Östsverigeexpeditionen 2-8 juli 1990

(Per E. Andell, Erling V. Jirle, Nils H. Kjellén, Rune H. Svensson)

2 juli. Från Lund 8.15.

Småland.

1,9 km SO Gårdsby (NO Växjö) vid väg 23 (Norrsidan. I diket).
Svärdtåg (Juncus ensifolius).
Sparvvicker.

Massemåla, SV Högsby (V. Oskarshamn). Väg till vänster i M., över bäck i vänsterkurva, till höger på ny
grusväg 2 km. 1 år gammalt brandfält.
Brandnäva, 1 ex
Purpurknipprot
Dyveronika var villosa.

Öster Fliseryd, skylt med "S. Fagerhult 2 km". I norra vägslänten några överblommande ex av
Sträv nejlikrot.

Södra infarten till Oskarshamn. Till höger på Appelrumsvägen vid Närköp efter 1,5 km. Efter 800 m till vänster strax efter skylt "Oskarshamn". Kör 800 m på liten grusväg. På f.d. banvall till vänster 50 m på vänster sida och längra fram:
Grönbladsbjörnbär (R. muenteri (f.d. scheutzii)).

Oskarshamn, södra hamnen, Liljeholmens (Barnängen), till vänster in genom 3 m höga stängsel. Efter 100 m knycker vägen. Härifrån och fram till stranden och inne på fabriksområdet växer ett fint bestånd
klibbglim (ca 30 ex).
Även hybrid strimsporre x gulsporre.

Västra utfarten till väg 23. S. Fabriksgatan.:
Sommarfläder, norsk fingerört.

Gården Granen, kör grusvägen norrut uppför backen vid papperbruket i Silverdalen, Lönneberga socken. Vid kökstrappan, under ekar växer
kamröllika.

3 juli. Småland.

Bråbo, Kristdala socken. Fint reliktjordbrukslandskap. Vid badplatsen (bra campingplats):
Hallonbjörnbär (R. pruinosus).
Sökt fältgentiana (såg 2 ex sträv nejlikrot). Smågruktig jungfrukam, Jungfru Marie nycklar, nattviol, sommarfibbla, spindelört, betesdaggkåpa, glansdaggkåpa, glatt daggkåpa.


Ödestorp, NO Vimmerby. Äng vid branddammen (delvis grävd).
Sökt fältgentiana.
Stjärndaggkåpa.

V. Locknevi. Trädgård i Högen, norra delen, till höger.
En danska visade troliga kvarnkattost (ej blommande, säker best. ej möjl.). Flikplister, sibiriskt bovete.

Manegöl, NE Locknevi. I norra kanten, på gungfly och inne bland glesa tallar:
odonvide, odon, Jungfru Marie, storsileshår, ullsäv (rikligt), dybläddra.

Infarten till Västervik, mitt emot turistinformationstavlan. Norr om vägen, ner mot grustag:
kvarnven.

Norrlandet, O. Västervik. Höger mot Gränsö, höger mot "Vitudden 0,5 (gul skylt). Efter 400 m vänster på Kanotvägen. Runda berg. P-nisch till höger. Inhägnad med snitsel nedan stolpe med 3 kablar:
Smålandsbjörnbär (R. affinis).
Flyttat 20 m i vintras av stadsträdgårdsmästaren pga vägbreddning. Runt om uppe på berget
rostbjörnbär (R. pedemontanus (fd bellardi)).

Västerviks centrum, nära hamnen och stadshotellet, i rosenrabatt:
blek jordrök.

4 juli. Sm, Ög.

Sov i husvagn hos Anders Nylén i Svensbo, O. Blackstad. I trädgården: fodervallört.

SO Ukna (11,5 km från E66) göl norr om vägen. Sökt sydbläddra. Såg apollofjäril, kungsmynta, gropnate.
Åk vidare 4,5 km, vänster mot Nelhammar, efter 2,1 km 92 m långt vägräcke på höger sida i uppförbacke. Där detta slutar liten ängsrest. Mitt på denna växer björnbärsbuskar tidigare kallade
mörkt björnbär (R. fuscus). De ingår numera i R. hartmanni, Östgötabjörnbär.

I Värnässjön, i kanaler i vassbältet, nedanför Värnäs gård i SV-hörnet:
Dvärgnäckros.

Fallerums café, SO Åtvidaberg. ***

Linköpings centrum, Gumpekullabron, östra fästet, sökt borstfibbla. Trol. bortgrävd vid kulvertarbete. Fortsätt längs stranden av Stångån (östra sidan) 150 m tills du står mitt emot centralstationen. Här växer:
uddnate, bandnate (submers, 3 ställen), ålnate, kransslinga.

Staby, motorvägspåfarten, sökt radgräs i 110 km/h. Sågs ej.

Kimstads station, rakt ut från södra gaveln, till gungflykanten vid Motala ström. Smal bård i säven av
kasgräs.

Dalbyviken, vik i norra delen av Slätbaken. Badplats söder om Å (!) kyrka. Sökt havsnajas. För grumligt vatten ? Tältade här.

5 juli. Ög, Srm.

Kolmården. Oxåker naturreservat mellan marmorbruket och Safariparken.
Piploka inne i dungen.
Spenört i vägkanten.

Marmorbruket. Sökt gullhavre och piggfrö. Verkar inte vara så bra biotop längre. Såg
purpurknipprot, ängssvingel, lundgröe.

Vrena station, Srm. Sökt skorem på stickspår. Såg bra ut, men skorem verkar ha gått ut året innan.
Berggröe.

