Blomexkursion till svenska Västkusten och mellersta Norge.

16 - 29 juli 1998.

Erling Jirle Bil: Ascona 1,9 SR 1979. 390 mil körda.

Lokalangivelser i Sverige anges enligt; Plats , socken (sn), landskap. I Norge; Plats, ev. kommun, (Fylke inom parentes). Sockenangivelser används ej i Norge.
Nomenklatur efter Th. Karlsson, Förteckning över svenska kärlväxter (SBT 5/97) utom när det gäller Hieracier
.

16 juli

Start 8.00 från Lund. Täml. soligt, frisk vind.
10.00 Karsefors kraftstation , Laholm, Halland.
Spansknäva, Geranium endresii (sluttning vid p-plats. Blommade bättre 9/7).
Kikvedel, Astragalus cicer (riklig vid grusväg efter transformatorstation).

Söder om Skallahamn, Hållsundsudde , Onsala sn , Halland
I en pöl ute på betad ljunghed 100 m V grusväg mot Krokarna (eller NO Örnaknalten). Sankt runtom, svårt att komma nära;
Atlantnäckros, Nymphea alba ssp. occidentalis.

Landvetter station , Landvetter sn, Västergötland. 25 m S stationshuset;
Doftkörvel, Chaerophyllum aromaticum. >50 höga kraftiga blomstänglar.

Delsjö friluftsområde , vid Göteborgs Östra Sjukhus, slutet av Smörslottsgatan, Härlanda sn, Västergötland.
200 m från P-plats vid Härlanda tjärns badplats, längs turistcykelled, 25 m efter korsning, norra sidan;
Bergoxel, Sorbus cf. latifolia Funnen av Aimon Niklasson, liknade mycket de bergoxlar jag såg i Oslo 18/7, men hade inte de stora spetsiga flikarna utan var mest dubbelsågad och med ganska raka kanter. Kanske variation, arten har ju uppkommit genom hybridisering mellan torminalis x okänd art.

Häle, Stenkyrka sn, Tjörn, Bohuslän
I klippig torrbacke vid beteshage, 12 m från uppochnervänt badkar;
Spädlosta, Bromus pseudosecalinus. Drygt 50 ex på 1 m2, överblommade.

Mittsundsviken, Björnshuvudet , Klövedal sn, Tjörn, Bohuslän
Strandvallmo, Glaucium flavum.
7 ex varav 1 i blom på strandvallen, 5 ex + 6 bladrosetter på skalgrusslänt inåt land, totalt 18 ex sedda.
Körde upp till Bottnafjorden där jag tältade i ett stenbrott vid Bärfendal.

17 juli

Solig fin dag.
Träffade Aimon Niklasson i Bovallsstrand kl. 7.00, vi exkurerade tillsammans på och runt Sotenäset hela dagen.
Hunnebostrand , Tossene sn, Sotenäset, Bohuslän
Hjärtbjörnbär, Rubus cyclomorphus (sect. Corylifolii) Vid norra infarten, mittemot campinginfart.
(Sökte Bohusbjörnbär, Rubus dissimulans (sect. Corylifolii) på Ödby ö, Askum sn).
Grosshamn , Ramsvikslandet, Askum sn, Sotenäset, Bohuslän
Här skall vara rikligt med strandrödtoppa, Odontites litoralis , men trots noggrant eftersök hittades inte ett enda ex (jämför med 28 juli nedan).
Hedsäv, Trichophorum cespitosum ssp. germanicum
Hårig nyponros, Rosa dumalis ssp. coriifolia
Hartsros, Rosa villosa ssp. mollis
Kal stenros, Rosa canina ssp. canina
En buske tror Aimon är hybriden Hårig nyponros x hartsros,
Rosa canina ssp. dumetorum x R. villosa ssp. mollis (pust!)

Nedre Kärr , Tossene sn, Sotenäset, Bohuslän
Nordbjörnbär, Rubus septentrionlis (sect. Rubus) Vid grusväg
(Sökte även efter surbjörnbär, R. sulcatus (sect. Rubus) vid bäck här, men vi skulle tydligen letat närmre stranden).

Bohus-Malmön , Malmön sn, Sotenäset, Bohuslän
(Sökte vitoxel, Sorbus aria 100 m V färjeläget förgäves. Borde hittats!).
Norr om stenbrottet Kullebrottet, strax V vägskäl;
Sammetsvide, Salix dasyclados Flera stora buskar

Nytorp , 300 m SSV, Kungshamn sn, Sotenäset, Bohuslän
Rosenbjörnbär, Rubus rosanthus (sect. Corylifolii)
Troligen ett fint buskage tidigare, längs bäck vid motionsspår som korsar stig. Men en maskin hade hyvlat av marken vid bäcken och massakrerat det mesta av buskaget (möjligen för att öka sikten för motionärer ?). Flera buskar fanns dock 10 m längre ner, i skogskant, dessa hade klarat sig.

Brodalen , 200 m NO stationen, Bro sn, Bohuslän
Sammetsbjörnbär, Rubus allegheniensis (sect. Rubus)
Stort buskage vid klippa vänster om fornminne (grunden efter en kastal).

Bottna
Stor vattenmåra, Galium elongata I dike längst in vid Bottnafjorden.
Lämnade Aimon kl. 19.00.

Sjöröd , Kville sn
Smultronmålla, Chenopidium capitatum 2 ex vid nyligen reparerad bro, så troligen är det Vägverkets "Produktion Syd Markvård" som varit i farten.
Körde till Oslo. Anlände 23.00 till Tonsenhagen (Kristina Bjureke).
NORGE

18 juli

Sol/åskskur
Åkte med Kristina Bjureke till Botaniska institutionen i Oslo.
Gjorde en artgenomgång och rundvandring med Tore Berg kl. 12-15 i Tøyen (Oslo);
Fåblommig förgätmigej, Myosotis sparsiflora. Flera ex på jordhög vid Botan.
Rysk nejlikrot, Geum aleppicum Många ex längs västväggen av Lackegata skole.
Amerikansk nejlikrot, G. macrophyllum. Flera ex vid Rudolf Nilesens Plass (SO Vahls skole).
Ola Narr . En rest av ursprunglig lundvegetation i brant alunskifferskärning, men med en del inkomlingar;
Moupinoxbär, Cotoneaster moupiensis Storbladig som laetevirens, fast blågrön.
Svarttry, Lonicera nigra
Bergoxel, Sorbus latifolia . Har spetsiga lober + dubbeltandning, dvs. enligt handböckerna exemplaret i Göteborg har knappt några lober.
Stor vildpersilja, Aethusa cynapium ssp. elata
Styvsenap, Sisymbrium strictissimum Några ex längs Økernveien
Vincitoxicum rossicum . Några ex längs Økernveien.
Detta är en intressant nyhet för Norden. Den har bestämts i en "hovedfak" (=fil.lic-avhandling) vid Oslo Universitet 1996. Tidigare troddes den vara en form av tulkört, V. hirundinaria . Men den är meterhög, med långa slingrande blomställningar. Har funnits naturaliserad i Oslo under ett antal år, men är ej med ens i Lid & Lid 1994. Se även nedan under Gressholmen.
Senare på eftermiddagen båtutflykt med fam. Bjureke samt Tore till Gressholmen i Oslofjorden. Skyfall satte stopp för exkurerandet ute på ön, men jag hann se mycket stora bestånd över flera hektar på stenutfyllnad med Vincitoxicum rossicum. Växte tillsammans med blåeld. Ser ut som på Gotland ungefär, men denna Vincitoxicum är över metern hög med vindlande blomställningar.
På hamnplanen och längs kajer på Vippetangen (därifrån avgår båtarna ut till öarna) gott om borstsenap, Sisymbrium loesellii. (Hörde den var bortrensad från St. Eriksplan i Stockholm).

19 juli

Tämligen soligt
Heldagsekursion med Tore Berg runt Drammen och västsidan av Oslofjorden.
Hämtade Tore kl. 9 på Drammens centralstasjon.
Kobbervikdalen , Danserudvejen, ca. 5 km S Drammen sentrum (Buskerud)
Hieracium bauhinnii
Längs den gamla landsvägen växer denna art (bestämd av Tore) längs en kilometer, troligen över 10 000 ex. Liknar en kvastfibbla, med smala blågröna blad, men med mycket karakteristiska revor som ligger längs markytan, och som kan bli över halvmetern långa. Enstaka ex. även utan revor. Borde kunna dyka upp även i Sverige. Pressade ex medtagna till Lunds Bot. Museum.
Hieracium cymosum ssp. carlipetens ? En ny underart av kvastfibbla. Kortare hår (1,5-3 mm på stjälk), ljushåriga holkfjäll, utlöpare, smalare längre rosettblad. 9 ssp. av cymosum i Norge, 15 totalt i Norden (I SBT 5/97 har en del av dessa fått artstatus).
Hieracium pratense. Underart fortfarande okänt. Breda, håriga, ljusgröna blad.
Hieracium pratense x bauhinnii Enstaka
Kalbinka, Erigeron acer ssp. droebachiensis Spridd längs landsvägskanten

Bragenesåsen i Drammen (Buskerud)
Brant vindlande gångväg upp längs denna rika ås, högt upp café (Åspaviljongen) med fin utsikt över Drammen och Drammenfjorden.
Ulloxbär, Cotoneaster tomentosus Halvvägs mellan Åspaviljongen/Otto Lundbladsv.
Ljusbladigt oxbär, C. laetevirens Verkar vara vanligare än i Sverige.
Parkolvon, Viburnum lantana Sydsidan av Wulfsbergschaussen
Kaprifol, Lonicera caprifolium Stort naturaliserat bestånd i granskog 100 m snett ovan Åspaviljongen
Schersmin sp. (trol. doft-), Philadelphus cf. coronarius
Bergoxel, Sorbus latifolia
Bohuslind, Tilia platyphyllos ssp. cordifolia
Blå douglasgran, Pseudotsuga menziesii ssp. glaucescens En blågrön form

Drammenfjordens östsida , N. Hurum (Buskerud)
Grönpil, Salix xrubens Stora träd längs strandkanten.

Sagene , S. Hurum (Buskerud)
2 olika områden med gamla flisutfyllnader väster om "Norsk Skog" i Tofte.
Område 1 , 500 m V Sagene:
Surbjörnbär, Rubus sulcatus (sect. Rubus ) 1 buske vid vägkant
Nordbjörnbär, R. septentrionales (sect. Rubus ) Stora buskar
R. leptothyrsos (sect. Rubus ) 1 buske, rester av en stor, men på väg tillbaka
(Sökte även hundtandgräs, Cynodium dactylon men svårt att hitta i den höga tistelvegetationen. Tore har även sett hedstarr, Carex binervis här).
Galeopsis pubescens . Hittade ett fint bestånd av denna vackra dån, på plats kunde vi inte bestämma den, men den är ju med i nyaste Lid & Lid (1994) just härifrån!
Ett flertal plantor av en ljusgrön, slak, krypande enbuske fanns också. Ingen vanlig Juniperus communis , kanske krypen?, Juniperus communis 'Wiltonii'

Område 2 , precis V Tofte samhälle, vid infart till Norsk Skog
Elytrigia elongata Preliminär best. av Tore. Belägg taget till (L.) Ny för Norden ?

Tillbaka till Oslo. Körde med fam. Bjureke till området "Skauen", Nes kommune (Akershus), stort skogsområde öster om Årnes/SV Kongsvinger. Grillning och tältning.

20 juli

Soligt och varmt
Hjälpte på förmiddagen till med Kristina Bjurekes fältarbete; att korrelera förekomst av slåttergubbe, Arnica montana , till alla de "husmansplasser" (ung. småjordbruk el. torp) med gammal slåtter som finns i området "Skauen". Besökte 3 ställen runt Bjørknes. På 2 ställen även tidig fältgentiana, Gentianella campestris var. suecica (norr Bjørknes & vid Sagsua).

På eftermiddagen körde jag vidare själv norrut.
Strøm , Dokkadalen (Oppland)
Kör via väg 250 från Lillehammer mycket brant serpentinväg (9 %) , vid Torpa västerut mot "Synnfjell/Nord Torpa", passera avtag mot Åmodt kyrka, vid affären i Fagerlund norrut mot "Synnseter/Oppsider/Spåtind". Kör 3,3 km till rött garage med vita bräder 10 m höger om vägen (strax efter skylt "Nedre Brattliet 1,2"). Parkera och gå upp i de mycket branta liderna ovanför runtom en stor ödegård. Här fanns massvis (hundratals) i fin blom av;
Skäggklocka, Campanula barbata

Körde tillbaka ner till E6, sov i bilen på rastplats mellan Øyer Tretten.

21 juli

solig fm, mulen/regnig em
Tverrberget , Tretten (Oppland)
Sibirisk klematis (syn. ryssklematis), Clematis alpina ssp. sibirica auct.
Drygt 20 ex klängde på halvgamla granar, hälften verkade döda, men 10 ex hade blad högst upp. Vägbeskrivning: E6 mellan Øyer Tretten. 7,1 km efter bron som går över E6 i Øyer, sväng upp mot "0,7 Skarsmoen". Håll vänster och parkera vid vägbom. Gå ca 1 km upp till skjutbana. Ta höger 50 m innan skjutbanehuset/caféet, vid en karta, passera grönt ammunitionsförråd (stor orange "1"-skylt), gå vidare 60 m, ta stig till höger (åt öster), gå 300 m uppåt förbi bergsstup, på höger sida av stigen i planterad granskog.

Bårdengsbekken , Tretten (Oppland)
Vacker väg längs västsidan av Gudbrandsdalen, 4,8 km söderut från Tretten (avtag mot "Øyer" från Gausdalsvägen), bäck rinner under vägen vid vitt hus (numera utan garage?). Följ bäcken uppströms. Spridda ex längs 200 m sträcka vid bäcken;
Sudetbräken, Cystopteris sudetica

Vid bron inne i Tretten; Gyllenfetblad, Sedum aizoon

Körde till Otta, och uppför oerhört brant bomvej ovan Dahle upp mot Breden och sökte piplök på torvtak. Hittade inget Söre Breden, bara "Breden" på en postlåda, hamnade uppe på toppen i ett skifferbrott i ösregn.
Körde vidare till väg 51 i Sjoadalen i Valdres vid Jotunheimen. Fin tältplats vid Riddersprangets vattenfall. Sandig tallskog. Fantastiskt tjockt täcke av renlavar överallt, verkar inte vara något bete av ren alls här. Aldrig sett sådana lavmattor i Sverige.

22 juli

Strålande sol hela dagen
Hindseter, Sjoadalen (Oppland)
Gå över älven Sjoa på bro vid fiskeplats strax N Hindseter, följ älven söderut längs östra stranden (950 m.ö.h.), kolla i grus längs stranden
Jotunhemimsvallmo, Papaver radicatum ssp. intermedium
Hittade den på 3 ställen längs älven, 6 ex spridda + 5 ex på grus mittemot biflödesutlopp och mittemot Hindseter camping. Mycket högt vattenstånd i Sjoa, liksom i de flesta norska älvarna, vårflod. Men vallmon växte 1 m ovan vattenlinjen.

Körde via Lom och Bøverdalen upp till Juvasshytta vid Galdhöpiggen till 1941 m (högsta bilvägen i Nordeuropa, nytt höjdrekord för Ascona-79). Gick upp till drygt 2000 m till Styggebreen nedan Galdhöpiggen, sedan för blött för gymnastikskor....
Solade i snön, tittade på Galdhöpiggstoppen 2469, Glittertind 2452 och norskor som åkte slalom (missade Pernilla Wiberg med en vecka). Enorm sikt minst 20 mil bort. Mycket sparsamt med blommor i blockterrängen här, mest isranunkel, arvar, narvar och tuvbräcka (Saxifraga caespitosa f. compacta ).

Körde tillbaka via Lom till Vågomo (Oppland)
Skee gård , vid östra infarten till Vågomo, på 3 gamla härbretak (med litet klocktorn), massvis av;
Piplök, Allium fistulosum

Körde vidare via Otta Dombås till Hjerkinn i Dovre, tältade strax innan Hjerkinn.
200 mil körda.

23 juli

Strålande sol hela dagen
Dalholen , Folldal, Dovre (Hedmark)
Liten tidigare betad fuktäng 200 m O campingen.
Krypsäv, Scirpus pumilus 100-tals i gles matta i fuktsvackorna.
Tillsammans med Carex-arter, Jungfru Marie nycklar, isvedel, vippvedel.

Heimtjönnshö nordtopp, 1555 m, Dovre (Sør-Trøndelag)
Kör upp bomvej vid Dalholen mot Flåmsaetran, parkera vid sjön Fundin på ca 1100 m. Gå upp mot norra toppen (södra toppen 1554 m ligger 1-2 km söderut). Nordtoppen har en liten platå med en förtopp 200 m åt SV (röse med pinne). 40 m rakt söder om lilla toppen gick jag rakt på ett litet bestånd;
Dovremaskros, Taraxacum dovrense (sect. Arctica ) 6 ex i fin blom + 8 bladrosetter.
Följearter; gullspira, isranunkel, vårfingerört (Pedicularis oederi, Ranunculus glacialis, Potentilla crantzii)
Nordsluttningen med fina snölegor. Gott om fjällviva, gulldraba, ljus fjällvedel (Primula scandinavica, Draba alpina, Astragalus alpinus ssp. alpinus).
Flera familjer fjällripor, och en nyfiken familj småvessla som var snabbare än min kameraslutare, fick en bild efter 5 försök.

Körde den spektakulära bomvejen genom Grimsdalen, 21 km lång, från infarten S Folldal, till Dovre by. Stannade vid Grimsdalens myrreservat , 2 km SV Verkenseter.
Borsstarr, glansstarr, svedstarr, nålstarr, blåsstarr m.fl. (Carex microglochin, saxatilis, atrofusca, dioica, vesicaria).
Nordspira, lappvedel, fjällgröe, grönkulla, lapptåg, polarbräsma, rödkämpar (Pedicularis palustris ssp. borealis, Oxytropis lapponica, Poa alpina, Coeglossum viride, Juncus triglumis, Cardamine pratensis ssp. polemonoides, Plantago media).

24 juli

Ösregn hela dagen
Körde till Kongsvoll i Dovre. Tittade på den nya botaniska trädgården (flyttad 1992 från järnvägsstationen). Skippade den planerade bestigningen av Knudshöplatån på 1400 m (blockhavsdraba), molntaket gick på 800 m plus ösregn. Körde till Oppdal. Skippade även den planerade turen upp i Grövudalen, grusig mycket brant serpentinväg i skyfall och 1 mils vandring verkade inte så lockande. Körde ut till kusten i väster, till Sunndalsöra, och sökte raggträjon på chans nedanför bergsstupet norr om stan. Hittade bara en mängd fjällbrud och en del kantareller. Körde till Røros och Brekken 3 mil österut, vid svenska gränsen. Stekte kantarell i säterrømme och fläskfilé under paraply klockan 23.30 och sov i bilen. Ösregn hela natten.

25 juli

Ösregn nästan hela dagen
9.00-15.30 Sølendet Naturreservat, N Brekken (Sør-Trøndelag)
Mycket fint reservat med stora översilade källmyrar och rikkärr. Stora delar slåttras med reglerade intervall. Oerhört rik flora med mängder av kärr- och ängsarter. Sökte framför allt efter myrstarr, Carex heleonastes, tog 6 timmar att hitta.. Av övrigt kan nämnas skogsnycklar (rikligt), blodnycklar, lappnycklar, brunkulla (15 ex på "brunkulleängen"), brudsporre, tvåblad, fjällruta, humleblomster, vanlig kärrspira (1 ex med helvita blommor), gullspira, gullbräcka, tromsögontröst (allmän), kärrögontröst (växte blött, med tuvsäv), kärrfibbla, svart höstfibbla, fjällfibbla, blåtåtel, fleraxig sävstarr (mycket rikligt), trådtåg, bruntåg, tuvsäv, knagglestarr, hårstarr, svedstarr, hundstarr, sumpstarr, borststarr, nålstarr, stjärnstarr mm, mm (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, D. incarnata ssp. cruenta, D. lapponica, Gymnadenia nigra, G. conopsea var. conopsea, Listera ovata, Thalictrum alpinum, Geum rivale, Pedicularis palustris ssp. palustris, P. lapponica, Saxifraga aizoides, Euphrasia hyperborea, E. frigida var. palustris, Crepis paludosa, Leontodon autumnalis var. taraxaci, Hieracium sect. Alpina, Molina caerulea, Kobresia simpliciuscula, Juncus filiformia, J. castaneus, Trichophorum caespitosum ssp. caespitosum, Carex flava, C. capillaris, C. atrofusca, C. nigra, C. magellanica, C. microglochin, C. dioica, C. echinata).

Klockan 18 slutade regnet. Körde till byn och sjön Feragen söder om Brekken. Gick upp mot fjället Storhogda och tittade på serpentinfloran i blockmarker, slagghögar och klippor runt den gamla nerlagda Skalgruvan.
Massvis av framför allt 3 arter;
Grönbräken, Asplenium viride
Fjällnejlika, en del av typen smal fjällnejlika, Lychnis alpina var. serpenticola .
Ängssyra, serpentintypen; smal ängssyra, Rumex acetosa var. serpenticola .
Dessutom hårig och kal fjällarv, småvuxen fjällglim, liten ärtstarr mm.

26 juli

Regn runt Røros, sol i Oslo.
Sakrisodden , NV-delen av sjön Aursunden (Sør-Trøndelag)
Sibirisk aster, Aster sibiricus Jorunn Sakrisvoll på Sakrisvoll gård visade det stora beståndet längs stranden. Endast 4 ex fanns 1975, nu har Jorunn skött om beståndet så att det är över 5000 plantor där (+ 300 i krukor inomhus). Massor av plantor i knopp, men endast 3 hade börjat blomma, normalt börjar blomningen 20 juli.

Kollade området väst järnvägsstationen och öst älven i Røros efter maskrosor. Samlade en fibbla som var ljusgrön och luden. Dovremaskros ?

Skårhammarsdalen, NV Røros (Sør-Trøndelag)
Hornmaskros, Taraxacum cornutum (sect. Borealia , hornmaskrosor) Tydliga horn på holkfjällen. Skall vara denna arten här enligt exkursionsrapport med Reidar Elven.

Sträckkörde till Oslo.

27 juli

Sol hela dagen
Åkte ut till Malmøya med Kristina Bjureke, som skulle samla in frön från torrmarksväxter till botaniska trädgården i Oslo. Över till Malmøya-Kalven finns ett smalt sund, jag simmade över och gick runt på den lilla ön medan Kristina fixade en båt.
Gott om röllika, Achillea millefolium , + en del ängsröllika ?, Achillea nobilis. En del ex med strandsnärja, Cuscuta europaea ssp. halophyta. En annan art på ön är praktröllika (A. filipendulina ), såg några ex uppe vid ett blått hus. Också några Sorbus-buskar med mycket små, helbräddade blad.

SVERIGE
Körde till Strömstad och tog kvällsbåt ut till Nordkoster.
Basteviken , Nordkoster, Tjärnö sn, Bohuslän
Bohusranunkel, Ranunculus cymbalaria 1 ex i sydänden av viken, 11 m O klippor
Tältade på campingplatsen och besökte puben med irländsk livemusik.

28 juli

Sol hela dagen
Åkte in till Strömstad. Körde till Havstenssund. Liftade med båt över till Hällsö.
Söktepå västsidan av näset på ön, 150 m N fiskebodar efter sandmalört, Artemisia stellerana , utplanterad av The Svedberg på 20-talet och återupptäckt på 90-talet. Beståndet på ett par plantor för tydligen en tynande tillvaro, sågs 1996, men ej 1997 (sökt av Mora Aronsson). 1 ex av sandtrampört, Polygonum ssp. raii är också funnet på 90-talet. Näbbtrampört är inte rapporterad, däremot från Saltö öst Kosteröarna, hade glömt uppgifterna hemma på den lokalen.
Liftade tillbaka över till Havsstenssund med passerande båt, tog bara en kvart !
Körde ner till Bovallsstrand och körde en kvällsrunda med Aimon Niklasson;

Vallekärr , Hommedal, Tossene sn, Sotenäset, Bohuslän
Hedjohannesört, Hypericum pulchrum 26 blomstänglar hittades i sydsluttning 400 m NO Vallekärr. Vi kollade även 3 närbelägna områden norr om Vallekärr och Stubberöd i Hommedal utan att finna ett enda ex. Hittade dock ett fint kantarellställe.

Grosshamn , Ramsvikslandet, Askum sn, Sotenäset, Bohuslän
12 dagar efter förra besöket då det letades noggrant efter strandrödtoppa, Odontites litoralis , var det inga problem att finna den. Mattbildande i många sänkor med salttåg, Scirpus gerardi. De flesta strandrödtopporna i full blom, och upp till decimeterhöga.
I kanten på hällkar, i bart grus, överblommade men bestämbara (avsaknad av hinnkant på högblad, glandelhår, växer längs marken);
Västkustarv, Cerastium diffusum
Övrigt i Grosshamn;
Sodaört, Salsola kali ssp. kali . 3 ex
Strandbeta, Beta vulgaris ssp. maritima
Strandkål, Crambe maritima
Strandnarv, Sagina maritima
Syltåg, Juncus tenuis

Körde in och tältade innanför Bottnafjorden.

29 juli


Dingle station , Bohuslän
Grenigt kungsljus, Verbascum lychnitis helt vita blommor. Längs spåren på hela stationen.

Bräcke skalgrusbankar , Uddevalla, Bohuslän.
Gott om blommande kalkdån, Galeopsis angustifolia. Nybyggt "skalbanksnuseeum", ännu ej öppnat.

Träslöv , 100 m S Ädelrosstigen, gles tallskog
5 ex lagerhägg, Prunus laurocerasus glest spridda i skogen.

Träslöv , 200 m O fd station (vitt tvåvåningshus), S. Skultagården
Körsbärsplommon 1 ex på banvallen.

Grimeton , Karlsvik vidSkärsjön. I södra landsvägsdiket 200 m innan gården (vändplats vid Grisslan båtar);
Hampdån, Senecio cannabifolius 3 ex i begynnande blom

Varberg , 150 m NO Kur & Kusthotellet. Vid gångstig från Sanatorievägen upp mot järnväg, klippig kratterräng.
Vitoxel, Sorbus aria.

Falkenberg ; Krukmakargatan, ruderatmark;
(Sökte ulligt nattljus, Oenothera villosa, men någon ruderatmark finns knappast kvar här, endast nybyggda radhus, ny parkering och ny lekplats....)
(Vid stationen söktes kaplobelia, Lobelia erinus (i plattfogar)

Falkenberg , Förbindelsevägen (gamla E6);
1 litet ex i vägslänt, förvildat från intilliggande trädgård, 100 m ONO Shell-mack;
Vävarkarda, Dipsacus sativus

Tröingeberg , Rådjursstigen 4 (NO Falkenberg)
(Sökte atlasvallmo, Papaver atlanticum )

NV Ekhaga (= liten dunge mittemot avtag mot "2 Risarp"; Eftra sn;
Kinesisk poppel, Populus simonii

Söndrum, söder kyrkan, Halmstad;
(Sökte kvicklök, Allium roseum, med ficklamapa, klockan var nu 21.55.)

Tillbaka till Lund 23.30.


Tack till uppgiftslämnare och guidning;
Aimon Niklasson, Göteborg
Tore Berg, Drammen
Lennart Segerbäck, DalbyTips för Norgeresenärer;
Allt är dyrt, särskilt bensinen (1:50 mer än Sverige)
Köp mellanöl i livsmedelsaffärer, "Polet" har bara ett patetiskt ölsortiment på 10 norska och 11 utländska öl, TOTALT ! (Sveriges Monopol har 389 sorter...)
Fast Borg Bokkøl är OK.
Det var enormt mycket mygg och knott överallt, utom inne i Oslo och på fjäll över 1500 meter. Myggmedel behövs i massor.
Det är svårare än i Sverige att tälta. De flesta småvägar är avstängda med bom och stora vägar går ofta längs klippväggar alt. fjordar. Om man klarar av tung trafik och tyska husbilar kan man slå upp tält sent på rastplatser (campingförbud). Uppe i fjällen är det lättare (om det inte är nationalpark). I skyfall är det bra att kunna sova i bilen.
Hastigheten i Norge är mycket låg. Min bil går bäst i 105 km/h, men norrmän håller på landsväg oftast bara 70-80, motortrafikleder ibland 90. E6an är mycket seg, riksväg 3 var snabbare. Fast norska riksvägar motsvara ung. svenska länsvägar, det finns t.ex. aldrig vägrenar att släppa förbi bilar på och sällan några raksträckor. Så räkna med att det tar tid att köra i Norge. Så fort det syns ett hus vid sidan av vägen kallas det by, och då är gränsen 50 km/h, då kör en norrman 40. I Osloområdet kostar motorvägarna pengar, man måste ha norska kronor till hands, är man proffs kastar man 12 el 15 NKR i en korg.
Många småvägar i fjällen är bomvägar, man stoppar pengar i ett kuvert och lägger kvittot i bilen. Man kommer ofta otroligt högt upp med bil, 1200 m.ö.h är vardagsmat.
Och vyerna i Norge är oftast fantastiska, t.o.m. i ösregn.


Page created 11 Aug 1998.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan