Växtskådning i Sydnorge 29 juli – 6 augusti 2006

 

Erling Jirle (bilförare) & Rune Svensson (kartläsare). 312 mil med SAAB 9000 1988,  nyvaxad och fylld med svensk mat och öl.

 

Växtnamnen följer listan “Förteckning över nordens kärlväxter” av Thomas Karlsson, som även bokserien Flora Nordica överensstämmer med. Reidar Elven i Lid & Lid följer inte detta, utan istället systematiken och namnskicket enligt det Pan-arktiska floraprojektet. I dessa fall har alternativa vetenskapliga namn satts inom hakparantes [ ].

 

29 juli

vitnoppa, Pseudognaphilium luteoalbum

Avfärd 06:55 från Lund. En stekhet dag denna extrema sommar. +31°C.

 

S. Wallhamn, Valla, Tjörn, Boh.

Vitnoppa, Pseudognaphilium luteoalbum (SE BILD) Fläckvis riklig i fin blom inne på travtränings-
och motorcykelområde. Isländskt importerat lavagrus på delar av området.

Följearter:

Grå ögontröst, Euphrasia nemorosa

Dvärgarun, Centaurum pulchellum

Rödtoppa, Odontites vulgaris

 

Dingle station, Boh.

Fortfarande rikligt med vitblommande – svagt gulaktiga greniga kungsljus, Verbascum luchnitis på banområdet

Spetsoxbär, Cotoneaster villosulus  spridd i norra vägkanten

Sen häggmispel, Amelanchier alnifolia  dito

Balsamgran, Abies balsamea  fröplantor i norra vägkanten

 

NORGE

 

Efter att ha läst många långa exkursionsrapporter i många årgångar av Blyttia hade vi förhoppningar om att hitta lite spännande ruderater i Norge. Men vi blev mycket förvånade av hur oerhört artfattigare Norge är på både jordtippar, skräpmarker och längs vägkanter. Det är ytterst torftigt jämfört med exemplevis Skåne. Enda lokalen med någorlunda intressant flora var Valberg, där fanns nattljus m.m.

 

Øra återvinningsstation, Gamle Fredrikstad, Østfold

Kom ej in på soptippen Ødegården, men kollade en avfallsanläggning intill. Inget av intresse.

(hittade ingen jordhög med sojaavfall bakom Ødegården). Och Norge verkar numera liksom grannländerna ha gått över till att importera färdigmalet sojamjöl, tar ej längre in sojaplantor för egen processning, så arter som vit praktvinda (Ipomea lacunosa) som vi var ute efter kommer troligen att försvinna på sikt.

 

Kambo, N. Moss. Norska Lantmännens kvarn.

Stängt med höga staket, kollade lite runtom. Inget av intresse.

 

Møllebyen och pappersbruket M. Petterson & Co i Moss hamn, Østfold

Møllebyen verkar vara på väg att bli lyxigt bostadsområde. Sterilt.

M. Petterson & Co hade staket och kameror runtom, och de har slutat ta in utländskt obarkat timmer. Liksom i Tofte är det i så fall färdigbarkat buntat timmer som kommer in.

Och enligt Tore Berg är åtminstone den ena arten utländskt björnbär här överschaktat, men kan kanske ha överlevt om man kommer in på området och vet exakt plats.

Men vi hittade inget av intresse i Moss.

 

Körde även inom Sarpsborg, vid det stora pappersbruket såg vi inte mycket timmer, fast det var svårt att få en överblick utifrån.

 

Lantbrukshøgskolen i Ås, Akershus

Längs grusväg under kraftledning i Nordskogen.

Spärrkrusbär, Ribes divaricatum. Rikligt förvildad båda sidor om vägen. Tillsammans med jätteloka, Heracleum mantegazzianum och örnbräken, Pteridium aquilinum. 3 arter som en biodlare här tyckte alla borde utrotas.

 

Sov över hos Kristina Bjureke på Tonsenhagen  i Oslo (lektor på Botaniska Have och god vän).

 

30 juli

Enormt skyfall på Tonsenhagen på morgonen, så vi avvaktade med avfärd.

Men när vi kom till Ski bara 3 mil åt sydost klockan 11 var det snustorrt och stekande sol !

 

Ski station, Akershus

Italiensk oxtunga, Anchusa azurea   Naturaliserad i slänten vid lokstallet på banområdet. Delvis i blom.

 

Ola Narr, skogsdunge på Tøyen i Oslo (vid Økernveien).

Försökte hitta moupinoxbär (Cotoneaster moupinensis) som Tore Berg visade Jirle här 1998,
men vi gick nog för långt norrut. Ola Narr är en skifferskärning med lundskog i centrala Oslo.

Spetsoxbär, Cotoneaster villosulus

Svarttry, Lonicera nigra

Brun tulkört, Vincetoxicum rossicum som sågs i vägkanten av Jirle 1998 verkar ej vara kvar.

 

Gressholmen/Rambergøya, Oslo

Liten båtutflykt med en färja som passande nog hette “Oslo X” från Vippetangen. Tar bara 20 minuter ut. Öl på soldäck.

Mellan Gressholmen och Rambergøya har man fyllt ut sundet med krossten för cirka 100 år sedan så att öarna binds samman, här fanns tidigare industrier,

Nu har brun tulkört (Vincetoxicum rossicum)[russesvalerot] invaderat området i 10 000-tal. Kristina m.fl. försöker hindra att den sprider sig upp på Rambergøya, men det är nog en hopplös uppgift. Brun tulkört är en mycket aggressiv “invasive species” och finns på flera av öarna i Oslofjorden, där den trivs på de torra steniga områdena. Liknar områden på Gotland med tulkört, och Oslofjordsöarna är ju kalkrika även de.

Arabis brassica [kålskrinneblom]

20 meter in på Rambergøya, vid reservatsskylt, på lerskiffer;

Hedmåra, Galium sterneri [bakkemaure] växer i små kuddlika mattor, likt en fjällväxt på vindblotta.

 

Voldsveien, Jar, Bærum kommun, Akershus

 

Arabis brassica [kålskrinneblom]. (SE BILD) Saknar svenskt namn. 4 stora ex med fröskidor, helt intakta med blad.
Kul att denna växt fanns kvar i så fint skick trots den torra heta sommaren. Andra lokalen för Norge, funnen här 2004,
den första är Malmøya 1998 (båda publ. i Blyttia).

 

Lakkegate skole, Tøyen, Oslo

Längs västsidan av skolan rikligt med vanlig nejlikrot och rysk nejlikrot, Geum aleppicum. Såg likadant ut som 1998.

 

Kollade Ola Narr igen.

 

31 juli

Idag skulle vi träffa Tore Berg på Botaniska muséet klockan 9. Fast Tore behövde pressa växter 2 timmar,
så vi gick en tur i Botaniska trädgården i ösregn och fikade i stadsdelen Grønland.

Klockan 11 gick vi igenom kartor och frågor om vissa arter vi inte hade bra lokaluppgifter på.

Klockan 14 var vi klara för avfärd med Tore .

 

Gretten, N Drammen, Buskerud

Vi kollade områdena runt en handelsträdgård där det tidigare funnits en del ruderater.

Ett ogräsfält var fullt med pepparmynta, Mentha xpiperita + någon hybrid, i övrigt lite av intresse.

 

Bragenesåsen, Drammen, Buskerud

Denna branta ås är en fin växtlokal, med ett antal arter som naturaliserats sedan lång tid. Besökt av Jirle & Berg 1998, men man hittar alltid lite nytt här.

Vi vandrade upp längs serpentinstigen till café Åspaviljongen halvägs upp till toppen och området strax öster detta.

Indiskt oxbär, Cotoneaster simonsii.   Flera buskar i nedersta delen av stigen.

Rynkoxbär, C. bullatus.   1 buske

Bergoxel, Sorbus latifolia.

Ulloxbär, C. tomentosum.      Öster om caféet

Kaprifol, Lonicera caprifolum.   Stort bestånd i skogen öster om caféet

Vanlig svarttall, Pinus nigra.

Weymothtall, Pinus strobus. Naturaliserad eller planterad ? Denna art är alltid infekterad av svampen Cronartium ribicola och får ej längre planteras i Norge.

 

Åt middag i Drammen med Tore Berg, som sedan skulle hem och packa, Rune och jag körde vidare.

 

Kajområde med utfyllnader söder om färjeläget i Horten (Vestfold)

Inget av intresse

 

Hoppade över ruderatlokalen Revet i Larvik, enligt telefonsamtal med Trond Grøstad var nu tyvärr området inhägnat med höga staket och troligen oåtkomligt.

 

Norr byn Holtane, på ön Tjøme, syd Tønsberg, Vestfold

Sökte i norra kanten av beteshage vid bergknalle efter en gammal lokal för sommarnunneört, Capnoides sempervirens. Hittade inga spår.

 

Tältade i skogen vid infarten till stenbrott i Tvedalen, på gränsen mellan Vestfold/Telemark.

Trodde det skulle vara ett lugnt ställe, men det fanns en skylt upp till ett ställe som heter “Blue Pearl A/S” med livlig biltrafik. På natten hade någon stulit båda registreringsskyltarna på bilen ! Fixade hjälpligt nummer på bilplåten med eltejp och silvertejp på morgonen.

 

1 augusti

Vägkrog vid gamla bron över Frierfjorden i Brevik, söder Porsgrunn, Telemark

(man kör av E18 och följer skyltning till restaurang, tips av Tore).

Bridge at Porsgrunn, Norway grenmarsoxel, Sorbus subpinnata

Grenmarsoxel, Sorbus subpinnata. Endem. (SE BILD OVAN) 3 ex bakom nätstaket vid P-platsen på konferenshotellets baksida. Ägaren kom givetvis genast ut och undrade vad vi gjorde. De har oftast inte koll på att de har en sällsynt art på sin mark och blir oftast lite stolta när de får reda på det. Grenmar kallas södra delen av Telemark.

Flera ex av Sorbus aria-typen (vitoxel/klippoxel/norskoxel. Ej bestämda).

Indiskt oxbär, Cotoneaster simonsii        (typiska långa bågböjda blad)

Häckoxbär, C. lucidus  (möjligen planterade)

 

Polisanmälde stölden av registreringsskyltar hos polisen i Brevik (tog bara 20 minuter).

 

Valberg, Kragerø, Telemark

En fin växtlokal på sydsidan av ett kalkrikt berg på halvön norr om staden Kragerø.

Här finns en blandning av barlastväxter, trädgårdsflyktingar och ruderatväxter. Här finns fyllitstenbrott, men vi besökte bara sydsluttningen nedanför gården Valberg.

 

Fagerviol, Viola suavis. Riklig längs strandstigen. Naturaliserad sedan 1890. (SE BILD NEDAN)

Luktviol, V. odorata. Strandstigen  (skall finnas luktviol x fagerviol här, vi såg inga missstänkta sådana)

Taklök, Sempervivum tectorum  Strandstigen

Gullregn, Laburnum anagyroides  dito

Parkfryle, Luzula forsteri    i backen upp till gården Valberg, på endast ett litet område

Gulkronill, Hippocrepis emerus  riklig både i backen och längs strandstigen

Bergjohannesört, Hypericum montanum  i backen

Blåhallon, Rubus caesius   strandstigen

Rubus caesius x idaeus   dito

Rubus cf. lindleyanus Serie Rhamnifolii. Båda sidor av ett rött garage, vid berget. Tips av Tore Berg. Känd sedan 1994 härifrån men ej säkert bestämd.

fagerviol, Viola suavis knippnejlika, Dianthus armeria

Vi lagade lunch vid p-platsen bestående av matjessill & nypotatis. Rune spankulerade runt lite under tiden och hittade;

Knippnejlika, Dianthus armeria. 5 ex på liten grushög vid vattnet. Detta verkar vara en ny art för Telemark och bara fjärde fyndet för Norge enligt Lid 2005.
Belägg. (SE BILD OVAN). Vi kommer nog att skriva en liten notis i Blyttia.

