Östsverigetur 27 juli - 2 augusti 2001. Specialinriktning: björnbär.


Uppresa Lund - Johannishus 27 juli (Erling Jirle och Rune Svensson)

Blodriskevägen, Everöd , Skåne

Stäppoxbär, Cotoneaster tomentellus en stor men halvt vissen buske

Övernattning vid Hjortsberga gravfält, Blekinge

Rubusexkursion 28 - 29 juli
Under 2 dagar ledde Alf Oredsson, batolog från Lund, en grupp bestående av;
Erling Jirle (Lund), Bengt Nilsson (Sölvesborg), Nadja Niordson (Karlskrona), Lennart Segerbäck (Dalby), Rune Svensson (Lund), Åke Svensson (Knislinge) och Göran Wendt (Växjö).
I Västervik 28/7 deltog även Roger Karlsson (Västervik).
På denna exkursion besöktes ett antal lokaler med björnbär, i många fall ställen där det lagrats stormfällt timmer från Nordtyskland (Niedersachsenorkanen 1972, och Capellaorkanen 1976). I flera fall rör det sig om arter som är under bestämning el. publicering och betecknas bara med en bokstav.
Björnbären som räknas upp nedan tillhör sect. Rubus (äkta björnbär) om ej annat anges.

28 juli

Första stoppet klockan 06.15 var
Johannishus station , Hjortsberga sn, Blekinge
Rubus sp., (A)

Därefter vidare till Småland;
Nymålen (Sandshults kronopark), Döderhult sn, Oskarshamns kommun
Denna lokal nämns i Åke Rühlings Oskarshamnsflora (sid. 65-66).
Här har tyvärr röjts en del längs grusvägen, så ett par av de främmande arterna verkar redan vara utgångna, det gäller plantor närmast överensstämmande med norskt björnbär, Rubus nemoralis och storbjörnbär, R. gratus.
Men vi såg;
Sprengelsbjörnbär, R. sprengelii
Pyramidbjörnbär, R. pyramidalis
Vanligt skogsbjörnbär, R. nessensis var. nessensis
Sötbjörnbär, R. plicatus

Andra indikatorarter på import av tyskt timmer som sågs var;
Hedjohannesört, Hypericum pulchrum
Stenmåra, Galium saxatile
Norsk fingerört, Potentilla norvegica
Stor käringtand, Lotus uliginosus
Klänngnunneört, Ceratocapnos claviculata
Dessutom såg vi på;
Nordnäckrosor, Nymphea alba ssp. candida, ett vackert bestånd i en damm

Applerumsvägen , Klämna, Oskarshamn, en klassisk lokal;
Spirbjörnbär, Rubus grabowskii
Grönbladsbjörnbär, R. muenteri
Spetsbjörnbär, Rubus gothicus (sect. Corylifolii, krypbjörnbär)
Hårig nyponros, Rosa dumalis ssp. coriifolia

Sedan hyrde vi två båtar och gav oss ut på en saltstänkt tur till Södra Malmön , Västervik
Västerviksbjörnbär, Rubus vestervicensis.
Det vetenskapliga namnet på denna endem är f.n. R. vestervicensis, men ett nytt föreslaget namn är R. x vestervicensis, eftersom DNA-studier av Thomas Kraft i Lund visat att "arten" är en trolig hybrid mellan spirbjörnbär och rostbjörnbär, alltså R. grabowskii x pedemontanus. Båda föräldraarterna finns också runtom det lilla snåret med västerviksbjörnbär.

Några gjorde sedan en snabb avstickare till ruderatområden vid Dichmansgatan , Västervik;
Kalifornisk ros, Rosa californica
Spetsbjörnbär, Rubus gothicus (sect. Corylif.)
Gyllenfetblad, Sedum aizoon
Kranskrage, Chrysanthemum coronarium
Färgginst, Genista tinctoria
Ballongblomma, Nicandra physaloides
Purpurklätt, Lychnis coronaria
Sömntuta, Eschscholzia californica

Lucerna , Västervik
Denna ö är ett eldorado för ruderater och här tog man även in massor av tyskt timmer. Detta barkades på plats, den vanliga metoden, vilket ger en bra kompost för sydliga björnbär som sitter fästade på stockarna, troligen i de flesta fall via fågelspillning. På Lucerna besågs;
Rubus sp., (B)
Rubus sp., (C)
Rubus sp., (D)
Rubus sp., (E)
Rubus sp., (F)
Rubus lasiandrus (publ. i Flora (1998) 193:165-171 av A. Oredsson).
Pyramidbjörnbär, R. pyramidalis
Surbjörnbär, R. sulcatus, 2 ex
Storbjörnbär, R. gratus, 1 stort bestånd
Raspbjörnbär, R. radula, 1 stort bestånd nära kaj
Bergormrot, Bistorta affinis, 1 ex på barkhög
Lundgamander, Teucrium scorodonia, 1 bestånd

På grusplan vid "timmerlador":
Kvarnven, Agrostis scabra, spridd, en specialitet för Västervik
Tomat, Solanum lycopersicum
Kapkrusbär, Physalis peruviana
Paprika, Capsincum annum
Vin, Vitis vinifera
Vallkrassing, Lepidium heterophyllum
Hönshirs, Echinichloa crus-galli

(Anm: Topografiska kartans stavning Lusärna är oriktig, Lucerna är ett dialektalt namn och betyder ungefär "den ljusa ön").

Kanotvägen , Norrlandet, Västervik
Smålandsbjörnbär, Rubus vigorosus
En annan klassisk lokal. Denna mellaneuropeiska art finns bara i Västervik i Sverige.

29 juli

SV Nelhammar, Ukna
Här tittade vi på bestånden av;
Uknabjörnbär, Rubus pseudopallidus
Detta björnbär kallades från början R. horridus, sedan mörkt björnbär, R. fuscus, och senaste budet är R. pseudopallidus.

Solvik , Valdemarsvik, Östergötland
Gyllenbjörnbär, Rubus aureolus (sect. Corylif.)

Dal , Gryt, Östergötland
Östgötabjörnbär, Rubus hartmanii, ytterligare en klassisk lokal

Bröderna Önnereds såg , Kråksmåla, Småland
Rubus sp., (G)
Rubus sp., (H)
Rubus sp., (I)
Dessutom söktes en fjärde art förgäves, denna verkar vara utgången.

Därefter åkte de flesta i "Rubus-gruppen" söderut via kusten,
medan E. Jirle och R. Svensson fortsatte österut;

Fröseke , Älghult
Här finns ett par tomter som är rester av gamla trädgårdar, det som Flora Nordica 1 kallar "relic of cultivation";
Vingginst, Genista sagittalis
Färgginst, G. tinctoria
Pärleternell, Anaphalis margaritacea, riklig även längs vägkanterna
Pärlbräken, Onoclea sensibils
Bergklint, Centaurea montana
Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris
Alpsockblomma, Epimedium alpinum
Clematis sp.
Allium sp.
Humlesuga, Stachys officinalis
Syrentry, Lonicera syringantha
Orientvallmo / jättevallmo, Papaver orientale/pseudoorientale
Kinesisk en, Juniperus chinensis
Brudspirea, Spiraea x arguta

Därefter en snabb runda i Oskarshamn ;
Vinteriberis, Iberis sempervirens, Patrullvägen
Cirkelfetblad, Sedum anacampseros, Åsavägen
Tät silverarv, Cerastium biebersteinii, Ekåsavägen
Bankrassing, Lepidium densiflorum, Ekåsavägen
Vippspirea, Holodiscus discolor, Scoutbergsvägen
Spenat, Spinacea oleracea
Glandelkungsljus, Verbascum virgatum, ej återfunnen på Grimskallen.
Massor av bladrosetter av mörkt kungsljus, V. nigrum (vissa med blomstänglar) och en del kungsljus, V. thapsus, men inte en enda säker V. virgatum.
Brudslöja, Gypsophila paniculata, 1 stort ex, Grimskallen

Tillbaka mot Västervik, där vi avslutade kvällen med att leta i en gammal övergiven trädgård 300 m NV Ankarsrums station, Hallingeberg, efter;
Fjädernejlika, Dianthus plumarius, uppgift från 1980, verkar utgången

30 juli - 2 augusti (Erling Jirle, solo)

30 juli

Sovmorgon, dusch och sedan fika på Calle P's Conditor, Storgatan, Västervik (***).

Hammarbadet , Gamleby Klippstrand
Klappermolke, Sonchus arvensis var. maritimus
Strandstinknäva, Geranium robertianum var. rubricaule

Hallmare hamn , Loftahammar Liten strandäng
Baltisk agnsäv, Eleocharis uniglumis ssp. uniglumis var. vestergrenii
Baltisk vattenmåra, Galium palustre var. balticum
Kustbaldersbrå, Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum
Strandvänderot, Valeriana sambucifolia ssp. salina

31 juli

Flatvarp , Stora Askö, Loftahammar
Här kommer man ut i yttersta havsbandet med bil

Äkta förgätmigej, Myosotis scorpioides var. scorpioides
Kollade efter strandförgätmigejer, som ju uppges som 3 olika underarter i Sverige (strand-, falsk strand-, sump-), men hittade bara äkta förgätmigej.
Det är nog bättre att satsa på exempelvis Åland i juni om man skall se Myosotis laxa ssp. laxa, falsk strandförgätmigej.

Fika på Conditoriet i Loftahammar (***).

Munkebo , Skeda, Östergötland
Lokalen är en gammal park 100 m O Munkebo gård. Numera är området kohagar, men en hel del kvarstående parkväxter finns spridda i terrängen;
Glandelaster, Aster macrophyllus
(spridda ex, stora hjärtformade blad, och fjolårsblomstänglar, senblommande, efterbestämd hemma på pressat material. Denna var ny för Ög. 1995)
Blodbok, Fagus sylvatica f. atropunicea flertal fröspridda småplantor
Videaster, Aster x salignus
Vintergröna, Vinca minor, massvis
Praktgulplister, Lamium galeobdolon ssp. argentatum
Parksallat, Cicerbita macrophylla ssp. uralenis
Bergklint, Centaurea montana, massvis
Krollilja, Lilium martagon, massvis
Stjärnflocka, Astrantia major, 2 ex
Hasselört, Asarum europaeum riklig

Ristipp , S Linköping Alldeles för välskött.....
Solros, Helianthus annus
Opiumvallmo, Papaver somniferum

Hagalundsvägen , Linköping
Andra försöket på vägstarr, Carex praticola, och som vanligt en månad för sent.
Rävstarr, Carex vulpina, 1 ex, var det enda jag hittade

Körde till Tåkern och tältade

1 augusti

300 m NNV Renstad, Svanshals
Lagerpoppel, Populus laurifolia

Ombergsliden , Väversunda
Kalkrikkärr nedanför slalombacken, fortfarande en del luktsporre i blom, bl.a. den gulvita färgformen;
Gymnadenia odoratissima f. ochroleuca

Vallgatan , Ödeshög
Blodvallmo, Papaver dubium ssp. lecoqii, sökt

Hålan , Trehörna
Mörk snårstarr, Carex muricata, sökt
50 m SO Hålan är angivelsen från Östergötalnds Flora, men här var hårt trampad tjurkalvhage, inte en starr.
Men söder om landsvägen finns fina ogödslade ängar (EU-bidrag för biologisk mångfald enligt markägaren), här var det gott om starr, fast jag hittade bara andra arter (blek-, har-, ärtstarr m.fl.). (Mörk snårstarr skall också sökas i juni, jag vet...)

900 m NV Brokulla , Ekeby
Jättepoppel, Populus trichocarpa, sökt
Hittade ej denna, däremot en egendomlig lind med väldigt slokande långa grenar. Missa inte heller torpet intill, Kullbergstorp, med ett gigantiskt flyttblock vid ett litet hus i en enormt prunkande trädgård. Damen där hade aldrig hört något om poppeln.

