Norge - 87 Spesial

Deltagare: Per E. Andell, Erling V. Jirle, Nils H. Kjellén & Rune H. Svensson.

4 juli. Avfärd 8.20.

Halland
Grötvik, V. Halmstad.
Nästan framme vid Tylösand. Vandringsstig genom tallskog. Avverkat björksly med lerig bäck full av bakterier:
murgrönsmöja 1 stort bestånd + några små plantor vid ytterligare en bäck

Södra Varbergskarusellen
borstnejlika
åkerkårel
liten fetknopp
gul fetknopp
sökte bohusfetknopp på fel bergknalle

Bohuslän
Svartedalen
smörbollar
gökblomster
gaffelbräken
bergglim
Jungfru Marie
nattviol
äkta Johannesört
hällebräken
liten och gul fetknopp
sökte hedjohannesört

Kuröd - Bräcke skalgrusbankar, S. Uddevalla
sökte kalkdån
hjulbladsmöja

5 juli. Havstenssund
sylnarv
ängsnäva (vid Edsvik, österut)
[Skaldjurscaféet: kaffe 10:-, wienerbröd 10:-, räkmacka 32:-]

Trossön - Kalvön - Lindön (båtskjuts över med vänlig farbror)
sökte strandvallmo
gaffelbräken
svartbräken
ostronört
kustruta
smålånke
liguster
strandkål
bergkårel
rödkämpar

Norra Öddö
Bohuslind. 1 stor gammal + flera unga ex. runtom
grönpyrola
klotpyrola

Dals-Ed
berglök

6 juli. Lilla Stutedalstjärn, 3 km N. Dalskog
kärrull
gräsnate
dvärgbläddra
ängsklocka

Bäck med alkärr V. Hallerbyn, N. Dalskog
sökte myggnycklar (blommade 1986)

900 m VSV Kärr
sökte fältgentiana
ullsäv
sumpmåra

Gråpälsan, S. Dals Rostock, på Kroppefjäll
uddbräken, hällebräcka, glansnäva, vitblommig dunört, backdunört, bergdunört, rockentrav, dyveronika, foderlosta

Bustugan, 1 km S Granans kaffestuga, Sundahls Ryr sn, Kroppefjäll
krusbräken
[kaffestugan Granan rustik, nyrenoverat, trevlig personal. Stor trädgård med bisvärm, fin utsikt, kaffe och kakor 17:-]

8 juli. Upperuds slussar
sökte brunklöver 600 m NO
trollsmultron (på flera ställen)

[Kafé City, Dals-Ed: Sveriges billigaste? Kaffe med wienerbröd 4:- !!! En gammal tant + en aningen yngre i litet eternithus med små rum. Ville inte ha för många gäster samtidigt sa turistbyrån. Rusdrycksförbud ! Fylld "medsaljong" 2:50. Även div. smörgåsar.]

Gränsen till Norge
skogsstjärnblomma

8 juli. Vestre Gausdal
sökte skäggklocka
fjällarv
vitsippsranunkel
bågfryle
svart ängsfryle, säterfryle

Fokstumyra, Dovre
lappvedel
jordranunkel
blågull
nordlig låsbräken
rödkämpar

Mellan Fokstumyra och Hjerkinn
kattfot
mosippa
isvedel
klynnetåg

9 juli. Kongsvold, Dovre
Förmiddagen; Bra vägskärning längs E6:an alldeles söder om hotellet samt en bit upp på fjället.
alpdraba, dovredraba, klippbräcka, tuvbräcka, fjällruta, purpurbräcka (överbl.), nätvide, fjällkattfot, kattfot, fjällviva, fjällblära, ripbär, stormhatt, rosenrot, fjällskära, fjällviol, fjällnörel, fjällhällebräken, rödnörel, fjällarv, snöarv, lappvedel, klippveronika, fjällvedel, fjällbinka, dvärglummer, fjällbräcka, liten blåklocka, mjölon, mossviol, fjällbinka, knoppbräcka, bergdraba, fjälldraba, grådraba, norsk pyrola, raknörel, gulldraba, sandtrav, blodrot, blågull

Eftermidagen: Nystugufjället och Nystugudalen
[17 myskoxar]

svartstarr, svedstarr, styvstarr, tuvsäv, norsk malört, kransrams, mosippa, mossviol, norrlandsviol

10 juli. Knudshö-fjället, öster Kongsvoll.
fjällbrud 50 ex, fjällskråp, blekdraba, klippbräcka, dvärgranunkel, tuvbräcka, alpdraba, snöfryle, polarfryle, mosippa, riklig, bruntåg, dovrevallmo 8 ex, vippfryle, fjällnejlika,
Dalarna
Skatlösberget (Dan Andersson-stugan)
ängsklocka
slåtterängar med brudsporre, nattviol

Västmanland
Basttjärn, fäboden väster om
sökte ängsklint

Lejakärret, mellan Siggeboda och Lindesberg.
Naturreservat, kalkrikkärr
knottblomster 34 ex
stor låsbräken 6 ex
knagglestarr
berberis
Orkidéer: skogsnycklar, ängsnycklar, Jungru Marie, kärrknipprot. Runt kopparkisgruvan: purpurknipprot, skogsknipprot, 1 albinoex av purpur/skogs, grönkulla (20 cm höga).

12 juli
Letade förgäves efter Venakärret.

Älvhytteängen (s.k. slogäng = slåttrad löväng)
guckusko, skogsknipprot, brudsporre, nattviol, tvåblad, Jungfru Marie, blåtry, klockpyrola, 2 ex, ängsklocka, slåtterfibbla

Västergötland
N. Mariestad, längs Vänerstranden ömse sidor Göta kanal, i vägkant väg 64:
färgginst

Varholmen (stäppartad kalktorräng)
drakblomma, riklig
fjädergräs flera små (blöta) bestånd
blodnäva
slåtterfibbla

Sjötorpskärret (kalk-extremrikkärr med kalktuffbäck)
Enorm orkidérikedom: Massor av brudsporre, luktsporre, vaxnycklar, kärrknipprot, tvåblad, Jungfru Marie, flugblomster, blodnycklar. Mycket stora (> 50 cm) ex av typ maculata/incarnata (hybrid?), slankstarr, axag

Totalt: 8 dagar, 285 mil körda, 236 liter bensin. Bil: Saab 99.


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan