Maskrosexkursion 14 maj. Guide: Håkan Wittzell.

Högebjärs fälad, Bonderups socken (500 m SV Önnemo)

(Siffror inom parantes är sidhänvisning till Dansk Feltflora).

Sektion Celtica. Kärrmaskrosor.

gelertii Raunk
Typiska blad med trekantiga flikar. Platt blomma med glesa kantblommor, typiska olivgröna uppåtriktade holkfjäll (556)
nordstedtii Dahlst
Grova tänder mellan sidoflikarna, vingkant på bladstjälk. (543)
bracteatum Dahlst
långflikade blad, mycket röd stjälk, ofta trådformigt blad under blomman (568)

Sektion Erythrosperma. Sandmaskrosor. Knöl på holkfjäll.

decipiens Raunk Foto 37 (540)
taeniatum Hagl
glesa, rakt utstående bladflikar, bred hinnkant på holkfjällen (540)
brachyglossum (Dahlst)Raunk
spetsiga bladflikar, ganska lila holkfjäll (541)

Sektion Obliqua. Dvärgmaskrosor. Orangegula blommor, tämligen rörformiga

platyglossum Raunk
små blad, snett nedåtriktade flikar (minst 6) med småflikar i mellanrummen. (542, Fig 539b)

Sektion Naevosa. Fläckmaskrosor.

maculigerum H. Lindb fil.
lila bladfläckar på ovansidan (ej genomgående), utan vingkant på bladstjälken (543)

Sektion Hamata. Ängsmaskrosor. Rödstrimmiga bladskaft.

hamatum Raunk långa kloböjda bladflikar (556)
hamatiformae Dahlst rakare bladflikar, med glesa tänder på (557)
subhamatum M P Chr ej i blom (575)

Sektion Ruderalia. Ogräsmaskrosor.

haematicum Hagl ex H. Øllgaard & H. Wittzell (558)
obliquilobum Dahlst (Fig. 563c)
fasciatum Dahlst I vägkant. Storvuxen, breda kloböjda sidoflikar (565)
pectinatiforme H. Lindb fil. I vägkant. Hela bladstjälken purpurröd. (Fig. 560b)
alatum H. Lindb fil. I vägkant. Trubbiga sidoflikar, väldigt breda vingkanter, "typisk ogräsmaskros" (Fig. 555a)


Page created 11 November 1997, updated 6 December 1997.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursionslistan