Antberg fick jag tips om att gå till en annan barkhög, längre in från vägen, och 150 meter längre västerut. Där växte det ett fint bestånd av lundgamander, Teucrium scorodonia . En liten klon på bara 2 x 2 meter, men med ungefär 100 plantor, fortfarande i blom. Har tydligen hållit sig konstant på den lilla ytan i 15 år eller mer. Precis vid sidan om växer en inkommen Rubus sp., lik storbjörnbär, men som ännu inte är bestämd till art. Barkhögarna är numera knappt urskiljbara i terrängen, och det växer stora björkar på dem, men det sviktar fortfarande när man går på dem.

Bosgårds ödekyrkogård, Väderstad
Kör in vid allé 500 m V. Väderstad. Skyltat. Mitt i den vildvuxna ödekyrkogården, med bl.a. en stor runsten, och omgiven av en ring av stora askar ett jättebestånd av:
Stjärnflocka, Astrantia major. Över 1000 ex på ca 5x5 meter.

Boxholm
(Sökte tofsfetknopp vid Hökvägen, SO Skoghill).

Kylarelementet på bilen gick sönder, så att kylarvätskan rann ut på golvet i kupén. Som tur var kyliga kvällar och morgnar, så det gick bra att hålla 90 utan att överhetta motorn. Men skar ner sista dagens körschema för att spara motorn, strök lokaler i Östergötland och Småland för höstspira, mörk snårstarr, glandelkungsljus m.m.

15 augusti

Småland

Fröseke
Vildvuxen parkartad tomt öster om disponentvilla med tennisbana, vid norra stranden av Alsterån.
Vingginst, Genista sagittata Marktäckande i större delan av parken
Pärleternell. Riklig både i parken och i vägkanten utanför.
Harris
Jättebjörnloka
Ålandsrot
Silvermartorn
Praktgulplister
Knölsyska
Bergenia
Strimsporre
Mahonia
Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Pipranka, Aristolochia durior
Pärlbräken. Stort bestånd vid åstranden.
Intill pärlbräken planterade buskar av troligen fujirododendron och parkrododendron. Allt här är troligen infört från början, sedan självspritt/kvartsående. Ref: Ekholm och Stace.

På en annan ödetomt, 100 meter västerut, växte bl.a. färgginst och brokginst, Chamaecytisus x versicolor.

Därefter sträckkörning i skyfall raka spåret till Lund (och verkstad).
Slut på 2 veckors semster..


Page created 24 August 1999. Updated 15 September 1999.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan