Slesvigsbjörnbär, Rubus slesvicensis sect. Corylifolii

Foto Erling Jirle 18 september 2005. Höllviken, Räng, Skåne.
Ref: Bot. Not. 137 (2):1-6 (Oredsson, 2004)


FOTO

FOTO

Tillbaka