Bruksgatan , Boxholm, Ekeby
Marylandpoppel, Populus x canadensis 'Marilandica'

150 m SSV Arrebo östra gård, Blåvik
Mörk snårstarr, Carex muricata, sökt

200 m NV kyrkan, Asby
Kinesisk gulros, Rosa hugonis
Borstnejlika, Dianthus barbatus
Nära en gigantisk (30 m) planterad Nordmannsgran, Abies nordmanniana

Tältning vid en fin liten badvik vid Sommen norr Asby.

2 augusti

100 m V Attarpegölen , Svinhult
Höstspira, Pedicularis palustris ssp. opsiantha, sökt. Lite tidigt kanske. Men fint kärr med;
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata
Myggblomster, Hammarbya paludosa
Slåtterblomma, Parnassia palustris

Oppeby kvarn , Sund
Fontänpil, Salix x pendulina

Stora Gallarps f.d. skola, V. Ryd
En gammal förfallen skola, med givetvis en dansk dam som just köpt den för att renovera. I östra kanten en gammal övervuxen stenmur med kvarstående;
Tofsfetknopp, Sedum forsterianum, ej i blom
Sibisriskt fetblad, S. hybridum, i blom
Cirkelfetblad, S. anacampseros, i blom

Snabb körning söderut in i Småland - Vetlanda (hamburgare) - Vissefjärda (fika hos en faster) - Karlskrona i Blekinge.

Kl. 18.15 kom jag till Bubbetorps avfallsanläggning , Torsås, N Karlskrona, Blekinge för att leta persikoträd m.m., men efter att ha gått 1 kilometer kom man fram till TV-bevakade grindar och höga staket med taggtråd, så det var inte så kul, bättre att besöka på eftermiddagen, när tippen är öppen. Enligt Nadja Niordson håller man tyvärr på att fylla igen den del där persikoträdet växer.

Kummeln , Lyckeby. Guidning av Nadja Niordson.
Gammal trädgårdsrest vid gravfältet Kummeln (beteshage).
Rotkörvel, Chaerophyllum bulbosum, 3 ex
Styvklematis, Clematis recta, 1 buske
Provinsros, Rosa gallica
Jungfruros, Rosa x alba s.lat.
Sommarfläder, Sambucus ebulus, 1 bestånd, hårt betat

Gamla infartsvägen , Marieberg, Karlskrona. Guidning av Nadja Niordson.
Hårbjörnbär, Rubus camptostachys (sect. Corylif.), håriga ståndarknappar !
Knippbjörnbär, R. fasciculatus (sect. Corylif.)

Bryggarberget , Karlskrona. Guidning av Nadja Niordson.
Knippbjörnbär, Rubus fasciculatus (sect. Corylif.)

Pråmvägen , Norgeboke, Ysane
Daggbjörnbär, Rubus glauciformis (sect. Corylif.)

22.00. Ynde motorvägspåfart , Sölvesborg
Smallupin, Lupinus angustifolius, söktes med ficklampa, en del bilister tittade konstigt på mig.

23.59. Tillbaka till Lund. 208 mil. SAAB 9000i 16V.

Referenser:

Pedersen, A. & Schou, J.C. Nordiske brombær. AAU Reports 21. 1989.
Mossberg, B. et.al. Den nordiska floran. 1992.
Ekholm, D. et.al. Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige. En fältflora. 1991.
Månsson, L. & Johanson, B.K. Perenner. 1994.
Stace, C. New Flora of the British Isles. 2nd ed. 1997.
Karlsson, T. 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. SBT 91 (5 / 1997).
Aldén, B. et.al. Kulturväxtlexikon. 1998.
Jonsell, B. (ed.). Flora Nordica 1. 2000.
Östergötlands Flora, 1:a och 2:a upplagans tillägg och rättelser från SBT 1988-1999.
Databasen "Nordens Flora" (privat)


Nedskrivet av Erling Jirle 17 augusti 2001, korrekturläst av Rune Svensson. Uppdaterat 24 augusti 2003.

Tillbaka till exkursionslistan