Jylland 14 - 21 juli 2000

En blomtur på 7 dygn till Jylland och sista dagen Fyn. Kategori: 4 av 4 (= stenhård).
200 mil Lund - Jylland - Lund. Bil: Volvo 245. Driver: Rune Svensson. Co-driver: Erling Jirle. Antal öl: 64 flaskor + 2 från fat.
Turen var upplagd med start i Sydvästjylland (tar bara 4 timmar dit från Lund via 3 broar). Sedan kördes Jylland medurs medan vi "betade av" de arter vi hade på en checklista (med primärlokaler och reservlokaler). Vi hade bra flyt och fick in det mesta, även sådant plockat från (Dansk) Botanisk Tidskrift 1959-f.f.

Referenser:
(Dansk) Botanisk Tidskrift vol 55-75 (1959-1981) [Förkortad "BT"]
Urt 1/1985 - 2/2000.
Natur og Museum (Naturh. Museum, Århus) 16 årg. nr. 2 (Danske roser) och 19 årg. nr. 3-4 (Danmarks orchidéer).
Hansen, K. (ed.). Dansk feltflora. 1981.
Mossberg et.al., Den Nordisk Floran. 1992.
Lid & Lid, Norsk Flora. 1994.
Stace, C. New Flora of the British Isles . 2nd ed, 1997.
Pedersen & Schou, Nordiske brombær. 1989.
Jonsell, B. (ed.), Flora Nordica 1. 2000.
Karlsson, T. Förteckning över svenska kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 5/97.
Aldén, B. et.al. Kulturväxtlexikon. 1998.

Lokaluppgifter har även fåtts av bl.a. Jan-Thomas Johansson och Lennart Segerbäck.


14 juli. Avresa från Lund 18.30. Körde till Gram på södra Jylland på endast 4 timmar tack vare de 3 broarna över Öresund och bälten.

SØNDERJYLLAND

15 juli

Arnum .
Sökte skaftlånke, Callitriche brutia, på gammal lokal, 300 m SO rondellen vid väg 179 syd Arnum. Hittade bara sommarlånke, C. cophocarpa.

Lindet Skov
Sökte prunkhallon, Rubus spectabilis.
Hittade kvastspirea, Spirea chamaedryfolia.

Gasse Hede
I vägkanten hårginst, Genista pilosa.

Rømø
Ute i Vadehavet på sydsidan av vägbanken ut till Rømø, låga tuvor av;
engelskt marskgräs, Spartina anglica. (Snärphår 2 mm, ståndarknappar 9-10 mm, svårt att se pollen).
Vanlig strandmalört, Artemisia maritima ssp. maritima.
Vanlig marrisp, Limonium vulgare var. vulgare.

P-plats 1 km öster campingen vid Lakolk, Rømø
Klittstarr, Carex trinervis. Ett litet bestånd NV om.
Vid dammkant även nålginst (Genista anglica ), käringtand (Lotus corniculatus ), ängsskallra (Rhinanthus minor , troligen ssp. stenophyllus , smalskallra), pimpinellros (Rosa pimpinellifolia , allmän på Jylländska sydvästkusten).
I dammen vattenaloe (Stratiotes aloides ) och vit näckros (Nymphaea alba. Cultorum-gruppen ?).

650 m öst campingen. Grå dyner;
Kvastglim, Silene otites. Massvis. Även i vägkanten på vägen dit.
Klittkäringtand, Lotus uliginosus var. villosus .

Marsklandskapet SV Havneby, Rømø
P-plats i änden av Helmusagervej.
Dvärgbandtång, Zostera noltii.
Smal bandtång, Z. angustifolia.
Marrisp och bohusmarrisp (Limonium vulgare, L. humile).
Portlakmålla, Halimone portulacoides (riklig uppe på strandängarna, särkilt i de låga delarna, skonorna)
Glasört, Salicornia euopea.
Styv glasört/långaxig g., Salicornia dolichostachya s.lat. (svårbestämd pga ej i blom, men grenvinklar på <45 grader pekar på styv g., ssp. strictissima. )
Havsnarv, Spergularia media.
Engelskt marskgräs, Spartina anglica. En grov typ av marskgräs, 30-40 cm, snärpkrans 2 mm, 17 (18) småax, vi fick det till engelskt. En fertil hybrid uppkommen ur hybridmarskgräs.
Hybridmarskgräs, Spartina xtownsendii. 25 cm höga "öar" ute i Vadehavet, glesa snärphår, 0,8 mm, ståndarknappar <9 mm. Men det är inte lätt att skilja på dessa 2 arter åt verkar det som. Dessutom skall det i Sydvästjylland finnas 4 arter ytterligare; amerikanskt, jätte-, prärie och litet (S. alterniflora, cynosuroides, pectinata, maritima ).

Værfsvejen vid Havneby, Rømø
Långaxig glasört, Salicornia dolichostachya ssp. dolichostachya. Riklig i skonorna. 45-90 graders grenvinkler. Ljusgrön. Storvuxen.
Massor av rastande vadare på ängarna (p.g.a. högvatten).

Strandängar norr Havneby, Rømø
Portlakmålla, Halimone portulacoides riklig
Hybridkomplex av styv kvickrot x kvickrot, Elytrigia atherica x repens, inga rena E. atherica hittades. Dominerade på stränderna i hela området.
Strandaster, Aster tripolium. Riklig, men bara i knopp. Forma discoidea kunde därför ej hittas.

Klitterna nordväst Rømø kyrka
Klittnattljus, Oenother oekesiana. 2 mindre bestånd på 10 ex i fin blom i vita yttre dynen, även 2 ex vid grå dyn.
I området även;
Kvastglim, Silene otitis riklig
Vanlig ögontröst, Euphrasia strica var. breviphila.
Rödtoppa, Odontites vulgaris.
Svarttåg, Juncus anceps riklig på körväg innanför höga dynerna
Salttåg, Juncus gerardii. dito
Glesstarr, Carex distans.

Branddamm vid Grammarksvej, Rømø
Sökte klittstarr, Carex trinervis, men området översvämmat, såg inte bra ut

Egebæk (vid väg 11, söder Ribe)
Stor branddamm i södra utkanten, västra sidan av väg 11. Gammal lokal för tätnate, Groenlandia densa. Vegetationslöst i dammen såg det ut som. På fälten runtom 2 spelade vaktlar och sjöng kornsparv (kornsparven ganska valig på södra Jylland).
Nordmannsgran, Abies nordmanniana planterad runt dammen.
Det finns en oerhörd mängd främmande träd och buskar inplanterade på Jylland i de ofta ganska illa medfarna läplanteringarna, klittplanteringarna och längs vägar och vid rastplatser. Vi jobbade inte på att betämma dessa eftersom allt är planterat. De flesta arterna finns med i Dansk Feltflora för den som är intresserad.
Likaledes hade vi inte tid att jobba med den otroligt rika Rubus-floran på Jylland, det kräver en egen resa.
I slänten till dammen växte "fläckig " fläckig munkhätta, Arum maculatum forma maculatum .

Ribe
Avåt pizza medan vi besåg storkboet på rådhuset med 3 ungfåglar i. Ett av få par i Danmark.

Dagens ölsorter: Tuborg Grøn (Tuborg), Black Bird (S.C. Fuglsang), Bockøl (S.C. Fuglsang) och Carlsberg från fat.

16 juli


VESTJYLLAND

Sønder Felding
Vid södra infarten, vid hus innan fabriken Rationel, spridd från tomt;
Höstslide, Aconogonon molle.

SønderFelding-engen
Fredat fint ängavattningsområde mellan den starkt meandrande Skjern Å.
Flodstäkra, Oenanthe fluviatilis. 7 stora ex i fin blom + 2 ex.
Vattenstånds, Senecio aquaticus ssp. aquaticus . Blommor upptill 32 mm, så ej ssp.erratucus , som skall ha blommor max 20 mm (kollade på flera andra ställen, men hittade aldrig någon säker ssp. erraticus ).
Penselmöja, Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus. Många ex, upp till 4 meter långa. Blommade. Få flytblad. Angående bestämning, se 19 juli under Skjern.
Vanlig vattenmöja, R. aquatilis var. aquatilis.
Trädgårdsmålla, Atriplex hortensis röd form.
Höstslide, Aconogonon molle (täthårigare under bladen än på föreg. lokal).

