NÅGRA ARTER FUNNA PÅ SÖDRA ÖLAND

8 – 9/6 2002


Stefan Lithner. Deltagare Anders Waldenström

Ås

skärblad Falcaria vulgaris


Näsby

sandlosta Bromus sterilis


Jordberga/Träby

bolmört Hyoscyamus niger 1 ex i blom
nålkörvel Scandix pecten-veneris några ex i blom
brinklosta Bromus commutatus eftersökt på känd lokal: men ej funnen;
diken igenlagda, marken gödslad,

Seby

säfferot Seseli libanotis 5 ex på väg upp


Segerstad

vit kattost Malva pusilla
Malvorna på gårdsplanen mycket kraftigt tuktad bl.a. där M.p. tidigare stod. En planta av de illa sargade plantorna kan vara M.p.
Ventlinge

dvärgspegel Legousia hybrida blommande


Pilekulla

sorgört Hesperis tristis på väg upp


Triberga

vit kattost Malva pusilla lokalen igenväxt


Sandby

raklosta Bromus erectus
flentimotej Phleum phleoides
luktvial Vicia tenuiflora
alvarveronika Veronica oumila Enst. ex fortf. identifierbara
pukvete Melampyrum arvense
slåtterfibbla Hypochoeris maculata


Södra Kvinneby

gotlandssvalting Alisma lanceolatum 3 ex på god väg upp
vattenmöja Ranunculus aquatilis aquatilis


Ekelunda/Tornrör

murruta Asplenoum ruya-muraria stort antal, stora härliga duskor
svartbräken Asplenium trichomanes ssp.
månlåsbräken Botrychium lunaria 1 planta i blom
kalkbräken Gymnocarpium robertianum
klipplök Allium lineare En blomande.
backlök Allium oleraceum Några på väg upp
ob lök Allium sp. flera ex. ej i bestämbart skick
gulkronill Hippocrepis emerus äv. blommande
liten getväppling Anthyllis vulneraria vulneraria
toppjungfrulin Polygala comosa
rosettjungfrulin Polygala amarella
gotlandssolvända, Fumana procumbens även i blom
ölandssolvända Helianthemum oelandicum oelandicum
ljus solvända Helianthemum nummulatum nummularum
alvaroxbär Cotoneaster canescens
De ex. av alvaroxbär som finns kring Tornrör varierar en del i utseende.
Enl. T. Knutsson ska endast alvaroxbär stå här ute. Flertalet exemplar stämmer inte helt och hållet med typbeskrivningen.
knappag Schoenus nigricans
fjällgröe Poa alpina åtsk blommande
kal backglim Silene nutans infracta
grusviva Androsache septentrionalis fortf. identifierbar
alvarmalört Artemisia oelandica mycket blad
stenmalört Artemisia rupestris en del bladduskor
såpört Gypsophila fastigiata
färgmåra Asperula tinctoria
nålkörvel Scandix pecten-veneris

Åkrarna vid Ekelunda Gård vilka tidigare hyst bestånd av varierande storlek av bl.a. S p-v men också andra mycket herbicidkänsliga åkerogräs var nu odlade med vall, som uppenbarligen varit nycket tät och ktaftig var nyslagen. Vi fann inga spår av något åkerogräs


Vället

alvarkösa Apera interrupta täml. talr.
dvärgkämpar Plantago tenuiflora Åtsk. blommande
råttsvans Myosurus minimus
öländsk fjällnejlika Lychnus alpina oelandica
vårveronika Veronica verna

LÄTT BLANDAT:  hjälmnycklar, S:t pers nycklar, grönvit nattviol (?),välsk krassing,
foderlosta, luddlosta, darrgräs, älväxing, kamäxing, knölgröe, sjöfräken, vitstjälksmöja, knölsmörblomma, gräslök, malört, fältmalört, vitmåra, stormåra, vattenmåra, gulmåra, skär kattost, vårklynne, backnejlika,


ÖVRIGT
ängshök, vaktel, nattskärra, morkulla (3 speljagande), sommargylling, busksångare, höksångare, lundsångare, halsbandsflugsnappare,

TILLBAKA