Norrlandstur 22 juli – 2 aug 2009

 

Ola Elleström, OE (bilägare), Erling V. Jirle, EVJ (codriver) och Magnus Billqvist, MB  (kartläsare). 538 mil med Nissan Primera 2.0.

 

Växtnamnen följer listan “Förteckning över svenska kärlväxter” av Thomas Karlsson. Landskap anges, ej län. Sockennamn anges för växter. AP är Artportalen (se referenslistan nederst). För övriga organismer, se referenserna nederst.

 

22 juli

Avfärd 11:25 från Lund. Smålandsgränsen på E4 passerades 12:39. Östergötlandsgränsen på E4 passerades 14:21.

 

Stocklycke äng, Omberg

Vassmosaikslända, Aeshna serrata

Vassmosaikslända Aeshna serrata (SE BILD)

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea

Brun mosaikslända Aeshna grandis

 

Västra Skarpåsen, Ljung. Liten damm.

Sökte griptångsflickslända Coenagrion armatum, men såg ingen. Däremot sågs:

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa

Brun mosaikslända Aeshna grandis

Större kustflickslända Ischnura elegans

Gröngöling

 

Golfbollmuseet i Ljungsbro besöktes ej.

 

Sörmlandsgränsen på E4 passerades 17:45.

 

Svalängsvägen, Södertälje (mellan E4 och gångbro)

Sökte vildpalsternacka Pastinaca sativa var. sylvestris , såg enbart palsternacka (många ex).
Vårtörel Euphorbia cyparissias, backvial Lathyrus sylvestris.

 

Upplandsgränsen på E4 passerades 19:21.

 

Tegelhagen, Sollentuna

Sarmatisk daggkåpa Alchemilla sarmatica. Riklig på liten äng på ung 10 kvm. GPS-koordinater från AP.

 

Åt pizza på “Knivsta Sallasbar” (stavning enligt skyltfönstret) 20:48.

 

Gränsen till Gästrikland på E4 passerades 22:04. Hälsingland 22:41.

 

Körde runt i Söderala, Kinstaby och Marmaverken och försökte hitta glesstånds Senecio ovatus, men svårt pga. mörkret och ändrad markanvändning vid Marmaverken. Även bantörel Euphorbia agraria fick stå osedd vid sitt järnvägsspår i mörkret.

 

23 juli

Medelpadsgränsen E4 passerades 01:05 och Ångermanland nåddes 01:56.

 

ÅNGERMANLAND

 

Sov mellan 03:00 – 06:00 vid Västgranvågnipans naturreservat utanför Sollefteå.

Åsstarr Carex pallens (överblommad). Kvar uppe på nordsluttningen av västligaste nipan ”Borgen” nära liten P-plats.

 

Norra stenmuren vid Sollefteå kyrka

Försökte hitta sanddraba Draba nemorosa (sedd 1995, EVJ) men fann inga rester av denna tidigblommande art. Sibiriskt fetblad Phedimus hybridus rikligt.

 

Norra vägdiket, väg 335, rakt N kyrkan i Multrå.

Rysk blåtry  Lonicera caerulea ssp. pallasii (cf.) kvar på samma lokal som besågs 1996 av EVJ, mittemot en p-plats. Underartstillhörigheten ej helt utredd.

 

Storsandskäret, Kronören, Nordmaling

Vadade ut från fastlandet i midjehögt vatten till viken där OE såg ishavshästsvans Hippuris tetraphylla 2004 och där över 11 000 ex rapporterades i AP 2006. Inte ett enda ex hittades tyvärr trots noggrannt eftersök! Vi hade inte ork att vada 500 meter eller mer till nästa dellokal, där det bara fanns tusentalet ex 2008, men enligt uppgift när vi kommit hem fanns det en del här även 2009 (totalt 1000 ex i hela området, dvs. klart minskande). Resans dipp.

Knoppslinga Myriophyllum sibiricum sågs och bottnen på lite djupare vatten var täckt av kransalger, Chara spp.

Storlom 2

Dvärgmås 1 ad

Skogssnäppa

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Grönpepparbiff på lunchrestaurang i Nordmaling City.

 

VÄSTERBOTTEN

Fika i Hembygdsparken i Bureå.

 

NORRBOTTEN

Barktippen på Sör-Haraholmen, Piteå

Nordtrampört Polygonum aviculare ssp. boreale   många ex

Trådviva Androsace filiformis  1 ex  (ny för Sverige på lokalen 2008) (BILD 1 NEDAN)

Stallört Ononis spinosa ssp. arvensis   stort bestånd

Späd ögontröst  Euphrasia stricta var. tenuis  mycket vanlig i Vb och Nb

Kåltistel  Cirsium oleraceum

Rönnspirea Sorbaria sorbifolia

Vi sökte apelsinbalsamin, Impatiens capensis och glansruta Thalictrum lucidum
– sedda här 2008 resp. 2004-2007, men hittade dem ej.

 

Torräng vid Lulefjärden, Sundet, Bergnäset, Luleå

Vanlig gråbinka Erigeron acer ssp. acer   torräng 50 m från fjärden   

Östbinka Erigeron acer ssp. brachycephalus   fint bestånd i blom på gräsmark nära fjärden (BILD 3 NEDAN)

Kattfot  Antennaria dioica var. dioica

Backnejlika  Dianthus deltoides

Hjärtbergenia  Bergenia cordifolia

Trådviva, Androsace filiformis Sibirisk aster, Aster sibiricus Östbinka

 

Trollnäs, Bergnäset, Luleå

Sökte österbottenstarr Carex halophila rapporterad i AP, men fann bara andra Carex-arter.

Obs att bilden i Mossberg uppenbarligen föreställer hybriden norrlandsstarr x strandstarr enligt recension av Stefan Ericsson.

Stor riddarsporre  Delphinium elatum  stort bestånd vid brygga nedanför Enhörningsvägen

 

Äng alldeles söder P-platsen till Töre kyrkogård, Töre

Sibirisk aster Aster sibiricus      fint litet bestånd i full blom (BILD 2 OVAN)

 

Kalix: EVJ försökte tanka på Shell, men det gick sådär.....

 

Campade vid skogsväg i Innanbäcken sydväst Kalix. GT och öl skrämde bort myggen.

Mygg och andra yrfän var ett mindre problem på hela resan, bra att åka denna tid på året.

 

24 juli

100 m norr Revonsaari camping vid Torne älv, 1 km norr Nedre Vojakkala

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia  3 ex (BILDER NEDAN)

(Fångad och släppt. Tog bara 10 minuter att hitta! En ”blytung” art för trollsländeskådare.)

Metalltrollslända Somatochlora metallica


Grön flodtrollslända Grön flodtrollslända
Grön flodtrollslända Ola och Magnus

 

Svalting, ävjepilört, sylört, strandveronika, ävjebrodd, strandranunkel.

 

FINLAND

Stor, men dyr, €-fika på ett utmärkt Konditoria Kahvila i Torneå.

 

NORRBOTTEN  igen

Blåbärsgranskog 1 km öst Leppikari, nära E4, Nedertorneå-Haparanda socken

Ryssnarv Moehringa lateriflora    8 + 1 ex (överblommade)    GPS-koordinat från AP. Behövs, svårt att hitta det lilla beståndet, vi sökte över 1 timme.

Starrmosaikslända Aeshna juncea

Lappmes 3-4 ex, talltitor

 

Leppikari hamn, Vuonoviken, Nedertorneå-Haparanda socken

Älvhänggräs, Arctophila fulva var. pendulina

Metalltrollslända Somatochlora metallica [möjligen ssp. abocanica]

 

Östra stranden av inre Vuonoviken (Viikinlahti), nära E4, Nedertorneå-Haparanda sn

Nordligaste delen av Östersjön.

Vanlig slamkrypa, tretalig och nordslamkrypa  Elatine hydropiper, E. triandra, E. orthosperma

Vekt braxengräs Isoëtes echinospora

Smal sprängört  Cicuta virosa var. angustifolia   riklig

Svart ängstrollslända Sympetrum danae

Starrmosaikslända Aeshna juncea

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Fyrfläckad trollslända Libelulla quadrimaculata

 

Seskarö, Nedertorneå-Haparanda socken

Sökte efter österbottenstarr på lokal där OE såg arten 2004; på vågbrytaren till f.d. färjeläget norr Seskaröbron. Hittade endast andra arter starr på vågbrytaren. Däremot var det gott om klappermolke Sonchus arvensis var. maritimus både på vågbrytaren och på en annan udde en bit norrut. (SE BILD)

Klappermolke, Sonchus arvensis var. maritimus

Körde också ut på en udde på norra Seskarö, men svårt komma åt stranden här pga. stugtomter, så gav upp försöket att hitta lokalen för österbottenstarr här (koordinaten grov på AP).

De flesta tallarna på Seskarö är smala i kronan och har korta tjocka barr, och hör troligen till taxonet lapptall, Pinus sylvestris var. lapponica

 

Sangismyren, väst väg 398 cirka 1 km norrut från avtaget på E4 skyltat Hedenäset, Nedertorneå-Haparanda socken

Finnmyrten Chamaedaphne calyculata  massor i kanten av myren, fortfarande gröna blad och frukter.

Starrmosaikslända Aeshna juncea

 

Plötsligt i Kalix

Försökte få mat på en restaurang vid huvudgatan, medan en bil började brinna så brandkåren kom och släckte, fortfarande ingen som kom med meny, så vi bytte till grannrestaurangen, men det blev till slut pizza och pasta på ett tredje etablissemang istället. Sveriges Twin Peaks.

 

Kalix Naturbruksgymnasium (”Kalix Natur bruks gymnasium” på skylten)

Sökte kvarnven Agrostis scabra på lokal där OE såg den 2004, men hittade ingen.

Lapptall Pinus sylvestris var. lapponica    1 stort träd

Metalltrollslända Somatochlora metallica   3 ex

 

Körde sedan raskt västerut mot Lappland via Boden och Älvsbyn.

Passerade ett ”bensin museum”.

Tältade vid Vistån på rastplats vid väg 94 nära Grundsel och cirka 1 mil från gränsen till Lappland.


25 juli

 

LAPPLAND (Lycksele lappmark)

 

Sökte kanadaråg  Leymus innovatus på vägslänt (E45) vid Nyberget, öst Sorsele, där EVJ såg arten 1997. Vägbanken var då ombyggd. Nu verkar det ha skett ytterligare en ombyggnad, arten är troligen försvunnen från denna lokal (bekräftat av Stefan Ericsson).

 

Fika i Sorsele.

Körde sedan inte E45 vidare utan tog en mindre väg västerut via Åbacka och Flakaträsk och kom så småningom ut på E12 (Blå Vägen). Besökte ej skotermuseumet i Strömnäs, men såg kungsörn vid reklamskylten. Regnigt och blåsigt och risk för vattenplaning dämpade farten något.

bensinmuseum skotermuseum

Körde genom Tärnaby [Dearna på samiska] där det var massor av bilar och folk. 25 juli är det “gränshandelsmarknad” här.

Körde istället till Hemavan, där vi åt renskavslunch på Sibylla.

 

Obeskriven daggkåpa, Alchemilla sp.

 

Vägdiket bakom ICA Hemavan, Tärna socken

Vi tittade på de daggkåpor som finns här i dikeskanten och som vi förmodat vara Tärnadaggkåpa  Alchemilla taernaënsis    (många ex., kvar på samma plats som 1993). Enligt Stefan Ericsson är det ett annan taxon, ännu ej beskrivet (SE BILD)

Rutjebäcken [Ruttjejukke], Tärna

Sökte fjällviva  Primula scandinavica.

 

Rönäs by, Tärna

Tromsölokan Heracleum laciniatum  hade ökat sedan 1993, då bara ett ex utan blommor sågs vid vägbommen. Nu fanns ett 10-tal stora, cirka 5 med blommor, vid vägbommen och stugorna runt omkring. (SE BILD) Detta är en art som aktiv utrotas i bland annat Malgomajbygden. Blåhake ca 5 ex.

Tromsöloka, Heracleum laciniatum

 

Rödingsnäset, Tärna

Vid gamla stugan 1 km V bommen (punkt 493) flera stora ex av tromsöloka. Vandrade upp för branten 17:30-18:10. Sökte brudkulla Gymnadenia runei på kalfjället i det område den skall finnas (cirka 3 km x 300 m) men hade svårt att hitta några. Till slut hittades ett fint bestånd strax ovanför stället där vi hade kommit upp ur skogen, och ungefär på samma lokal som EVJ såg den 1993;

Ungefär 40 ex på 10 x 10 meters yta, i ganska fin blom fortfarande. (SE BILD)

 

brudkulla, Gymnadena runei

Andra arter på detta fina blomsterfjäll:

Rosenbinka Erigeron borealis, dvärgyxne Pseudorchis alpina, fjällyxne Leucorchis straminea, knoppbräcka Saxifraga cernua, fjällbräcka S. nivalis, gullbräcka S. aizoides, snöbräcka S. rivularis, krypfräken Equisetum arvense ssp. boreale, nordlummer, Lycopodium annotinum ssp. alpestre, fjällummer Diphasiastrum alpinum, fjällnejlika Viscaria alpina, kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum, taggbräken Polystichum lonchitis, fjällsippa Dryas octopetala, fjällkattfot Antennaria alpina, fjällskära Saussurea alpina, björnbrodd Tofieldia pusilla, svarthö Bartsia alpina, njurdaggkåpa Alchemilla murbeckiana, källdaggkåpa A. glomerulans, brudsporre Gymnadena conopsea, fjällviol Viola biflora, svedstarr Carex atrofusca och fjällglim Silene aucalis.

 

Lagade stormköksmat på P-plats vid Tängvattnet där vi med viss möda fick ner tältpinnarna.

 

 


26 juli

Idag var det fjällvandring drygt 2 mil. Startade vid Strimasund, där det finns 2 broar över starten på Umeälven. 2,5 km till Gaujon sameviste vid stranden av Över-Uman. Vi hade problem att hitta rätt och förlorade en timme på att leta, men till slut hittade vi stig upp genom fjällbjörkskogen längs Vuole-Buotsvaratje till kalfjället. MB spenderade dan i området här runt en liten sjö på 770 m och nere längs Över-Umans strand på trollsländejakt. OE och EVJ gick till Långjället [Gukkesvare], via vad av en enkel och en svårare större jokk, det senare nedanför vattenfallet från utloppet av sjö 828. Med hjälp av bra koordinater från AP hittade vi relativt enkelt ett litet bestånd av;

Blockhavsdraba (underarten smaldraba) Draba cacuminum ssp. angusticarpa  10 bladrosetter, varav 2 med intakta skidor och 2 med vissna stänglar. (BILDER NEDAN)

GPS:  N 7326267  O 1451970,  962 m elev, 6 m noggrannhet, 12 satelliter, RT90.

Detta var en av resans höjdpunkter och en otroligt kul art att få se. Bara miljön här med en pytteliten växt på en vindpinad plats (det blåste friskt) och sedan med det imponerande Okstindanemassivet vid horisonten med stora glaciärer och högsta norska fjälltopparna i Nordnorge, ett par över 1900 m.ö.h. var med råge värt vandringen hit.

Erling Jirle vid blockhavsdraba blockhavsdraba (smaldraba), Draba cacuminum ssp. angusticarpa

Andra växter i området:

Purpurbräcka Saxifraga oppositifolia , groddbräcka S. foliolosa ca 10 ex, spädbräcka S. tenuis, gullbräcka S. aizoides, stjärnbräcka S. stellaris, snöbräcka S. rivularis, knoppbräcka S. cernua, isranunkel Ranunculus glacialis, vanlig fjälltrav Arabis alpina, fjällkåpa Alchemilla alpina, fjällskråp Petasites frigidus, fjällnoppa Gnaphalium supinum, fjällsyra Oxyria digyna, dvärgdunört Epilobium anagallidifolium, norskpyrola Pyrola rotundifolia ssp. norvegica, lappljung Phyllodoce caerulea, mossljung Cassiope hypnoides, lappspira Pedicularis lapponica, kung Karls spira P. sceptrum-carolinum, nordspira P. palustris ssp. borealis, ljus fjällvedel Astragalus alpinus ssp. alpinus, rosenrot Rhodiola roseum, dvärgfingerört Sibbaldia procumbens, fjällsmörblomma Ranunculus nivalis, fjällyxne Pseudorchis straminea, fjällfibblor Hieracium sect. Alpina, svartfibblor H. sect. Subalpina, glansstarr Carex saxatilis, fjällgröe Poa alpina och fjällgentiana Gentiana nivalis.

 

 

Fjälltrollslända Somatochlora alpestris  2 ex, varav 1 nära sjö 828, så väldigt högt upp.

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea       4 vid stranden av Över-Uman + 2 på kalfjället

 

Jaktfalk, fjällabb (attackerade jaktfalken), strömstare i 2 olika jokkar, lappsparv, blåhake 5

 

Var väldigt hungriga så slog till med en lyxig middag på ”Nannas kök” (Blå vägen 44);  röding med västerbottenostfylld potatisrulle & hollandaise, goda drinken Fjällbris (tranbär & sprit) och avslutade med diverse efterrätter och espresso.

Vid ett bord en bit bort satt legenden Stig Strand!  (2 WC-segrar & slalomcupen 1982/83).

 

27 juli

Vaknade av lastbil som lastade vägstaket. En regnig natt. Återigen på en P-plats, denna gång några km SO Tärnaby, vid Blå Vägen och sjön Gäuta. 2 smålom nära.

Kom iväg redan 07:50. Körde först längs E12, sedan söderut via Dikanäs, där vi kom in i Åsele Lappmark. Vidare via Stalon till Litsjöforsen (Kultsjöån), vit midsommarblomster i vägdiket (Geranium sylvaticum). Även kort stopp vid Trappstegsforsen. Fåglar längs ån:  forsärla, strömstare, sidensvans, mindre korsnäbb. Tog ytterligare en bild på stora skyltar med det norrländska särdraget särskrivning, exempel:  ”Fjäll spirorna resurs centrum” och det originella namnet Fjällfjället.


kultsjöån
(BILD OVAN: Högt vattenstånd i Kultsjöån)

 

Klimpfjäll, Vilhelmina socken

Pittoresk by där vi lunchade på Norgefarargården (tunnbrödsrulle med renkött) och inte besåg museet. Däremot sågs i stormhattsbeståndet vid P-platsen flera ex av den snygga humlan stormhattshumla Bombus consobrinus (Jämtlands landskapsinsekt) och tjuvhumla B. wurflenii.

 

Skogsrör Calamagrostis chalybaea   Fint bestånd vid liten bäck i västra utkanten av Klimpfjäll. Koordinater i AP.

 

Körde från Klimpfjäll nordvästut på ”Vildmarksvägen” och kom till Stekenjokkvägen. Denna spektakulära väg var en ny bekantskap för samtliga av oss. Vägen över Flatruet i Härjedalen är högsta allmänna bilväg i Sverige (975 m), men Stekenjokkvägen är mycket längre sträcka på kalfjäll och är med sina kurvor mer spektakulär; 15 km kalfjällsväg och 864 m.ö.h. på högsta punkten. Fast regn, låga moln och 10 °C var inte det allra bästa vädret så det blev bara korta fotostopp. Men vi slapp 44 m/s, som är svenskt rekord i medelvindshastighet, uppmätt här. Vanligaste inslaget längs vägen var fula holländska husbilar.

Stekenjokkvägen Stekenjokkvägen

JÄMTLAND

 

Via Stora Blåsjön kom vi till Jormlien (Frostviken socken), där vi parkerade där vägen tar slut. OE och EVJ vandrade i regn den ganska otydliga och övervuxna stigen upp till Raudek (cirka 4 km enkel väg). Bra koordinater från AP gjorde att vi ganska enkelt hittade ett fint bestånd på nästan kal, översilad klipphäll av;

Klibbig fetknopp Sedum villosum     minst 100 ex, varav ca 25 i fin blom. (BILDER NEDAN)

Ola på Raudek klibbig fetknopp, Sedum villosum

I de sluttande rikkärren på väg upp till Raudek fanns tusentals kärrögontröst Euphrasia frigida var. palustris och tuvsäv Trichophorum cespitosum och mängder av Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata.

Fjällvråk 1 ex.

 

I Gäddede centrum fanns en hägerkoloni i granar.

 

NORGE

För att spara körsträcka hade OE klurat ut att det vore närmre att köra in i Norge en bit istället för via Strömsund. Så vi åkte några mil på vägarna 74 och 765 i Nord-Trøndelag fylke.

Såg stenfalk (1 hanne), trana 2, tornfalk 1 i Norge.

 

JÄMTLAND igen

Kom in i Sverige igen på väg 340 och passerade idylliska Hotagen. Men brantelm på Flinten i Hotagen, och artrika fjället Ansätten, som besöktes av SBF:s Botanikdagarna i början av juli 2009 fick hoppas över.

 

Tältade på skogsbilväg 7-8 km NV Föllinge, vägen in till Margitbrännan/Vägskälet naturreservat. 100 m från tältplatsen finns en liten sjö, Björtjärnarna, där MB & OE kollade ett antal trollsländor;

brun mosaikslända

Metalltrollslända Somatochlora metallica 1 hanne

Myrtrollslända Leucorrhinia dubia 1 hanne

Svart ängstrollslända Sympetrum danae  3 honor

Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa  1 hona

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea  1 + 1 hanne

Brun mosaikslända Aeshna grandis  1 hona (SE BILD)

 

28 juli

Ytterligare en regnig natt, och pga. hård mark med tältpinneproblem hade det t.o.m. regnat in en del. Sovmorgon till 08:40. Ingen frukost, utan körde bort drygt en km till naturreservatet Vägskälet (Föllinge socken).

Hittade med hjälp av GPS i typisk biotop; sumpig granskog med små vattenpölar;

Lappranunkel Ranunculus lapponicus   Fint bestånd i blom i ett par småpölar/fuktsvackor i reservatet Vägskälet.

Rikligt med linnéa. En familj lavskrika (3 ex), spillkråka.

 

Hårkan i Lit  (öster om väg 339)

Myskmåra Galium triflorum i flera revande bestånd vid Märanäckbäcken i sumpig granskog. Även skogsrör Calamagrostis chalybaea här.

Forsärla på vägen.

 

2 km V om den västligaste delen av Lundsjöns by, Aspås socken (nära väg 339)

myrstarrFint litet rikkärr där vi såg 2 ex av myrstarr Carex heleonastes (FOTO: Ola Elleström), rikligt med den ganska snarlika men mer högvuxna trindstarren  C.diandra, borststarr C. microglochin, fint bestånd av myrbräcka Saxifraga hirculus och rikligt med tvåblad Listera ovata.

Över skogsbilvägen fram till kärret passerade ett gigantiskt ”meståg” med en mängd arter. Ingen av oss hade nog sett något liknande i Norrland förut;  lappmes, talltita, tofsmes, svartmes, lavskrika, tallbit (1 ex), bergfink, grönsiska, dubbeltrast (säkert 50 ex!), talgoxe, grå flugsnappare, kungsfågel, bofink. Över 100 fåglar. Gott om ringmärken av tretåig hackspett på granarna i området.

 Väg 339 Föllinge – Aspås. 700 m norr bron över Ljungan, Rödön socken

På båda sidor av vägen fina bestånd av blommande:
Vägarnika Arnica chamissonis Rikligt med överblommad brunklöver Trifolium spadiceum. På GPS-koordinat för vägstarr Carex praticola hittade vi 3 små bestånd på västra sidan av vägen, några meter bortom vägdiket, av en nordamerikansk starr; Siselstarr, Carex pachystachya. Under Botanikdagarna 2009 circulerade namnet Carex bebbii Olney ex Fernald, men enligt Stefan Ericsson är det siselstarr. Vägstarr kunde ej hittas, men det är ju en juniart. Här är det tydligen dessutom så att de ex i Sverige som angetts som slaktoppsstarr, Carex straminea visat sig vara vägstarr.
(BILDER NEDAN: vägarnika och siselstarr).

vägarnika, Arnica chamissonis Carex bebbii

 

Myr 300 m N Åsmyrarna, Aspås  (nära väg 339)

Jämtstarr  Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica  massförekomst på 400 kvm i rikkärr   

Brun mosaikslända Aeshna grandis  1 hanne (även sedd på många andra ställen på turen)

 

Soligt och fint väder resten av dagen.

 

Det fanns en utsiktsplats vid Storsjön för att spana Storsjöodjuret,
men vi la ingen tid på detta, eftersom denna organism saknas i Artportalen.

 

Frösön, i backen med stora aspar vid parkeringen till Sommarhagen, den klassiska lokalen;

Frösöstarr  Carex pediformis ssp. rhizodes

 

I soliga Östersund pågick festivalen Storsjöyran för fullt. Åt kinamat på gågata, besåg folklivet
och gick på systembolaget. Lite kulturkrock komna från de stora tysta skogarna och fjällen.

 

Lillsjön, Hagen, i nordöstra delen av Östersund

Några få ex i strandkanten precis vid badplatsen;

Jämtlandsmaskros  Taraxacum crocodes

Gott om trollsländor vid badplatsen med brygga;

Metalltrollslända Somatochlora metallica

Svart ängstrollslända Sympetrum danae 

Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa 

Brun mosaikslända Aeshna grandis 

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum   2 hannar

 

 

Dvärsätt, SO Krokom, Aspås socken

På gräsmark och vid båtbrygga

Massvis med ludna daggkåpor vi inte bestämde (kanske betesdaggkåpa Alchemilla monticola?), och en hel del glatt daggkåpa A. glabra. Vågdaggkåpa  A. cymatophylla   ett eller 2 små bestånd, svårbestämd.

Ett bestånd randgräs Phalaris arundinacea ’Picta’  vid bryggan

 

Aspåsnäset, Aspås socken

Sökte på 2 lokaler för sätergentiana Gentianella campestris var. islandica (tjurhage i skog och gräsmatta inne i byn), men uppgifterna var från 2003, inget ex kunde återfinnas. Här skulle också finnas fältgentiana G. c. var. campestris och hornmaskros Taraxacum sect. Borealia, men vi såg inget av detta.

 

Klockan 22:00 körde vi västerut och campade i fjällbjörkskog på nyanlagd husbilplats vid vägen till Storulvåns Fjällstation, strax ovanför Handöl. Man hörde Handölforsen 1 km bort. Fin utsikt över Ånnsjön.

 

29 juli

Fint väder hela dagen. Fjällvandring för OE och EVJ  tur & retur Storulvåns Fjällstation – Blåhammarens Fjällstation. 25 km totalt, eftersom vi även gick fel i början och kom upp på Ulvfjället. Bra för benstyrka och kondition. (BILDER NEDAN: På väg mot Blåhammaren & utsikt mot Sylmassivet.)

Blåhammaren

Sylmassivet

 

Snölegor norr Blåhammarens Fjällstation, Åre socken

Sökte på 5 lokaler för dovresnögräs Phippsia concinna. Först 2 timmar, fikapaus på fjällstationen, sedan 2 timmar till. På en av lokalerna (lok. 4) fanns cirka 5 tuvor med blad som stämde bra. Även Lönnell hade problem i början av augusti med bestämning, eftersom axen verkar utbildas väldigt sent på sommaren pga. växtplatsen, nedanför snölegor på nordsluttningar. Man skall nog hit i andra halvan av september för att finna ax.

BILDER NEDAN: Blåhammarens Fjällstation. Ola söker dovresnögräs. Fjällripa.

Blåhammarens Fjällstation

Snölega vid Blåhammaren

fjällripa

Ett annat gräs på denna lokal var jämtlandsgröe Poa xjemtlandica.

Källdunört Epilobium alsinifolium och dvärgranunkel Ranunculus pygmaeus.

2 fjällripor på nära håll, liksom lappsparv. Massor av blåhakar längs vandringsleden.

MB hade under tiden ringtrast 5 ex, fjälltrollslända Somatochlora alpestris och  fjällmosaikslända Aeshna caerulea

 

Åt trerätters middagsbuffé på Storulvåns Fjällstation på kvällen och snikade in på en gratisdusch.

Sökte vityxne Pseudorchis albida i fjällbjörkskogen runt parkeringsplatsen, uppgiven härifrån under flera år i början av 1990-talet.

Tältade på samma P-plats som natten innan, ovanför Handöl.

 

30 juli

Soligt fram till kl. 21, då lite regnskurar förekom.

 

Körde ner till Handöl och passerade forsen på håll. Det fanns ej tid för kal rödblära (Silene dioica var. smithii) på Täljstensvalen, och dessutom var det nog lite sent på säsongen.

 

Bleckåsen, Alsen socken

Sökte brunkulla Gymnadenia nigra på äng ovanför sågverket i Bleckåsen. Hittade inga.

 

Vackermyren,  Hammerdal socken

Lång bilkörning via små vägar hit. Men det är en väldigt fin myr, lättgången pga. spångar, och med enormt mycket orkidéer, bl.a. guckusko Cyprepedium calceolus, flugblomster Ophrys insectifera, lappnycklar Dactylorhiza lapponica och spindelblomster Listera cordata. Men mest är det brudsporre Gymnadenia conopsea och tvåblad Listera ovata. Ögonpyrola Moneses uniflora. 3 stänglar nordhäckvicker Vicia sepium ssp. montana som sågs på Botanikdagarna kunde ej hittas, trots idogt letande.

 

Mårdsjö, Stugun socken

I byn hade trädgårdsstormhatt Aconitum variegatum spridit sig från en trädgård till ett vägdike utanför.

Småspov.

 

Stugun.  Fikapaus i bageriet.

 

Fiskviken, 10 km öst Stugun

Gott om smällvedel Astragalus penduliflorus längs norra vägkanten  av väg 87  (efter broräcke på norr sida)

 

Öster om Hammarstrand, Ragunda socken

Rastplats vid Indalsälven, väg 87. 50 meter väst den västra infarten och rakt upp i skogen på motsatt sida vägen (norr) finns blöt lodrätt klippa, nedanför korpbo;

Gul klippbräcka Saxifraga adscendens f. lutea    Minst 50 ex längs klippbranten, de flesta som bladrosett, men en del i fin blom. Rockentrav Arabis glabra också på klipporna.

Vid älvstranden nedanför rastplatsen gott om klådris Myricaria germanica.         

Småskrake 2 ex.

 

Mellan Kälaren och Håsjö, strax S Håsjö kyrkby

skarptandad daggkåpa

150 m in i skogen vid bro över å, på fin spångad bred led;

Guckusko Cyprepedium calceolus i rikkärr

När kärret tar slut, mitt på stigen och ömse sidor;

Skarptandad daggkåpa Alchemilla oxyodonta   stort bestånd med helt typiska blad

N 6990258  O 1518538  8 m noggr. 10 satelliter  RT90 (SE BILD).

 

Vid ån med landsvägsbro och längre nerströms järnvägsbro:

Sjöranunkel Raununculus lingua  stort bestånd

Blå jungfruslända Calopteryx virgo

Metalltrollslända Somatochlora metallica

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum

 

Besökte inte något fjärilsmuseum i Storåsen.

 

Albacken, Hällesjö socken

Grusväg ett par hundra meter in, som breddas till en stor utfylld plan av sten och makadam.

Till vänster ett sten/grustag. Bäck till höger, som rinner längs utfyllnaden.

Där bäcken går rakt in i skogen, cirka 50 meter in, fin sumpgranskog med rikligt med

Ryssbräken Diplazium sibiricum (SE BILDER NEDAN)

Strutbräken Matteuccia struthiopteris

Enligt uppgift från Floraväkteri och AP skall det vara över 10 000 ex ryssbräken på en sträcka av flera hundra meter här. Detta är den tredje kända lokalen i Sverige.

N 6962182 O 1507311    I Kvikkjokk är nog beståndet klart mindre.

Trana 2 ex, tornfalk 1 ex.

Ola bland ryssbräken

ryssbräken

 

Sedan en himla massa grusväg och kassa asfaltvägar med tjälskador och djupa nerkörda spår, via Medelpad en sväng; Överturingen, och tillbaka in i Jämtland. Framme i Rätansbyn 21:30. Tältade vid skogsbilväg strax väst byn.

 

31 juli

På morgonen stjärtmes, talltita, trädkrypare.

Letade upp ett naturreservat (som vanligt i Jämtland inte alls skyltat);

Vid järnvägsövergången i Röjan i västra delen av Böle/Rätansbyn, Rätan socken, på väg 315. (strax väst E45). 75 m öster jvg-övergången, vid gult förråd, mittemot rött trähus nr 407. Skogsväg åt norr genom gles tallskog 500 m fram till långsträckt ängsmark i väst-ostlig riktning. På vägen dit på hygge en videsparv som beskådades på nära håll.

I östligaste delen av ängsmarken ligger naturreservatet Röjan, med fint trästaket som markerar gräns. I nordostdelen av reservatet, i skogsglänta, slåttrar man marken, i övrigt var det högt gräs i reservatet. I den slåttrade delen:

Brunkulla  Gymnadenia nigra 14 överblommade ex 

Fältgentiana Gentianella campestris  några ex

Lite svårt att bestämma varieten efter bladens längd i förhållande till ledstyckena, men det verkar vara den tidigblommande varieteten, tidig fältgentiana, var. suecica, som dessutom trivs på slåtterängar.  Crister Albinsson var här 21 juli och bestämde den då till suecica.

Låsbräken Botrychium lunaria (2 ex), fjällruta Thalictrum alpinum, rosettjungfrulin Polygala amarella, ärenpris Veronica officinalis.

På gräsmarkerna runtom mycket trädpiplärka, lövsångare, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare.

 

 

HÄRJEDALEN

 

Kom in i Härjedalen och passerade skidorten Vemdalsskalet och anlände så småningom till skidorten Funäsdalen, full av shoppande norrmän. Lunch på det trevliga och välsorterade Café Loftet i Funäsdalen. Vi tog souvastoast (rökt renkött), smaskens.

Café Loftet, Funäsdalen souvastoast

Dalas, Ljusnedal socken   (på härjedalska stavas det Dôlôs)

Sväng österut i byn Ljusnedal där det står skyltat golfbana/kalkugn. På vänster (norr) sida av vägen halvvägs in längs golfbanorna ett rött övergivet trähus, mittför vik i Ljusnedalssjön, det är Dalas. Bakom huset finns infoskylt om sätergentiana. Detta är en klassisk lokal för denna varietet som nämns redan i Härjedalens kärlväxtflora. Mossberg har nog målat den här, det står Ljusnedalsbruk under bilden, ligger inne i Ljusnedal. Nya Mossberg följer ju tyvärr inte sockennamnen längre i norra Sverige, vilket påpekas på sidan 12, utan istället ofta platsnamn (Tärnaby, Fjällnäs, Funäsdalen etc.).

Sätergentiana Gentianella campestris var. islandica     5 kortvuxna med rikgreniga ex i slåttrad backe bakom huset. Denna vitblommiga form kallas av Smith 1920 för f. hartmanniana. (SE BILD)

sätergentiana, Gentianella campestris var. islandica

Tromsögontröst Euphrasia hyperbora    riklig i backen

Låsbräken Botrychium lunaria

Brunbinka Erigeron acer ssp. politus (ibland ansedd som egen art)

Framför huset stod kvarstående ex av prakttoppklocka Campanula glomerata ’Superba’, blågull Polemonium caeruleum och krollilja Lilium martagon.

En bil stannade och en man presenterade sig som Mats Widén, som skriver en bok om golfklubbens historia. Han visade oss till green 16, en mycket rikare lokal ute på golfbanan, nämnd i artportalen och på infoskylten vid huset;

Sätergentiana   Över 100 ex i brant gräsbacke ovanför greenen med hål 16 och längs stigen till tee på hål 17. (SE BILD). Här fanns 90 ex 2007 enligt infoskylten, nu var det ännu fler.

Huggorm 1 hona (ganska nordligt).

hål 16, Ljusnedals golfbana

NV Fjällnäs, nordvästra delen av fjället Malmagsvålen, Tännäs socken

Baggsöta (purpurgentiana), Gentiana purpurea  150 ex, varav 10 i fin blom vid liten bäck i fjällbjörkskog. 50 m längre norrut ytterligare cirka 20 ex, varav ett par i blom. (SE BILDER NEDAN)

Grönkulla Dactylorhiza viridis några ex

Tjäder 1 hona, skogssnäppa 1, gluttsnäppa 1

 

Vid vägkanten väster Fjällnäs rikligt med sen ängsgentiana Gentianella amarella var. amarella och fjällgentiana Gentiana nivalis. Däremot sågs inga vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius, som sågs här av EVJ 1995 ganska väl spridd längs vägkanterna.

Värdelöst vetande: Riksväg 84 är Sveriges högst belägna riksväg, 840 m.ö.h. nära Norgegränsen, där vi parkerade för baggsötan.

baggsöta, Gentiana purpurea

baggsöta, Gentiana purpurea

Hamrafjället, Tännäs socken

Gick upp stigen Hamrafjällsleden i naturreservatet.

Tromsögontröst (massor överallt), vitsippsranunkel, bara 1 ex i blom sågs. Bör ha funnits fler, överblommade, men svåra att hitta i den mycket frodiga rika fjällbjörkskogen, 1995 var den ganska väl spridd i Fjällnäs.

Brudsporre och tvåblad i mängd. Men hittade ingen vityxne Pseudorchis albida, sökte särskilt på 800-metersnivån.

 

Södra vägrenen på väg 84, mittemot infarten till Skarvruets hotell, Tännäs socken

Nordtåg Juncus alpinoarticulatus ssp. alpestris  riklig

Tuvsäv Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum riklig

Brunklöver  Trifolium spadiceum   riklig, men överblommad

Ängsgentiana Gentianella amarella   riklig

 

Funäsdalen

Myrspov 2 ex, på liten revel i Funäsdalssjön

Fisktärna 2

 

Pizza i Funäsdalen. Gick ej på ”motionsbingo” (?).

Kul med tvåspråkiga ortnamnsskyltar i fjällen, Funäsdalen heter på samiska Bienjedaelie

(har Björn Dählie byggt hotell här också ?).

 

Bruksvallarna. Ljusnedals socken

Vid campingen och spårcentralen vid öststranden av Ljusnan, nära bron över älven;

Här finns sedan gammalt en ruderatmark, som ibland översvämmas.

Sökte brokstarr Carex bicolor  som sågs här 1995 av EVJ, men kunde ej återfinnas.

Däremot sågs:

Gulbrun höstfibbla Leontodon autumnalis var. asperior  cirka 10 ex i blom

Salladsfibbla Hieracium sect. Prenanthoidea  1 stort ex vid strandkanten

Gulblommig tidig ängsgentiana Gentianella amarella ssp. amarella var. lingulata

Fjällgentiana Gentiana nivalis

På andra sidan älven, strax söder bron;

Bruntåg  Juncus castaneus  vid strandkanten

 

Knallen 3, Rockvallarna, västerut uppför fjället från Bruksvallarna, Ljusnedal

Här finns några fina små sluttande rikkärr alldeles vid parkeringen till Knallen 3 (skyltat våffelbageri);

Fleraxigt sävstarr  Kobresia simplicuscula   återfanns ej i kärret närmst p-platsen, men däremot i kärret ovanför

Lappnycklar Dactylorhiza lapponica riklig

Bruntåg Jancus castaneus

Gullbräcka Saxifraga aizoides f. aurantia    flera små ruggar i bäckkanter

 

Högvålen

På kvällen körde vi söderut på den ödsliga storslagna länsväg 311 från Tännäs via Sveriges högst belägna beboddda by, Högvålen (830 m.ö.h., ligger vid Sveriges högst belägna nummerskyltade länsväg)  till strax norr Särna, där vi tältade vid Österdalälven.
Räv 1, älg 2 och morkulla 3 längs vägen.

1 augusti

 

DALARNA

 

Morgon med småspov, mindre och större korsnäbb samt förstås de alltid närvarande tofsmes och talltita.

 

2 mil norr Vansbro. Myr med gungflyn vid tjärn väster om väg 71, Midskogstjärnen

N 6714545  O 1396745  10 m noggr.  313 m höjd.

Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa  massvis, över hundra

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas 1 hona

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum 1 hane

Myrflickslända Coenagrion johanssoni 4 hannar  (SE BILD).

Starrmosaikslända Aeshna juncea 10

Gungflymosaikslända Aeshna subarctica 8 (kräver gungflybiotop)

Brun mosaikslända Aeshna grandis 4

Svart ängstrollslända Sympetrum danae 2

Myr/nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia sp.  1

Videsparv 1 ex

Fika i Vansbro på det mycket fina konditoriet i centrum vid väg 71:

Vansbro Konditori & Bageri, Äppelbovägen 8. Stort sortiment med nybakat och fin altan.

Vansbro konditori och   bageri Ola fikar i Vansbro


VÄRMLAND

 

Änggrufvornas f.d. station, N. Filipstad

På den gamla banvallen från början av förra seklet söktes ryssglim Silene tatarica, som sågs här i 40 ex 1995 av EVJ. Inte ett enda ex kunde återfinnas. Lokalen ser helt intakt ut, men ser illa ut för arten här.

Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea 1 hona äggläggande i gruvhål

 

Blombacka, Nyed

Skogsdunge söder om ån (250 m S Lindfors skola)

Äkta cembratall  Pinus cembra ssp, cembra  Uppgift från AP. Ett ganska stort träd tillsammans med rhododendron, idegran mm. Trädet nersågat ! Färska kvistar och stubbe allt som återstod.

I sandtag strax söder därom:

Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Kungstrollslända Cordulegaster boltonii

 

Upperudsvägen, Molkom, Nyed

Hednickstarr  Carex brunnescens var. brunnescens    Skogsväg vid kalhygge

Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

 

Nordbybergets östsluttning, NV Molkom, Nyed

Från Nordby 521 stig västerut 300 m in till sluttning med fuktig, mörk, gammal granskog

Skuggviol   Viola selkirkii   massvis med blad i hela sluttningen och ner till stigkanten.

 

Nedre Ulleruds kyrka

Klarälvselm   Elymus caninus var. muticus    Spridd längs ”Gröna gången”, en stig längs Klarälven 100 m norr kyrkan, och även längs cykelvägen strax ovanför parallelt med Gröna Gången.

Det fina gamla caféet i Deje med 50-talsinredning, besökt 2005 av EVJ, var tyvärr omgjort till pizzeria.

 

Middag på Rasta i Grums

 

DALSLAND

 

Körde en väg som vi utsåg till Sveriges krokigaste och brantaste, med upp till 21% lutning.

Vägen går mellan Fröskog och Tisselskog och är ett alternativ till berg-och-dalbanan på Liseberg. Vi har nu kommit in i kommunen Mellerud, känd från Galenskaparna i TV (youtuba "Galenskaparna - Dalsland") med den berömda öppningsrepliken "Jag trodde du var i Mellerud?"

 

Långetjärnet, Tisselskog socken

Kantlök  Allium senescens ssp. montanum   cirka 250 ex i klippskrevor på bara hällar (SE BILD).

kantlök, Allium senescens

Passerade Dals-Rostock (Öststat ? Kanske rentav den sista Sovjetstaten?)

Akvedukten i Håverud passserades raskt

 

Bustugan, Kroppefjäll, Sundals-Ryr socken

Sökte krusbräken med ficklampa klockan 22, men fick ge upp i rasbranten

Älg, räv och kattuggla sågs från bilen.

 

Tältade på slagen vall nära bondgård. Svårt med jämn mark inne i Kroppefjäll.

 

2 augusti

100 m N Bustugan, på kal lodrätt klippa (samma lokal som 1987, nämnd i Flora över Dal)

Krusbräken Cryptogramma crispa

 

BOHUSLÄN

 

Åt frukost på Shell i Uddevalla och passerade 500 körda mil.

 

Wallhamn, Valla socken, på Tjörn

Grusplanen som EVJ besökte 2006, där ett jättebestånd med över 3 000 ex vitnoppa Pseudognaphalium luteoalbum upptäcktes 2003 var nu ombyggd till en enorm biluppställningsplats, med högt taggtrådsstaket, asfalt och makadamplan i norra delen.

Trots det fanns det hundratals vitnoppa på planen, stack upp mellan bilarna och fram till ett område med containrar och diverse skräp. Så den kan nog finnas var på lokalen ett tag.

 

Hallandsgränsen nåddes 11:40 och resans tjugonde (!) landskap Skåne strax före 13:00.

Framme i Lund klockan 14:00 efter 538 körda mil.

 

REFERENSER BOTANIK:

 

Danielsson, B. 1994. Härjedalens kärlväxtflora. SBT-förlaget, Lund.

Artportalen www.artportalen.se; Rapportsystemet för växter och svampar.

Karlsson, T. 1988. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 91:241-560,
samt uppdateringar på checklistan http://www2.nrm.se/fbo/chk/chk3.htm

Nilsson, Ö. 1991. Nordisk fjällflora. Bonnier Fakta. 3:e rev. uppl.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. Wahlström & Widstrand.

Motormännens Sverige vägatlas. 2009. Nordstedts kartor. 18:e uppl.

Fjällkartan 1:100 000.  Bladen Tärnaby-Ammarnäs, Helags-Funäsdalen och Storlien-Vålådalen.

Databasen Nordens Flora (E. Jirle) med inlagda referenser från lokalföreningarnas tidskrifter;

Nordrutan, Natur i Norr, Rödbläran, Trollius m.fl. och Svensk Botanisk Tidskrift.

Exkursionsrapporter på Klubb 2000 websajt (E. Jirle); Norrland-93, Norrland-95, Tarsiger-96.

 

REFERENSER TROLLSLÄNDOR:

 

Dijkstra, K.-D. B. & Lewington, R. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing.

Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. 2008. Andra upplagan.

Artportalen www.artportalen.se; Rapportsystemet för småkryp.

 

 

Nedtecknat av Erling Jirle, med kompletteringar av Ola Elleström och Magnus Billqvist.
Foto: Erling Jirle.

5 oktober 2009.

Tack till Kristoffer Stighäll för några av lokaluppgifterna, och till Stefan Ericsson för genomgång och rättning av text och bild.

Tillbaka till exkursionslistorna

Page updated 7 Aug 2010.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.