Kort summering av exkursion till København, Danmark. 10 september 2000.

Exkursionsledare: Finn Skovgaard, København.
Deltagare (alla från Skåne & Blekinge i Sverige):
Åke Svensson, Bengt Nilsson, Bengt Örneberg, Leif Sigbo, Alf Porenius och Lennart Segerbäck.
Exkursionsrapport skriven av Lennart Segerbäck 1/1-2001, sammanfattad till websida av Erling Jirle 26/4-2001.


Startpunkt: Tårnby station.
Till Avedöre Holme (på deponerat kloaksandfang vid Spildvandcenter Avedöre);
Physalis philadelphica
P. peruviana
Ambrosia artemisiifolia
Abutilon theophrasti, lindmalva
Cuscuta campestris, amerikansk grovsnärja
Citrus sp.
Setaria italica
Echinochloa utilis, japansk hönshirs
E. crus-galli
Melilotus indicus, dvärgsötväppling
Chenopodium murale
C. probstii, probstmålla
Amaranthus rettroflexus
Citrullus lanatus
Brassica juncea
+ en del andra vanligare ruderatväxter.

10 km norrut, till Tåstrup station.
Omdelbart V stationshuset och några betongkasunder fanns hundratals Digitaria sanguinalis ssp. pectiniformis (kamhirs) mellan perrongasfalten och första spåret på stationsområdet.

15 km åt NO ligger Smørmosen, mellan Herlev och Gladsaxe. Vid Klausdalsbrovej gick vi 200 m norrut till en fuktig, igenväxande ängsmark där det växte Parentucellia viscosa (gulhö), Rumex maritimus och Lythrum salicaria.

Efter kafferasten åkte vi till Utterslev Mose, där Finn Skovgaard fann Orobanche flava (skråpsnyltrot) 1996 (se Urt 1/1997 sid. 21). Snyltroten växer i den nordliga delen av den mellersta parkdelen, där det finns ett stort bestånd av Petasites hybridus, som är värdväxt.

Från Utterslev körde vi mot centrum, mot Nørrebro. Vid Fötex P-plats kan man komma in på Nørrebro godsbangård genom ett hål i staketet. Där fanns mycket ogräs;
Minuartia hybrida, spädnörel
Eragrostis minor, kärleksgräs
Senecio inaquidens, boerstånds
Oenothera rubricaulis, pricknattljus
Holosteum umbellatum, fågelarv
Senecio vulgaris var. hibernicus, strålkorsört
Sagina ciliata, fältnarv

Ännu längre in mot centrum, till Østerbro/Nyboder, åkte vi sedan. På en väl bevuxen bunker (den yttersta bunkern) i Delfingade växte ganska talrikt Hirschfeldia incana (gråsenap).
Från gråsenapen gick vi till Olfert Fischergade där Digitaria ciliaris fanns mellan trottoarstenar och mellan husväggar och trottoarstenar. Gatukontoret hade gjort sitt yttersta för att bränna bort ogräset, men vi lyckades hitta några ganska oskadade plantor.

Så följde ett extranummer. Vi for ut till Færjehavn Nord och till slutet av Kattegatvej. Där är ett ruderatområde/tippområde med bl.a. Senecio squalidus (stenkorsört). Flest ex fanns intill staketet som avgränsar tippområdet från gatan.

Vi hann också ta en sista titt på Asclepias syriaca (sidenört) vid Sojakagefabrikkens ruin på Islands Brygge. Här skll rivas för att ge plats åt bostäder till förmögna köpenhamnare.

Carex praecox (rysstarr) finns inte kvar på fyndplatsen i Christianshavn, på kajen mitt emot flygbåtarnas tilläggsplats. Platsen är förskönad och Carex praecox utrotad. Man hann flytta några ex innan grävskoporna kom, men på den skuggiga plats dit den flyttades, Kanonpladsen på Dronningens Vall, blommar den inte. Närmsta (?) lokal: Sveaborg i Finland !
(E. Jirle anmärkning : Detta stämmer inte. Rysstarren finns i ett fint bestånd på flera 100 ex, i fin blom 24 maj-2000. Lokalen är en gammal gräsplan vid en gammal asfaltväg inne på flottbasen på Holmen i Christianshavn, adressen är Ekvipagemestervej 65. Jag och Rune Svensson såg den där (taxi från flygbåtarna !) efter tips från Carlos Hernandez, den är publicerad i Urt 4/1994:115-120).

Vi fick en härlig tur med Finn (förutom att jag drog sönder filmen i kameran).

Lennart

Tillbaka till exkursionslistan