Norra och mellersta Själland 6-7 juli 1995

51 mil. Bil: Opel Ascona 1,9 SR. Driver: Erling V. Co-driver: Rune S. 5 juli: övernattning vid Gilleleje.

6 juli

Start 06.05. Blåsig, kall och regnig morgon, soligare på e.m.

Asserbo slotsruin i Tisvilde Hegn.
Nutkahallon, Rubus nutkanus stort bestånd 50 m NO ruinen vid stigen som går runt

Vinderød, norr rondell vid korvkiosk
Björnbär sp. insamlat (3-5-delat, smala raka taggar)

Halsnæs ; Hundested Skanse
Strandvedel 3 bl.ex, ca 5 överbl, på 1 kvm, på klintkanten nedanför kanonerna
Grön toftsäxing täml. riklig på samma lokal
Getväppling ssp. danica ? eller var. ?
Sandglim
(Sökte kvastglim längs klintkanten bort mot fyren vid Rasmussens museum och Liseleje)
Björnbär sp. (ludna blad) insamlat på stigen mellan Rasmussens museum - P-platsen.
Rönnsumak

Nødebohus

Sökte rölliksnyltrot, körde runt alla vägar i Nødebohus, den mest lovande lokalen var en lång gräsareal i västkanten av Nødebohus, från en badplats och inåt land. En del röllikor och trampade stigar, se lokalbeskrivningen från Urt;
platsen är ett betesliknande gräsområde på sandigt underlag (oppgiven mark - et effentligt friareal - i sommerhusbebyggelsen Nødebo Huse). Delar slås maskinellt, en del inte alls. 530 ex 1994.

Stranden utanför mynningen av Havelse å, 4 km N Fredrikssund

Bandtång allm. på driften
Smal bandtång täml. allm. på driften (trubbig bladspets)
Dvärgbandtång 1 ex på driften (1 mm breda blad med tydligt urnupen spets)
Hårsärv, Z. palustris repens
Revigt saltgräs (kraftiga tuvor ute i vattnet)

Færgelunden, 1 km NV bron vid Fredrikssund. Vägskärning på höger sida.
Rosenglim 1 ex
Abies pseudotsugae insamlad
(Færgelunden är sista kända lokal för den trol. utdöda pontisk spindelört

Skuldelev Ås, 1 km O Skuldelev

backskafting beståndsbildande. Annars en getryggsås med röjd skog, tråkig lokal
Sökte Allium altissimum (I en lund ø.f. Skuldelev, en enkelt "blok" i naturlig vegetation (skovrydning) 1991.) Ingen grön tofsäxing heller.
Hylsnejlika
Läkevänderot
Backtimmjan, ssp. ?

Inre Lammefjord

Sökte druvmålla, hela inre delen på båda sidor om den långa skyddsvallen, betade strandängar i söder, vass i norr.


Norderkanal vid Lammefjord

Sökte Azolla filicaulis men tomt i hela kanalen (körde ca 3 km längs den)

Övernattning på hedområdet NO Saltbæk Vig. Naturreservat.

7 juli.

Soligt och varmt. Hela området runt Saltbæk Vig var stängt för allmänheten, t.o.m. till fots !!!
Lokalen för dvärglåsbräken kunde därför inte hittas;
(på hästbetad strandäng nära Saltbæk Vig ihop med dvärglummer och orkideer, hotad av nybyggnation av sommarstugor. Femsiffrigt antal i mitten av maj, 25 juni med besvær enkelte planter).

Kalundborg, klinten NV f.d. sjukhuset (kör Klintedalsvej, stanna vid korsning med Nældedalsvej och gå ner för Kystvejen 21-35) fram till branten
Brunkrissla riklig i branten, men ej i blom som 1993 (fast bättre väder !)
Bergmynta
Bergnepeta, Nepeta mussinii I klinten S sjukhuset
Strandbeta beståndsbildande
Kålmolke
Strandmolke

Tornved, gadekær.

Lokal för knölnate (nordligaste). Utgången?.

Jyderup, bokskog N om

(3 lokaler funna för mångblommig knipprot, i bokskog)
Skogsknipprot allmän
Kranssalvia

Ledreborg Slot

Gammal slottspark med blandade mycket stora och gamla lövträd, vildvuxen park.
Parkstånds 2 bestånd 25 m till vänster innanför grinden
Alpgemsrot här + ett par ställen till
Alptorta 100 m SO slottet
Pestskråp med 1 m stora blad, 2 m höga !
Rubus sp. Lik nutkahallon, men större, 5-flikiga blad, mer grovsågade och spetsigare
Valnöt Förvildad vid parkeringen
Stor vildpersilja på jordvall vid parkeringen

Hedeland. Återställt grustag vid Hedehusene

Vid Lergraven i norra delen av "grusgraven" (1 km V Reerslev) skulle finnas en orkidé med prickade blommor som danskarna vill ha till Pricknycklar.
Såg bara enstaka ängsnycklar
Opiumvallmo
En fruktansvärt tråkig lokal enl. RS (väldigt törstig vid tillfället)

Amager Fælled, Amager, S København

Kör söderut på Kongelundsvej, till höger in till P-plats på Nøragersmindevej, följ Svenskeholmsvej (gångväg) ca 500 m till andra diket, markerade med gul stolpe med röd topp, dvs. andra stolpen, gå till vänster 10 m ut på gläntan 25 m innan 2:a stolpen;
Gräslilja beståndsbildande (säkert över 1000 ex, en del fortfarande i blom), en del växte även till höger om vägen, strax efter ett raserat hästhoppningshinder.
Höskallra (ssp. vernalis )

Færgehamn Nord

Lokalen för plattlosta (Bromus willdenowii ) och stenkorsört bortschaktad, men en del stenkorsört i vänster vägkant 25 m innanför grinden istället.

100 m N Tullkammaren i Færgehavn Nord. På trottoar vid nätstaket.

Rysk sodaört, riklig

Rørsøgaden i Ordrup, norra Køpenhavn

Tog en timme och 2 mils körande att hitta. Den fridlysta lokalen för vass f. picta, visade sig vara en villatomt med utdikat sumphål. Megadipp !

Utterslev Mose.

Vid cykelgångtunnel i sydkanten, som går under Hareskovvej
Lokal för ädelmynta. Fast vi såg bara åkermynta på samma ställe. Felbestämd-94 ?


Page created 11 November 11 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan