Rapport från Rolf Wedding, Norrköping
Jag bifogar några fynd från Norrköping. Ingen jättesensation men flera rara arter på en begränsad sträcka fortfarande i blom. En pedagogisk mållvandring. Förutom de nedan nämnda fanns vägmålla, svinmålla, fiskmålla och svenskmålla.


Norrköping 21/8 - 4/9 2001

En Ruderat promenad ca 500 m längs Sjötullsgatan från Odals silos till Ö promenaden med Norrköpings Naturskyddsförening (21/8) samt Rolf Wedding och Yngve Andersson (30/8).

Norr om Sjötullsg strax öster om Kofferdigatan
Ridarrsporre ett hundratal


Söder om Sjötullsg mellan Röda stugans gata och Surgatan (vid en pyramidformad silo)
Rödmålla flera mindre bestånd
Svinamarant spridd över hela området i stora mängder
Nattskatta ett ex
Rödtoppa ett ex
Blåmålla rikligt
Stockros ett ännu icke blommande ex


Norr om Sjötullsg mellan Syltbergsgatan och Stuvaregränd
Grön kavlehirs ett stort och frodigt bestånd
Lönnmålla 10-20 ex
Myskmalva 2 vitblommiga ex

4/9 2001 Rolf W

I närheten av Sjötullsgatan, en gränd strax norr om Motala ström korsningen Hamngatan /Slottsgränd
Hirs


Rolf Wedding 010904, html-kodad Erling Jirle 010909.

Tillbaka till exkursionslistan