Nordskånetur 19-20 juni 1993 Rune, Nisse, Erling


N Billesholm (korsningen Ljungsgårdsv - Filgatan, industriutfyllnad + dike)
grådunört
kantdunört
backdunört
bergdunört
amerikansk dunört

[Bjuvs Konditori : bra, ***]

N hembygdsgården i Åstorp: sökt sammetsbjörnbär

Spinneriet i Klippan: bergklint

Domänreservat i Skärholma (mellan Klippan och Ljungbyhed): gammal ek

Domänreservatet Älgmossen, Hunseröd, S Perstorp:
uttorkad högmosse
rönnspirea

Norra kanten av Syrkhultasjön, O Älgmossen:
dybläddra, allm
dvärgbläddra, enstaka blommande

Åsljungasjön (östra stranden), Åsljunga:
Åsljungabjörnbär (R. nessensis scissoides)

Mörkhult (SO Skånes Fagerhult): vägbommen låst till mossnyckel-lokalen

Ängshult, norr V. Svenstorp, O Osby): Ängshultsboken (Osbyboken) f. osbyensis

Vakö myr: inget särskilt

Hackeboda, S Vyssle myr, S Hökön: utdikad myrdrag, lokal för dytåg

Göta Bruk (SO Osby). Gamla kiselgurdammar vid Helgeån:
flytsäv

Stålagylet, N Nyteboda:
blekbläddra (enstaka i dike norr sjön)
vattenbläddra/sydbläddra (riklig i sjökanten)

Vånga (vägkorsningen mitt i byn mot Skärsnäs, utanför gammal fårhage vid vägkanten, nära röd lada):
backmåra (Galium suecicum)

Grundsjön, Ryssberget:
sumpbläddra. På gungfly i nordkanten av sjön.

SV Karsholms slott (V Oppmannasjön):
sökt Ölandskungsljus

Balsviks kalkbruk (nu AB KVM) (vid Råbelövssjön):
åkerros (Rosa agrestis) I bottnen av brottet, nära norra branten. Skyltat.
Balsby hpl:
sökt pilgrimsveronika (vid väg/jvg-korsningen, numera cykelstig)

Lingenäsets naturreservat, Kristianstad:
strandviol (2 små bestånd)

Nya Isternäset-vägen söder om f.d. P6, Kristianstad:
sökt kritsuga

Kvantums varuhus, Kristianstadsvägen, Hässleholm
fikon (en ynklig planta vid sydväggen)

Norr N. Mellby (snett emot kaffestugan):
sökt pärlbräken. Verkar vara utgången.

Södra infarten till Sösdala, i vägkanten nära viadukten:
vägfräne (flera stora bestånd)

Häglinge, SO Sösdala:
sökt sammetsbjörnbär


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan