Ölandsblomtur 17 - 19 augusti 2002

Erling Jirle

17 augusti. Körde från Lund 18.00.

Artillerivägen, Rinkaby skjutfält, Rinkaby, Skåne [3R064517]

Uddögontröst, Euphrasia stricta var. stricta . Mycket riklig, i fin blom.

Även senblommande form av pukvete riklig, liksom sandnejlika och hedblomster.

Tältning i Kristianopel.

18 augusti
Grustagen i Jämjö, Blekinge:

SV Tallet; rikligt med huvudtåg, Juncus capitatus m.fl. småväxta arter.
Sökte polabiskt björnbär, Rubus walsemannii , men hade inte exakt lokal, skall tydligen växa i kanten av talldunge.

Grustaget norr om vägen; inget särskilt.

Grustaget 2 km söderut, av ortsbefolkningen kallad "Medelhavet" pga av en sjö mitt i; inget särskilt hittades.

Kåtorp, Torslunda, Öland
Glansmålla, Atriplex nitens.
Ungt par (Lindström) hade just övertagit gården, juli-02, efter 85-åriga Britta Rastad som flyttat. De var medvetna om mållan och även ängssalvian i hästhagen just väst tomten. Mållan växte i ett mindre ex vid kökstrappan (där fågelmatning skett tidigare) och 2 jätteindivider som ogräs i trädgårdslandet. Över 2 meter höga ! Blev bjuden på fika.

Vägen mellan Resmo - Möckelmossen.
Sökte längs muren på norra sidan efter przwalskioxbär, Cotoneaster przewalskii, men hela sträckan var röjd och klippt, så frågan är om den ensamma buske som setts 2001 finns kvar, i så fall kanske nerklippt för tillfället.

L. Hult, Algutsrum
Purpursandlök, Allium vineale var. purpureum .

Borga Hage (vid stranden söder om Borgholm); Räpplinge
Stortåg, Juncus articulatus var. hylandri.
Stora bestånd av strandgråbo, var. coarcta, längs hela kusten, ex.v. vid Strandtorp och Borga Hage.

19 augusti
Skedemosse, Köping.
Sökte i sumpskog med nässlor och mygg efter sotigelknopp, Sparganium erectum ssp. erectum, men hittade inget. Hade ingen topograf att pricka in på.
Kollade också den gamla grentippen i tallskogen på vägen in, där trattbosyska uppgivits och senare dementerats, grentippen är nu helt igenvuxen och ointressant.

Körde till Ottenby och kryssade gråsångare ssp. rama (blir sannolikt egen art september 2003).

Kalmar soptipp vid Moskogen:
En udda soptipp, där man tyvärr blandar hushållsavfall, trädgårdavfall och rötslam i en äcklig gegga, svårgånget och plurrade i rötslam, fick kasta skorna.
Hittade jag bara ordinära arter typ lejongap.


Erling Jirle 14 augusti 2003.

Tillbaka till exkursionslistan