Bron över Vorgod Å (väg 439, 3 km NO Skjern)
Penselmöja, Ranunculus penicillatus ssp. penicillatus.

Velling
Kärräng nedanför kyrkan
Spetståg, Juncus acutiflorus 1 bestånd på 1 kvm + några ex (BT 61:1-2, 1965).
Fin äng med även; ryltåg, veketåg, knapptåg, grodtåg (J. articulatus, effusus, conglomeratus, ranarius.)
Bukettapel, Malus toringo var. sargentii stor buske naturaliserad ute i vassen.
Japansk klätterros, Rosa multiflora.

Husby Klit (norr Søndervig)
Sökte på två ställen efter klitt-arter, bl.a. letades småbladig vial, Lathyrus japonicus var. acutifolia. Det fanns massvis med Lathyrus japonicus, men vi hade inte ännu riktig kläm på karaktärerna för denna varietet, också kallad dynvial och klittvial. Letade också strandvinda, Calystegia soldanella (gammal uppgift).

THY

Helligsø Teglfabrik (i södra Thy, vid stranden av Nissum Bredning)
Lokal för engelsk trampört, Polygonum raii ssp. raii (BT 61:1-2:111, 1965).
På "teglklapper" nedanför fabriken 4 ex trampört, liknade mest smal trampört, P. aviculare ssp. negelectum .
Kollade noggrannt på stranden över flera hundra meter, men inte det minsta spår av engelsk trampört (funnen 1964). Uppgiven av botanister även på 90-talet.
Övrigt;
Strandvallmo, Glaucium flavum 4 rosetter och 1 stort ex i knopp
Dynmarviol, Cakile maritima ssp. integrifolia 1 ex (helbräddade basalblad).

Bron i sydvästkanten av Ørum Sø
Sökte grässvalting (BT 59:4:340, 1964).

Dagens öl: Bara Grøn. "Lukkeloven" hindrade ölinköp.

17 juli


Ørhage (vid Klitmøller, S. Hansholm)
Uppe på kanten av klitter, vid trampad stig;
Strandvinda, Calystegia soldanella 1 bestånd längs 5 meter, i fin blom
Martorn, Eryngium maritimum. Massvis, i stora bestånd
Småbladig vial, Lathyrus japonicus var. acutifolia . Allmän längs västra och norra kusten på klitter. (Tillspetsade blad, nedre foderblad tillbakaböjda, inga klängen,)

Hanstholm
Backklinten ovanför hamnen (OBS; klitt = lös flygsand, klint = fast mark).
Klintögontröst, Euphrasia dunensis. Riklig, särskilt på stigarna.
Hette tidigare backögontröst. Lågvuxen och oftast ogrenad. Endem.

God lunch på rökt fisk i hamnen; havsål, stenbit, makrill mm.

VENDSYSSEL (= Nordligaste Jylland)

Torup Strand
Sökte norsk trampört, Polygonum raii ssp. norvegicum (BT 55:1, 1937).
På Torup Strand, som inte har någon hamn, besågs det märkliga sättet att dra upp stora fiskebåtar rakt upp på sandstranden med en caterpillar, båtarna hade fastsvetsade medar undertill och en ögla i fören att dra i.

Grønnestrand
P-plats där asfaltvägen tar slut nära Badhotellet och Lyngmøllen.
På stig åt nordväst en rik flora av lågvuxna specialare;
Ryltåg, Juncus articulatus var. litoralis
Liten ärtstarr, Carex viridula var. pulchella.
Grå ögontröst, Euphrasia nemorosa
Vildlin, Linum catharticum f. condensata
Knutört, Centunculus minimus
Åkergroblad, Plantago major ssp. intermedia
En ögontröst hade vi problem med, påminde lite om trubbögontröst, E. arctica minor .

På klitterna;
Västkustarv, Cerastium diffusum
Atlantisk marviol och klittmarviol, Cakile maritima ssp. maritima & ssp. integrifolia.

På stranden söktes norsk trampört, Polygonum raii ssp. norvegicum , senast sedd här 1989.

På de låglänta områdena ("lavningerne") med flera sjöar;
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata
Kärrnocka, Senecio congestus. Ett fint betånd på över 300 ex.
Källarv, Stellaria alsine
Bäckfräne, Rorippa microphylla
Atlantnäckros, Nymphea alba ssp. occidentalis (trol. denna underart i en pöl, men gick inte att nå den för säker bestämning).

På en liten äng nära badhotellet;
Äkta strandnycklar, Dactylorhiza purpurella ssp. purpurella 3 ex
Ängsnycklar, D. incarnata ssp. incarnata
Kärrknipprot, Epipactis palustris
Vanlig kärrspira, Pedicularis palustris ssp. palustris

Kærsgård Strand (med "Vandplasket")
Rikkärr SO P-platsen vid Kærsgård Strand;
Kärrknipprot, Epipactis palustris
Knappag, Schoenus nigricans
Vanlig kärrspira, Pedicularis palustris ssp. palustris
Fläckiga strandnycklar, Dactylorhica purpurella ssp. majaliformis 13 ex, varav 3 i blom. Prickig även på fruktämnena och övre blomstjälken.

På insidan av de höga dynerna, i djup vinderoderad håla;
Dynknipprot, Epipactis helleborine ssp. neerlandica 13 ex i en håla + 1 ex i en annan.
Strandkorsört, Senecio vulgaris ssp. denticulatus (syn. ssp. dunensis ) 5 ex av troligen denna form, med smala glesa strålblommor.
Sökte även hedjungfrulin, Polygala serpyllifolia, men fann bara jungfrulin, P. vulgaris.

18 juli


Svinkløv
Sökte hedjungfrulin på toppen av Svinkløv, hittade bara jungfrulin.
I bäckravin nära badhotellet rabarber, Rheum rhabarbarum

Tannisby (stranden vid Tversted)
Nära utloppet av Tversted Å
Fläckiga strandnycklar, Dactylorhiza purpurella ssp. majaliformis 5 ex
Sökte sandpyrola, Pyrola rotundifolia ssp. maritima och norsk trampört, Polygonum raii ssp. norvegicum (BT 55:1, 1937).

Väg 40 S. Skagen, öst kilometerstolpe 32 (32 km från Fredrikshavn)
Dvärgtåg, Juncus pygmaeus > 100 strån på en yta av 25 x 25 cm i blöt gles starrvegetation

Grenen, Skagen
Norr om restaurangen/konstmuséet, i dynsänkor;
Trubbögontröst (syn. dansk ögontröst), Euphrasia arctica ssp. minor
På flera kvm, nära spår av stor badfilt !, ett 100-tal ex av denna endem.
I branten av en gammal klitt intill rikligt med blommande klockpyrola, Pyrola media. Längst ner i botten av sänkan dock helt runda, mörkgröna blanka blad av vad som borde vara sandpyrola, Pyrola rotundifolia ssp. maritima men inga blomstänglar alls ännu, denna underart skall vara mycket senblommande.
Hedjungfrulin, Polygala serpyllifolia Minst 5 ex (tydligt motsatta, spatelformade blad längst ner på blomstängeln). Vanligt jungfrulin, P. vulgaris, med enbart strödda blad fanns också.
Ängsnattviol, Platanthera bifolia ssp. bifolia 1 ex
I en annan dynsänka, eroderad av badgäster, 6 ex i knopp av;
Dynknipprot, Epipactis helleborine ssp. neerlandica
Enligt Urt 4/1999 skall det vara var. renzii ("Skagenknipprot") på denna lokal, vid Kærsgård Strand däremot finns nominatformen; Epipactis helleborine ssp. neerlandica var. neerlandica .

Dagens nya öl: Royal Stout (Ceres)

FORTSÄTT TILL DEL 2, 19 - 21 JULI

Tillbaka till exkursionslistan

Nedskrivet av Erling Jirle 3 aug 2000, korrekturläst av Rune Svensson.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.