Exkursion 9 september 2001

Erling Jirle & Rune Svensson, Lund. Erik Ljungstrand, Göteborg

Billesholm, S. Vram, Skåne

(Här deltog även Åke Svensson, Knislinge)

Rubus sp., sect. Rubus, Serie Glandulosi
Likt rostbjörnbär, R. pedemontanus.
Upptäckt via ett äldre herbarieark av Alf Oredsson. Under bestämning.
Flera snår i lövskog (avenbok, bok, ek).
Serie Glandulosi är en besvärlig grupp med många icke klarlagda lokal- och regionalarter nere på kontinenten.
(Namnet på björnbäret tillkännagavs på Rubusexkursionen 5 juli 2003 av Alf Oredsson).

Landskrona soptipp


De flesta av arterna från Landskrona-exkursionen 23 augusti sågs (jmfr med denna).

Men flera nya fynd/klargöranden gjordes;

Solanum sp. Ett oidentifierbart ex.

En annan planta var troligen en Asteraceae av okänd art.

Japansk hönshirs , Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 3 ruggar.
Detta är en art som troligen härstammar från hönshirs, E. crus-gallii, och uppkommit i odling.

Blek hönshirs , E. frumentacea (Roxb.) Link Ett par ruggar
Denna art har i sin tur troligen utvecklats ur kycklinghirs, E. colonum L.
(Enligt en kommande artikel av Erik Ljungstrand är det korrekta artepitetet på denna art colonum, och inte colona).

Durra , Sorghum bicolor

Toppamarant , Amaranthus hypochondriacus L. Minst 20 ex.
Detta är en storvuxen rödblommig amarant som Rune och jag observerat under flera år på bl.a. Landskronatippen och som vi har tagit för blodamarant, A. cruentus. Men enligt Erik har det visat sig att arten är A. hypochondriacus. Enligt nyckeln i Stace skall den ex.v. ha styv blomställning, till skillnad mot blodamaranten, som skall ha en mjukare.
Arten är inte upptagen i Kärlväxtlistan, men kommer att vara med i den kommande Flora Nordica Vol. 2.
Likaså får man se upp med "grön amarant", det har visat sig oftast vara A.. palmeri (kvarnamarant) och inte A. hybrida (grönamarant), allt enl. Erik Ljungstrand.

Ballongblomma , Nicandra physaloides
Erik visade att vissa exemplar var av en blek typ, utan antocyaninfläckar på foderbladen, och hade ett mer ogrenat/upprätt växtsätt.

Besksöta , Solanum dulcamara
En avvikande hårig form med vita blommor

Safflor , Carthamus tinctorius
Ett exemplar av den "obeväpnade" formen, med endast svagt taggiga bladlober.

Rosenskära , Cosmos bipinnata.


Nedskrivet av Erling Jirle 12 augusti 2001, korrekturläst av Rune Svensson. Uppdaterat 24 augusti 2003.

Tillbaka till exkursionslistan