Ruderatexkursioner i västra Skåne sommaren 2001

Erling Jirle & Rune Svensson


Kort ruderatexkursion 5 augusti 2001
Infarten till pistolskyttebanan, Landskrona hamn
Stor vildpersilja, Aethusa cynapium var. gigantea, enl. Fröbergs revision i SBT
(ssp. cynapioides i T. Karlssons KärlVL)

Lilla Lomma jordtipp, Lumabyvägen, Lomma
Dagöga, Heliopsis helianthoides ssp. scabra
Höstrudbeckia, Rudbeckia laciniata 'Goldkugl'
Parasollsäv, Cyperus involucratus , hårt betad av kaniner

Kort ruderatexkursion 6 augusti 2001
Sjölunda jordtipp, Östra hamnen, Malmö, Skåne
Stockros, Alcea rosea
Kardvädd, Dipsacus fullonum
Lejongap, Antirrhinum majus
Opiumvallmo, Papaver somniferum
Lönnmålla, Chenopodium hybridum
Fiskmålla, C. polyspermum
Trädgårdmålla, Atriplex hortensis
Naverlönn, Acer campestre
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum
Vildvin, Partenocissus inserta
Glansmiskantus, Miscantus sinesis
Prydnadspumpa, Cucurbita pepo Prydnattspumpa-gruppen
Gurkört, Borago officinalis
Myrtentry, Lonicera nitida 'Yunnan'
Vanlig kavelhirs, Setaria virides var. virides
Bägartrampört, Polygonum aviculare ssp. microspermum
Häckhagtorn, Crataegus grayana, rikligt med rotskott från uttippade rotklumpar

Hemsögatan, Norra hamnen, Malmö
Gråmalva, Lavitera thuringiaca, fortsatt fin förekomst

Gränsvägen, Åkarp
Romersk riddarsporre, Consolida ajacis, spridda ex på bullervall

Svanetorpsvägen, Åkarp
Knölvial, Lathyrus tuberosus, fortsatt fint bestånd
Kvarnvicker, Vicia villosa ssp. varia

Gastelyckan 10 augusti (Erling Jirle)
Strävrubeckia, Rudbeckia hirta, 1 bestånd på jordvall


Nedskrivet av Erling Jirle 12 augusti 2001, korrekturläst av Rune Svensson.

Tillbaka till exkursionslistan