Akleja, Aquilegia vulgaris   2 ex på grushögen

Hästkastanj, Aesculus hippocastanum  3 ex på grushögen

Skatnäva, Erodium cicutarium  på grushögen

Syrén, Syringa vulgaris   på grushögen

Vildpalsternacka, Pastinaca sativa var. sylvestris   [villpastinakk, var. sativa enligt Lid 2005, en typisk ballastplanta för området]. Riklig i området runt P-platsen. Högvuxen, och gråluden av mjuka täta hår.

Mursenap, Diplotaxis muralis

 

Bossvik på vägen mot Tvedestrand, Aust-Agder

Atlantnäckros, Nymphea alba ssp. occidentalis. Små vita blommor, oftast ej helt utslagna. Sågs i många pölar längs sydkusten, mellanformer till andra taxa förekommer.

 

Väntade sedan en timme i ösregn i hamnen i Gjevik på att bilfärjan skulle gå och att Tore med sin kamrat Per skulle komma från Drammen. De hann fram 10 minuter innan färjan kom, samtidigt slutade det regna. Vi hade bra flyt med regnandet längs Norska sydkusten utom på ett ställe syd Ogna, ofta regnade det under bilfärd men inte när vi skulle kolla efter växter.

 

Tog färjan från Gjeving 16:35 till Yttre Lyngør, Tvedestrand, Aust-Agder

En mycket pittoresk liten by med vita trähus på den södra av Lyngør-öarna.

Ovanför bebyggelsen, på klippor. växer;

 

Krattbjörnbär, Rubus langei Serie Rhamnifolii. (SE BILDER NEDAN)  Typiska upprätta blomställningar, och väldigt taggigt bladskott, känd härifrån sedan 1990.

krattbjörnbär, Rubus langei. Blomställning. krattbjörnbär, Rubus langei. Bladskott.

17:30-färjan tillbaka.

Rune och jag körde vidare själva till Marivoldens camping, Grimstad, AA. På bergknalle bakom receptionen ett litet förtorkat ex av;

Småoxel, Sorbus subarranensis  Endem. (SE BILD)      (Sur campingvärd krävde legitimation av oss för att vi gick in 5 m bakom receptionen ! Han brukar klippa ner oxeln när den brer ut sig...).

småoxel, Sorbus subarranensisSedan vidare till Skotteviks camping, Lillesand, AA. Framme 21:00. Tore & Per kom 22:30. 4-bäddshytt 700 NOK.
2 augusti

skotskt björnbär, Rubus fissus

Tore Berg förevisade skotskt björnbär, Rubus fissus Serie Suberecti, (SE BILD) vid vägkanten mellan vår hytte #35 och toaletten.
Denna art har troligen kommit in med flyttfåglar från Skottland, känd sedan 1990 på 12 lokaler på Helleneset SV Lillesand.
Ej funnen ännu i Dk eller Sv.

Vi tittade även på ett ex av björnbäret i sydkanten av stora parkeringen innan receptionen, på nordkanten var de bortrensade.
Det hittas en hel del arter vid ställen med uthyrningshytter, eftersom norska botanister verkar föredra hytter framför tält.

Vi hade fått tips av Tove Hafnor Dahl, upptäckaren av strandsiljan på Varholmen, att fågelskådaren Eldar Wraanes hade tittat på den 2005. Han var på Svalbard i början av veckan, men kom hem 1 augusti. Jag bokade båttur med honom klockan 10:00 2 augusti i Eftevåg. Det var lite svårt att hitta dit, vägen vi tog slutade vid en privat brygga och inte i den lilla hamnen i Eftevåg, men med hjälp av mobilen fick vi tag på Eldar som hittade oss strax norr om hamnen.

Det regnade igen, men under besöket på Varholmen var det vanligt regn så att det gick att fotografera. Under hemfärden övergick det emellertid i åska och enormt kraftigt skyfall.

Varholmen med strandsilja, Crithmum maritimum strandsilja, Crithmum maritimum


Varholmen, SO Eftevåg, Kristiansand, Vest-Agder

Strandsilja, Crithmum maritimum   1 stort ex på holmen, ganska nära vatten. (SE BILDER OVAN)

Fantastiskt att tänka sig att den troligen kommit in från Brittiska öarna med frö guppande på vattnet. Den har hittats på ung. 7 lokaler i Lillesand, Kristiansand, Farsund, Flekkefjord och Hå mellan 2001-2004, men enligt telefonsamtal med Oddvar Pedersen är den ej funnen på de andra lokalerna senaste 2 åren. Så detta är enda kända plantan i Norden sedan 2005.

Vi tackade Eldar Wraanes väldans mycket för att han ställde upp med båt i det dåliga vädret. Han tyckte bara det var trevligt med intresserade botanister och ville inte ens ha bensinpengar för besväret.

Efter båtturen till Varholmen sa vi adjö till Tore & Per i skyfallet.

 

Harkmark kyrka, Mandal, VA.

Sökte lacksenap, Coincya monensis ssp. cheiranthos sydost kyrkan (tips av Trond Grøstad), hittade inget. Målad här i Mosssberg. Finns den kvar ? Hyfsade torrängar längs vägen. Österut en odling med kvarstående trädgårdsväxter som lövkoja (Matthiola sp.) svartklint (Centaurea nigra), strävrudbeckior (Rudbeckia hirta).

Uppehållsväder.norskt björnbär, Rubus nemoralis


Eikebrekk - Tregde, O Mandal, VA.

Lunchpaus mellan regnskurarna.

I vägskälet ner mot ön Skogsøy sprengelsbjörnbär (Rubis sprengelii Serie Sprengeliani) och lundgamander (Teucrium scorodonia), och i södra vägslänten (cirka 200 m väst gångbro i trä över vägen från en camping/stugby vid Eikebrekk);

Norskt björnbär, Rubus nemoralis Serie Rhamnifolii. (SE BILD OVAN)   (Tips av Tore Berg)

 

Efter att ha kört mycket på den supertradiga E18 (smal, krokig, dålig asfalt, hade på sin höjd fått bli länsväg i Sverige !!) lämnade vi den och körde den likaledes extremt krokiga “Nordsjövägen” riksvei 44, men med mindre trafik och häftigare natur, kalfjällsliknande karg klippterräng.

Sørlandsoxel, Sorbus subsimilis gruslupin, Lupinus perennis

Väg 44, vid serpentinväg ca 1 km upp från byn Åna-Sira, Eigersund, Rogaland

Sørlandsoxel, Sorbus subsimilis   Endem. (SE BILD OVAN)      (upptäckt av Rune från bilen !)

 

500 meter längre upp i backen, väg 44;

Gruslupin, Lupinus perennis (SE BILD OVAN) flera ex fortfarande i fin blom   (upptäckt av Rune från bilen !)

 

Längst in i änden av Jössingfjorden gör väg 44 en skarp sväng och går sedan in i 2 tunnlar längs den spektakulära lodräta bergväggen (SE BILD).
På ömse sidor vägen i den skarpa kurvan;

Sörlandsoxel. Sorbus subsimilis    3 ex    (tips av Tore Berg)

(700 meter efter kurvan kommer man till en glasskiosk och utsiktsplats över Jössingfjorden, 3 km längre upp ligger byn Hauge. Kommunen heter Eigersund.).


Väg 44, Jössingsfjorden

Storevarden, Trosavigveien, Hellvik, Eigersund, Ro.

Denna lokal hade vi fått inprickat av Jan-Thomas Johansson, besöktes av SBF-exkursionen 2005. Såg ut att kunna vara ett naturreservat, men det fanns ingen skyltning eller info.

Ett område med backmyrar och en smal zon strandäng.

Ett åskväder med enormt kraftigt skyfall fördröjde oss....

 

Blodtopp, Sanguisorba officinalis    vanlig

Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe

Klockljung, Erica tetralix

Mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola

Myrlilja, Narthecium ossifragrum

Atlantnäckros, Nymphea alba ssp. occidentalis.

Strandkål, Crambe maritima

Gruslupin, Lupinus perennis

Vanlig ögontröst, E. stricta var. brevipila  [i Lid var. stricta, evt. en underart]. Synbarligen den vanligaste arten.

Skottlandsögontröst, E. scottica.    Några ex uppvisade karaktärer som tydde på den.

Ljungögontröst, E. micrantha.  Något ex med karaktärer för denna.

