Nordvästskånsk soprunda. 23 augusti 1998.

Deltagare: Rune Svensson, Erling Jirle, Anders Johansson (Lund)

Landskrona soptipp (2/3 inom Landskrona socken, 1/3 (östra) inom Tofta socken, alla arter vi såg ligger inom Landskrona socken) (Avdelningen för grenavfall klart bäst);

Hjärtstilla, Leonurus cardiaca
Knölvial, Lathyrus tuberosus
Bolmört, Hyoscamus niger
Svinamarant, Amaranthus retroflexus
Mangold, beta vulgaris var. cicla
Ballongblomma, Nicandra physalodes
Fiskmålla, Chenopodium polyspermum
Gul lök, Allium cepa var. cepa
Indiankrasse, Tropaeolum majus
"Amaryllis" Hippeastrum X hortorum
Gurka, Cucumis sativus
Pumpa, Cucurbita pepo (Med pumpor på >10 kg)
Kinesisk kärleksört, Sedum spectabile
Rosenspirea, Spirea japonica 'Anthony Waterer '
Strandkrassing, Lobularia maritima
Yucca filamentosa
Rosenstav, Liatris spicata
Kavelhirs, Setaria viridis
Stor rödmalva, Malva sylvestris ssp. mauritiana
Rävsvans, Amaranthus caudatus
Malörtsambrosia, Ambrosia artemisiifolia
Sömntuta, Eschscholzia californica
Buxbom, Buxus sempervirens
Hirs, Panicum miliaceum
Rödvide, Salix purpurea
Stockros, Alcea rosea
Rosenrips, Ribes sanguineum
Klipplin /Berglin, Linum austriacum / perenne
Kolvhirs, Setaria italica
Miscanthus sp.
Plymört, Celosia argentea var. plumosa
Bergklint, Centaurea montana
Rädisa, Raphanus sativus var. sativus
Vildvin, Parthenocissus inserta
Bondböna, Vicia faba
Honungsfacelia, Phacelia tanacetifolia
Kanariegräs, Phalaris canariensis
Gurkört, Borago officinalis
Paradisblomster, Cleoma hassleriana
Kapkrusbär, Physalis peruviana
Sockerbeta, Beta vulgaris var. altissima
Solros, Helianthus annuus
Vit spikklubba, Datura stramonium var. stramonium
Violspikklubba, D. s. var. tatula

"Lärkan" återvinningsstation , Lindeshamn, Landskrona

Gurkört, Borago officinalis
Pumpa, Cucurbita pepo (olika typer; prydnadspumpa och squash)
Östersjömålla, Chenopodium strictum ssp. striatiforme
Blomstertobak, Nicotiana X sanderae
Stor blomstertobak, N. alata
Vit blomstertobak, N. grandiflora
Majs, Zea mays
Blå snokört, Echium plantagineum
Violverbena, Verbena rigida
Gaura lindheimerii, en art sommarljus

Östra industriområdet , rakt norr om tippen, ca 500 m, på oanvänd industrimark [2C 9d 20 09]
Höstsolros, Helianthus rigidus

Helsingborg , mitt emellan järnvägssspåren 300 m S. Knutpunkten, vid viadukt.
Silverek, Senecio cineraria 3 ex

Höganäs , 200 m O f.d. brandstation, på fd banvallens norra sida;
Lindbjörnbär, Rubus tiliaster (sect. Coryliofolia)

Tjörröds återvinningssation , Väsby (NO-delen av Höganäs)
(De stora högarna flis från flismaskiner gav mest)

Silverarv, Cerastium tomentosum
Blå bolltistel, Echinops bannaticus
Grusnejlika, Gypsophila muralis
Stockros, Alcea rosea
Hirs, Panicum miliaceum
Hönshirs, Echinochloa crus-galli
Nyzeeländsk spenat, Tetragonia tetragonoides
Såpnejlika, Saponaria officinalis
Lejongap, Anthirrhinum majus
Citronmeliss, Melissa officinalis
Blomstertobak, Nicotiana X sanderae
Vit blomstertobak, N. grandiflora
Vit spikklubba, Datura stramonium var. stramonium
Ballongblomma, Nicandra physalodes
Hesperis, Hesperis matronalis
Trädgårdsmålla, Atriplex hortensis var. rubra
Pensé, Viola X wittrockiana
Petunia, Petunia X hybrida
Rönnsumak, , Rhus typhina
Skogsklematis, Clematis vitalba
Strandveronika, Veronica longifolia
Murreva, Cymbalaria muralis
Ringblomma, Calendula officinalis
Safflor , Carthamus tinctorius
Portlak, Portulaca officinalis
Lingonoxbär, Cotoneaster horizontalis
Sträv rudbeckia, Rudbeckia hirta 'Gloriosa'

Skepparkroken ; Nysådd slänt väst järnvägen och norr järnvägskorsningen mot Skepparkroken (1 km O Skepparkroken), Barkåkra socken
(Troligen av Vägverkets avdelning "Produktion Syd Markvård" med Weibulls fröblandning från 1996)
Smultronmålla 26 ex längs 100 m

Tåstarps grustag , N. Munka-Ljungby
Bollgilia, Gilia capitata
Rosenglim, Silene armeria
Lavendel, Lavandula angustifolia
Rosenspirea, Spirea japonica 'Anthony Waterer'
Prärieoxalis, Oxalis dillenii
Bergenia, Bergenia crassifolia
Nattljus, Oenothera biennis


Page created Sept 14 1998.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan