Pipört, Centranthus ruber

Foto Erling Jirle 1 september 2005. Pumpvägen, Dalby, Skåne.


blombild

Tillbaka