En avvikande grenad ögontröst med ljusgrön ovanligt tjock stam. Kompakt konstig form.

Vi sökte efter shetlandsögontröst, E. arctica ssp. borealis, men hittade ingen typisk.

I Mossberg 2003 anges den som ssp. borealis till E. arctica (och ogrenad på bilden), men i Lid 2005 heter den E. arctica [shetlandsaugnetrøst. Splittad?] (och kan även vara rikt grenad enligt Lid).

Släktet Euphrasia är mycket invecklat och inte helt utrett i Norden [“svært komplisert”].

 

Campade på Ogna camping.

Klockan 02:00 kom 4!! poliser (varav 2 kvinnliga trevliga) och väckte oss med ficklampor. De hade fått anmälningar om en mystisk SAAB utan nummerskyltar och hade spårat oss hit. De åkte iväg efter en del pappersvisande av stöldanmälan, registreringsbevis, körkort mm.


båthus i Hellvik nödnummerskylt

3 augusti

Ogna camping, Hå kommun, Ro.

Sanddyner och våtmark mellan campingen och havet:

Dynknipprot, Epipactis helleborine var. neerlandica

Kärrspira, Pedicularis palustris

Vanlig ögontröst, Euphrasia stricta var. brevipila   mycket riklig

 

Ognasanden, mellan Ogna och Sirevåg, Hå, Ro.

(p-plats vid grillkiosk med gång under järnvägen på vandringsleden “Nordhavsleden” genom planterad barrskog ut till dynområdet Ognasanden längs kusten).

Stort område med gamla och nyare sanddyner med fina fuktsänkor (SE BILD):

 

Islandsgentiana, Gentianella amarella ssp. septentrionalis [jærsøte] (SE BILD) (Alla ex var enfärgat ljust lila. I Mossberg 2004 står det “gräddvit med violetta inslag”, detta ställde oss ett tag, men med Lid 2005 kommer man rätt; krona gulkvit eller bleikfiolett).

Vanlig ögontröst, Euphrasia stricta var. brevipila   mycket riklig

Sandpyrola, Pyrola rotundifolia ssp. maritima (SE BILD) endast på en liten plätt i söder

Dynknipprot, Epipactis helleborine var. neerlandica (SE BILD) allmän  (bör vara samma form som dynknipproten i Danmark)

Äkta strandnycklar, Dactylorhiza purpurella purpurella   spridda, överblommade ex

Svartklint, Centaurea nigra

Slåtterblomma, Parnassia palustris

Gruslupin, Lupinus perennis

dynområde i Ognasanden Dynknipprot, Epipactis helleborine var. neerlandica

Islandsgentiana, Gentianella amarella ssp. septentrionalis [jærsøte] Sandpyrola, Pyrola rotundifolia ssp. maritima

Åkte in till Lensmannakontoret i Varhaug för att hyra regisstreringsskyltar som som nattens poliser rekommenderat, men de ville inte hyra ut så många dagar.

 

Så vi körde in till Stavanger sentrum och letade upp adressen till Statens Vejvesen, låg förstås 2 mil söderut, i Forus, som vi passerat en timme tidigare.

Här kunde vi så köpa tillfälliga skyltar för 1100 NOK som klistrades på och gällde till 6 augusti, sedan var trubblet med skyltarna avklarat.

 

Körde sedan E 39 norrut från Stavanger ner i två mycket spektakulära tunnlar mellan Randaberg och Rennesøy; Byfjordstunnelen, 5875 m lång och som djupast 223 m.u.h. och Mastrafjordtunnelen, 4425 m lång och 133 m.u.h.  Bomavgiften var just avskaffad, har tidigare varit väldigt dyr här.

 

Rennesøy, Rogaland

Öster om Eftarvåg, vid en liten p-plats till hus nära havet;

Hinnbräken, Hymenophyllum wilsonii (SE BILDER NEDAN). Riklig på brant klippa inne i skogbeklädd blockterräng (tips av Jan-Thomas Johansson).

Hinnbräken, Hymenophyllum wilsonii Hinnbräken, Hymenophyllum wilsonii

Södra Rennesøy, Ro.

Vid gården Dahl där vägen tar slut.

Ljungvicker, Vicia orobus

Kustgullpudra, Chrysosplenium oppositifolium

Öster om gården sökte vi intensivt i ett par timmar nedanför stort berg efter raggträjon (Dryopteris pseudomas) utan att lyckas. Besvärlig terräng med mycket brant blockmark med snår, nässlor och höga örnbräken. (SE BILD NEDAN). Såg träjon, lundbräken, örnbräken, svartbräken, glansbräken, stensöta, men ingen raggträjon. Jan-Thomas Johansson ringde ett par timmar senare när vi var på väg söderut och sa att på SBF-exkursionen hade de sett raggträjon i vägkanten, 3 ssp. dessutom. Mycket märkligt att vi inte hittade ett enda ex. Verkar som om de växte en bra bit före man kom fram till gården. Resans största dipp. Får bli en tur till Vestlandet för denna art, hedstarr och havsbräken. Andra arter vi fick lämna av tidsbrist och logistikskäl på trippen var spansk martorn (Eryngium bourgatii)  i Uburen samt äkta silverbräcka (Saxifraga paniculata paniculata) & skredvedel (Oxytropis campestris scotica) i Hjelmeland.

Dahl, Södra Rennesøy purpurljung, Erica cinerea

Mosterøy, Rennesøy kommun, Ro.

Vi hade sökt en lokal för purpurljung (Erica cinerea) på fastlandet NV om Stavanger utan att hitta den, och på ön Bru var det besvärligt att komma åt västsidan pga brist på vägar. Kändes väldigt tidsödande att gå så långt, och det började bli kväll.

Men när vi tankade på Smart på Mosterøy fanns det fina ljunghedar i klippterräng precis ovanför macken, och här var det mycket rikligt med purpurljung i fin blom (SE BILD).

 

Körde sedan E 39 söderut till Ålgård och rv 45 österut till Øvstebødalen, där vi campade i fjällbjörkskogen i en fin dal med ganska vilt utseende.

 

4 augusti

Körde Øvstebødalen och Hunnadalen fram till Sinnes, sedan en ganska nybyggd sträcka av en väg över Urvassheia, utan vägnummer fram till Nomeland i Setesdalen. Mycket bergig och brant väg, men den sparade många mil bilkörning. Vägen kallas “Suleskarvegen – for deg som har tid”.

Körde sedan norrut i Setesdalen på rv 9. Kollade en säter efter baggsöta (Gentiana purpurea).

baggsöta, Gentiana purpurea

Andra försöket gjorde vi på chans i den lilla byn Bjåen uppe i nordligaste Setesdalen (Bykle kommun, Aust-Agder):

Här hittade vi denna storvuxna gentiana, inte på ängsmark eller betesmark som jag hade trott utan i blött backkärr inne i fjällbjörkskog. Tredje arten Rune tog från bilen. Massor av plantor i fin blom eller överblommade (SE BILD).

Sedan dröjde det bara en kilometer, längs rv 9, vid gränsen mellan Aust-Agder och Telemark, och den blev extremt riklig i hela skogen ända fram till vägkanten. Tusentals ex så fort man stannade bilen. I Haukeligrend tog vi västerut på E 134 längs södra delen av Hardangervidda, och körde 25 km västerut på kalfjället.

På fjällheden behöver baggsötan inte några backkärr för att klara sig verkade det som, verkade indifferent för både bergart och fukt, fanns överallt i mängder.

Vi tältade på kalfjället på cirka 1100 m.ö.h. På en kvadratmeter räknade vi uppåt 80 plantor, en hel del sterila vegetativa skott, men även en hel del i fin blom. Vi var tvungna att slå upp tältet på 6 ex gentiana för att få plats !

Det var 25 grader varmt, vindstilla, full sol och badbart i småpölarna på 1100 meter klockan 20:00 på kvällen denna heta sommar. Idag höll vi semestertempo. Gentianan firades med Laphroaig, öl & vin (viktigt med vätskebalansen).

Hardangervidda Hardangervidda

5 augusti

På förmiddagen åkte vi 1 mil västerut och kom då in i fylket Hordaland igen.

Vi gick rätt upp på brant fjällsluttning söder om E134 upp till små snöfält på cirka 1400 m.ö.h.
Här var skifferfjäll och mer artrik flora jämfört med urberget på tältplatsen en bit österut.

BILD TILL HÖGER: Rune letar fjällbrudar i rasbrant.

Fjället Sveigen, vid Uleåvatnet, Odda, Ho.;

Fjällvårbrodd, Anthoxanthum alpinum

Fjällveronika, Veronica alpina

Fjällskråp, Petasites frigidus

Liten smörblomma, Ranunculus acris var. pumilus

Mjölkdunört, Epilobium lactiflorum

Svarthö, Bartsia alpina

Rosenrot, Sedum rosea

Stjärnbräcka, Saxifraga stellaris

Krusbräken, Cryptogramma crispa

Taggbräken, Polystictum lonchitis

och nära vägen mängder av baggsöta, Gentiana purpurea

 

Fåglar i området var fjällvråk, korp, pilgrimsfalk, fiskmås, gråhäger, ringtrast, lappsparv, blåhake och lövsångare.

Uleåvatnet, Odda
b aggsöta vid Uleåvatnet, Odda

Körde sedan österut längs E 134 via bluesfestival i Notodden där vi hann handla kött innan de stängde 18:00. Svårt att hitta affärer öppna efter 14 en lördag i Norge, och på söndagarna är i princip allting stängt. Fast bensinmackar som Statoil är din vän på vägen, med saker som Taco wraps för 19:- och öppet för det mesta.

Körde via Drammen ner till Hurum kommun, Buskerud:

Kollade området i Sagene med f.d. barkhögar. Verkar inte vara mycket kvar av de arter som sågs 1998; surbjörnbär (Rubus sulcatus), nordbjörnbär (R. septentrionalis), R.leptothyrsos, Galeopsis pubescens, mest måror och gråbo,  men vid infarten fanns Elytrigia elongata kvar.

I Lid 2005 anges år 1999 som första årtal för arten, men Berg & Jirle såg den här 1998, kanske beläggen inte blev bestämda förrän 1999 ?

Alldeles öster om Sagene ligger pappersbruket i Tofte (Sødra Cell A/S). Tittade in genom nätstaket med TV-övervakning på barkhögar innanför, men såg inget lovande i växtväg.

Desssutom var allt timmer vi såg innanför färdigbarkat buntat importerat timmer. Verkar inte så lovande för framtida ruderater.

 

Övernattning i Oslo återigen hos lektor Bjureke.

 

6 augusti

Långfrukost. Avfärd strax innan 12 från Oslo.

Det var +31 grader idag. Trots en båt av vägen i Uddevalla, EM i friidrott-köer i Göteborg och seriekrock vid Helsingborg gick det undan. Viss skillnad på rak motorväg och norsk krokig europaväg med 70-80 som högsta hastighet.

 

I södra vägkanten 100 meter söder Romelanda kyrka (5 km NO Kungälv), Boh.

Naggbjörnbär, Rubus lamprocaulos sect. Corylifolii Serie Suberectigeni

Tips av Ulf Ryde. Nedåtkupade blad en ovanlig fältkaraktär.

Ungersk syrén, Syringa josikaea

 

Referenser:

 

Blyttia. Norsk Botanisk Forenings tidsskrift. 1985-2006.

Lid & Lid. Norsk flora. 7. utgåva. 2. opplag. Red: Reidar Elven. Oslo 2005.

Mossberg & Stenberg. Den nya nordiska floran. Stockholm 2003.

Pedersen & Schou. Nordiske brombær. AAU Reports 21. 1989.

Karlsson 1998. Förteckning över svenska kärlväxter. Sv. Bot. Tidskr. 91:241-560 (1997).

Kulturväxtlexikon. Alden, B. et al. Lund 1998.

Flora Nordica. Vol. 1-2. Red: Jonsell, B. Stockholm 2000-2001.

 


Text & photo: Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund, Sweden.
Page updated 18 Nov 2009.

Tillbaka till exkursionslistorna
Tillbaka till krysslista 2006