Norr Aspa, Ludgo socken. Kör mot "Ripsa 15". Efter 750 m gult hus, till vänster strax innan detta trästaket med markväg in mot ekbacke med bete. Här växer stubbdaggkåpa, källdaggkåpa (det. Andell), hartsros, ängsskära.
Här ska finnas nordisk ros, men den är tveksam som art.

Söder Aspa by, norr om änden av sjön, sökt sydbläddra i "temporära vattensamlingar", nu uttorkade. Endast ett hav av jättegröe.

Älghammar säteri, Björnlunda socken. Vid norra stallet, i gräsmattekant:
valldaggkåpa.
Tältade och grillade vid liten sjö norr Björnlunda.

6 juli. Srm, Uppl.

Betesmark i nordsluttning 700 m S Tibble gård, Björnlunda socken. Skulle finnas 8 arter daggkåpor, bl.a. vin, späd, käll, trubb. Dåligt nu. Vi fann bara en del glatt- och betesdaggkåpa. I ett dike norr om:
Norsk fingerört, brunskära, fiskmålla, stor igelknopp.

Liten hästhage 100 m SV Kärrsätter gård, V. Björnlunda sökt fältgentiana. Fin hage med kortsnaggat gräs.
Späddaggkåpa, vindaggkåpa.

Fredmans Conditori, Rådhustorget, Mariefred. ***

I vik vid Gripsholms slott
grenrör.

Tag av från väg E3 mot Marifred på väg skyltad "Mariefred 6" och "Gripsholm 6" (invid stor Shellmack). Endast 30 m efter avfarten från E3 tag av åt vänster på grusväg skyltad "Kyrkoruin 0,2". Efter 25 m ett Y-kors. Tag vänster. Efter 700 m höger. Efter 850 m framme vid stor gård till höger. Efter 200 m till vänster . In i skogen, höger i Y-kors. Efter 750 slutar vägen vid gården Järnslund.
Ägaren till denna lilla sommargård heter Malte Lagerlöf och är en trevlig stockholmare (tel 08-93 78 99 el. 0159-314 94). Han har en båt vid sjön Södra Kärrlången som ligger 300 m NO gården. Vassen är numera så tät att han inte kommer ut i sjön (sjösänkning för 5 år sedan). Han visade istället vägen till en berghäll på östra stranden där vi kunde få i vår gummibåt. Sökte sjönajas längs syd- och väststranden utan resultat (för tidigt?). Hittade istället ett fåtal
styvnate. Trubbnate, hårmöja. Chara- bottnar på västsidan, sötvattenssvamp, annars mycket dybottnar, oftast bara 1/2 m djupt. Vid stranden dvärgmåra, kärrbräken. I skogen ängsfräken.

7 juli. Uppl, Srm, Ög.

Bålsta (E18 mellan Enköping och Stockholm). Kör norrut förbi Yttergrans kyrka. Ta höger vid skylt "Ekillabadet". Håll höger. Grusväg 300 m fram till parkeringsplats i grustag. Grusvall på vägen. Gå 100 m ner till badäng på smalt näs.
" Sjön" till vänster heter Stora Ullevifjärden. Utanför alridån finns en stenig botten, till vänster om badstranden. 5 m ut sticker det upp blomvassblad på 5 dm djup. Precis innanför denna zon, 4,5 m ut och ett par meter inåt växer
småsvalting (f.d. Wahlbergs svalting).
Här finns också trådnate, hårsärv och längst in vid strandkanten nålsäv.

Betad hage, 300 m OSO Kuggenäs, Härad socken. (Kör in söderut precis vid kommungränsen Eskilstuna/Strängnäs på E3). Skårdaggkåpa, njurdaggkåpa, glatt daggkåpa, vindaggkåpa, betesdaggkåpa.

Herrsvedet (plantskola), S. Härad, SV Strängnäs. I vägslänten till vänster 10 m efter man gått genom gården:
Tysk fingerört.

Gåsmyren, på skjutfältet S. Härad. Sökt trubbdaggkåpa (igenväxt).
Lundstarr.

Igelsjögölen (södra delen av skjutfältet). Sökt blekbläddra. Såg
vattenbläddra, dvärgbläddra, dvärgigelknopp.

8 juli. Ög, Sm.

Ängslund, S. Väderstad, Ög.
Vingvialen kvar på samma ställe som 1976.
Fågelstarr, glansdaggkåpa.

900 m SSV Bosgård, S. Väderstad, sökt strimgröe. Verkar utgången. Fann gullhavre, sammetsdaggkåpa.

S. Tungelunda, V. Väderstad, letat pölar med rödlånke (utdikade ?).

Abbetorp, SO Väderstad, sökt knölvial i vägdike.

200 m NNV Mossebonäs, Rinna socken, sökt fältgentiana. Såg bra ut. Sedd 1979.

Rävlinge by, Skärstad socken , S. Gränna. Sydligaste gården i byn, ner i hästhage SV-ut. I kanten ner mot sjön, där det är sumpigt:
Strimgröe.

Småland.

Arvidabo, O. Angegerdshestra, S. Jönköping. På betesvall 100 m norr byn massförekomst av stora ex av
baltisk daggkåpa.

På dammvall vid gult hus i byn Bråten, Norra Unnaryd socken vid väg 40:
Hjuldaggkåpa.

Södra Hestra socken, 200 m O korsningen Kinnared/Burseryd på anslutningsvägen till Nissanstigen (väg 26). I norra vägdiket:
kvarngröe.
Även söder om vägen 100 m V. järnvägskorsningen.

Hemma i Lund 20.00 till fotbollsfinalen.

Ett stort tack till Stefan Lithner för fina vägbeskrivningar till flera tunga kryss.


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan