Gotlandstur 23 - 29 juni 1998

130 mil. Förare: Nisse H. Kjellén, Nissan Sunny. Kartläsare: Erling V. Jirle
Väder: Första dagarna mulet eller havsdimma, sista dagarna ganska soligt och vackert. Blomningen verkar ganska normal, möjligen en vecka sent på vissa arter pga kall och regnig vår, bra för alpnycklarna t.ex. Ganska fuktigt i markerna.

[S] = skiss finns ritad av EVJ
Lägesbeskrivningarna börjar i allmänhet med sockennamnet (i så fall med semikolon efter) därefter by, gård osv.
Namnsättningen följer "Förteckning över svenska kärlväxter. 1998. SBT 5/97."
Lokaluppgifter ej exakt angivna på orkideer och en del andra känsliga arter.
Guidning : Bo Göran Johansson visade runt i Stenkumla: Gotlandstrav, Gotländsk haverrot och ljusbladigt oxbär.

23 juni

16.00 Avresa från Lund.

Blekinge
Stannade till vid TruckTeam i Norje och kollade sabelvialen, Lathyrus incurvus, ej i blom ännu, beståndet fortfarande stort.

Elleholms kyrka (vid Mörrums bruk)
Lundsmörblomma, Ranunculus cassubicus    Ett bestånd på ett par kvm.

Avresa från Oskarshamn 23.30.

Gotland

24 juli

Ankom 5.45 med båten till Visby. Mulet och kyligt väder.

Follingbo; 200 m NV Follingbohus (nerlagt dansställe) [S];
gotländsk ädelmynta, Mentha Xgracilis ' Submascula '
Markägaren Sahlsten hälsade på oss när vi stannade till och berättade som det står i Rindi att han kastat ut plantan eftersom den inte tog sig i trädgården. Nu växte den längs 20 meter i åkerkanten mittemot gården (minst 50 ex i knopp), vissa år är den spridd över hela åkern. Inkommen från Ukraina 1929 via Vale gård.

Roma; Sockerparken vid sockerbruket . Kör in vid liten vit skylt: "Sockerparken" [S].
Privat område, fråga gärna på sockerbrukskontoret om lov att köra in.
Klippta gräsmattor över stora delar av den gamla parken, men vid vägarna 8 och 10 en mer vildvuxen del (bland granar och tallar) och även ett område 100 m söderut, en hel del gräsfröinkomlingar från Frankrike och Tyskland:
Smalgröe, Poa pratensis ssp. angustifolia
Gullhavre
Raklosta, allmän vid väg 8
Backskafting allm
Lundskafting allm
Knylhavre allm
Renfanekrage, Tanacetum corymbosum . Längst in till höger på väg 8. I knopp.
Vitrapunkel, Phyteuma spicatum ssp. spicatum . Stort bestånd vid huvudvägen, O. väg 8.
Revsuga. Flera bestånd på ömse sidor om väg 8, bl.a under en gran.
Svartkämpar
Parkmåra, Galium pumilum
Vi sökte även guldkörvel, Chaerophyllum aureum, men hittade bara massa hundkäx (fröna skiljer).
Här finns mer att jobba på, särskilt i den södra delen, som vi inte kollade särskilt noggrant.

Roma; Akebäcks myr, NO Kulstäde
Första försöket att hitta Gotlandstrav. Sökte i 5 diken ca 1 km NO Kulstäde, 2 av dem var ganska nygrävda och såg bra ut, men vi kammade noll. Gick nere i diken bland älgört mm.

Norrlanda; korsningen mellan väg 146 och "Fjäle 2";
Alpnycklar ca 20 ex, varav 4 fortfarande med blommor
Övriga arter; Sankt Pers nycklar, tvåblad, flugblomster, vit skogslilja, liten sandlilja, ljus solvända, praktbrunört, lundstarr.

Anga; Anga prästänge.
Svensk ögontröst, Euphrasia stricta var. suecica . Riklig i de centrala delarna, uppåt 1000 ex i full blom.
Träffade Bengt Carlson m.fl. från Ekologihuset i Lund som har provrutor här på arten.
Blodtopp, Sanguisorba officinalis . Riklig. Den södra gröna formen, anpassad till tidig slåtter.
Brudsporre, Gymnadenia conopsea var. conopsea . Den tidiga slåtteranpassade formen.

Östergarn; Grogarnshuvud.
Längst ute på östra klippbranten. Inne i skreva vid långa klipphylla med kort tvärstaket som skydd mot fårbetning;
Mjältbräken. 3 frodiga bestånd längs 2 meter. Verkar vara i bra form denna ganska regniga vår och sommar.
I skrevan även svartbräken (trol. ssp .quadrivalens ) , murruta och glansnäva.

[Katthammarsvik: Wallins café ett höjdarställe. Ganska fult fyrkantigt hus men fin 50-talsmiljö inne, med massivt kaksortiment med käcka skyltar med felstavade namn typ molusk, gammal jukebox av märket Rock-Ola och 2 flipperspel. Gott om folk och stor trädgård med 8 separata bersåer. ***, 3-stjärnigt på Kakpatrullens lista].

Östergarn; Herrviks hamn , vid klockstapeln;
lammöron stort bestånd
gulreseda
klätt vid vägkanten 500 m före byn

Östergarn; Sandvikens naturreservat
Sandsallat massvis på dynerna, inga i blom ännu (Mulgedium tataricum)
Sandsvingel
Borsttåtel

Gammalgarn; kyrkan
I gruset och muren framför kyrkan, men ännu mer framför fd skolan till vänster;
Hjärtklocka, Campanula alliariifolia . Hjärtformade blad med djup inskärning, liknar löktrav.Framför fd skolan står även högvuxnare nässelklocka (taggade blad), knölklocka (långa mörkgröna blad) och hässleklocka (hjärtlika, men inte så inskurna basal).
Bra träning på Campanulaceae i knopp !

Gammelgarn; Sjaustru [S]
Längs sandstranden rikligt med martorn, sandsallat och 1 stort ex strandkål.
I torrt hällkar norrut 25-30 ex på 2-3 kvm i fin blom;
Gotlandsranunkel, Ranunculus ophioglossifólius

Ardre; Russvätar
Parkera vid naturreservatsskylten vid stora vägen och gå grusvägen 500 m norrut. Bland enbuskar på kalkhällmark rikligt med;
Gotlandssippa, Anemone pulsatilla ssp. gotlandica
Andra arter;
Rött oxbär/alvaroxbär, krutbrännare, nästrot, lundskafting, bergrör, pillerstarr.
Vit form av blåeld (flor.alb. )

Ardre; Ekese
Mittemot gårdarna en grusväg, stanna vid trevägskors med grustag 100-200 m in (grushög syns en bit bort). Rakt fram från korsningen finns en hällmark med karstsprickor. Här finns 4 bestånd (trol. från början utsatta) med;
hjorttunga
I en spricka, under en död liggande enbuske (bra fårbetesskydd), en frodig;
gulkronill

Körde sedan upp till Ölbäcks hällmarksområde O Visby där vi tältade. En bra första dag med flyt.

25 juni

Soligt klockan 7, men sedan tät havsdimma 8-15 vilket störde haverrotsstudierna.

Visby; Bingers kvarn vid Broväg, ruderatmark [S];
Stor haverrot Minst 20 ex S fd kvarnen (nu Intersport), bästa stället nära Merkuriusgatan + 1 ex m N kvarnen.
Gotländsk haverrot 1 ex 10 m N kvarnen.
Letade även i karstområdet bort mot Hangarvägen.
Gott om haverrot/småhaverrot.

Visby; Galgberget
Stor haverrot. 1 ex O tennisbanan (på ståplatsläktaren).
Sökte intensivt efter gotländsk haverrot väst och norr tennisbanan, NO Galgarna på Galgberget och längs Hangarvägen bort mot Lummelundsväg fram till klockan 10 men såg bara ängs/småhaverrot, de senare hade utslagna blommor trots havsdimman.
Sökte längs Galgbergets klintkant 200 m norr kyrkogården efter elfenbenstistel och sköldsyra. Fd Sommarhemmet verkar vara rivet ?
(13-15.30 siesta med god middag på restaurang Dallas medan vi fick kolen i startmotorn på bilen utbytta).
Väskinde; 1 km SSO Skäggs gård
Sökte gotländsk haverrot men hittade bara mängder av ängs/småhaverrot och 1 ex stor haverrot. Hörde att den gotländska haverroten här hybridiserar mycket med de andra arterna, så det är svårt att hitta rena ex längre. Dessutom verkar huvudbeståndet av gotländsk vara 1,5 km SO istället.

Lummelunda; Lummelunds bruk, parken
Nedre parkeringen, nära stranden.
Salepsrot riklig på ängarna norr om
Stor skogslilja stort bestånd 100-150 m N p-platsen, under gråpopplar i kanten av parken. Över 100 ex i blom, börjat få svarta prickar.
Gullhavre riklig
Sibirisk ärtbuske
Spaljéoxbär, Cotoneaster ascendens
Kvastspirea, Spiraea chamaedryfolia
Lundalm
(Sökte flockoxbär, Cotoneaster multiflorus inne i parken).

Hall; Hallshuk, Harudden
Alpnycklar Ca 30 ex, varav 6 i blom fortfarande.
Röd skogslilja 10 ex
Vit skogslilja 20 ex
Stor kustruta, Thalictrum minus ssp. minus (obs. ändrat från ssp. majus )

26 juni

Lärbro; Träskmyr
Sökte i laggen längs norra-nordöstra kanten efter kärrnycklar.

Lärbro; Vid utfartsvägen från byn Kullshage;
Tovsippa, fortfarande i full blom
Röd skogslilja
Kvastfibbla, ? Pilosella cymosa (den typ som tidigare hette Hieracium cymosum )

Lärbro; Vitärtskällan (på östra sidan av Kappelshamnsviken, mittemot Kappelshamn)
Sökte källnate, verkar inte finnas så många kvar här.
Såg luddstarr, nålstarr, sumpnycklar, flugblomster och 2 helvita ex av ängsnycklar.
Träffade Magnus Martinsson (ordf. Gotl. Ornitol. För.) vid parkeringen, som gav oss en del nya tips även på växter.

Ar; Aurshamn
Sökte det stora beståndet av kalkdån 1 km SO, men var troligen på fel ställe.

Ar; Hau gård
100 m V gården, hällmarksområde;
Gaffelfibbla, Pilosella dichotoma . 2 ex.

Fårö; Butleks
Avarönn, Sorbus teodori flera stora buskar 100 m NV gården med kvarn
Ändsmåbladet typiskt spetsigt rombiskt (glömde min kamera i vägdike).

Fårö; Varpet. På näset ut mot Norsholmen. På östra sidan markväg där Nils sett dvärglåsbräken tidigare. Vi kröp runt intensivt i över en timme utan att hitta ett enda ex dvärglåsbräken. Mellan markvägarna gott om vanlig låsbräken och enstaka höstlåsbräken. Såg senare foton från platsen, det verkar som om vi var ca 100-200 m för långt söderut, tog nog fel på ett flyttblock på stranden. 54 ex sågs 1998 på denna plats.

Besökte Langhammars Hammar. Sökte kalknarv.
Tältade vid Kalbjärga.

27 juni

Bunge; Bungenäs
Tittade först på fagerrönn, Sorbus meinichii , vid dålig grusväg som går längs stranden av Sandviken, mittemot andra huset söderifrån. Stort bestånd. Skild från Avarönn på det trubbiga ändsmåbladet. Sticker ut från omgivande rönnar på den mörkgröna färgen.
Sedan körde vi tillbaka upp längs raden av bostadshus längs det avspärrade militärområdet längst ut på Bungenäs, längs ett högt stängsel. Träffade Theodor Kallifatides som skulle visa oss silversalvian som vuxit 15 år på baksidan av hans tomt, men där hade någon röjt stubbar, så ingen salvia verkade tyvärr finnas kvar.
På granntomten (nordligaste huset) fanns däremot stora silversalvior i en rabatt och 3 självspridda ex precis innanför tomtstaketet.

Bunge; Bluttmo källmyr
Källnate, Potamogeton coloratus riklig i hela bäcken
Skogssmörblomma, Ranunculus polyanthemos ssp. nemorosus I skogen innan myren (Spetsen på nöten tillbakaböjd nästan 180 ).

Hellvi; Kyllaj
Druvgamander riklig i det återställda grustaget på exponerad mark. I knopp.
Purpurknipprot

Stenkyrka; Grausne källmyr, vid Lickershamn
Gick den fina naturstigen. Tyvärr verkar betet vara nerlagt, ganska hög vegetation i myren, kanske inte så bra längre för brun ögontröst (gjorde några små försök att hitta den i axagtuvor, men 1-2 månader för tidigt, så det är nog inte mycket uppe).
Kärrlilja
Getapel
Brakved
Sumpnycklar
Axag
Knappag
Trubbtåg
Nästrot
Purpurknipprot
Grönpyrola
Björkpyrola
Piggrör riklig med blad i sluttningen mellan stolpe 11 och 12, och även i kanten av källmyren

Stenkyrka; Stenkyrkehuk
Sökte liten fingerborgsblomma, Digitalis lutea 200 m O fyren. Hittade en tomt med massvis av främmande nyplanterade trädplantor,medarter som yucca och järnek. Misstänker att fingerborgsblomman härrör härifrån.
Skogsnattviol, Platanthera bifolia ssp. latiflora flera ex längs den östra vägen ner mot havet, sporre 37 mm, läpp 12 (OK).

Visby bilmuseum NO stan, vid väg 148.
Klipplin rikligt längs 50 meter mittemot muséet, besågs i 90 km/h.

Roma; Akebäcks myr, NO Kulstäde
Andra försöket att hitta Gotlandstrav. Försökte följa beskrivning vi fått av Martinsson vid Vitärtskällan, ung. samma område som tidigare, men lite mer österut. träffade en bonde som sa att det var mer norrut, nära vägen mot Roma, provade där också, hittade ett nygrävt dike.Kammade noll igen.

Pizza i Roma.

Roma; Akebäcks myr, OSO Kulstäde [S]
Tredje försöket att hitta Gotlandstrav. Kröp till korset och ringde Bo Göran Johansson som följde med oss ut till myren från sitt hus i Levide och visade oss rätt ställe, vi hade varit minst 1 km för långt norrut tidigare...
Lätt att hitta arten när man är vid rätt dike. ett bra år i år;
Gotlandstrav, Arabis planisiliqua ssp. nemorensis . 2 bestånd ca 20 meter från varandra, över 50 ex. Delvis i blom fortfarande. Ett dike 100 m söderut med fler ex.

Bo Göran Johanson visade oss även de 2 följande lokalerna;

Stenkumla; längs vägen mot Träkumla flera bestånd gotländsk haverrot, särskilt på hällarna ovanför prästänget.

Stenkumla; Gardrungs, Acklunds kulle
Ljusbladigt oxbär, Cotoneaster laetevirens 1 stor buske vid liten grusväg

28 juni

Stenkumla; hällarna ovanför prästänget där vi tältade. 1 ex Gotländsk haverrot blommade på morgonen i fin sol.

Rone; vid fd affär (skyltad "Lizoft AB Butik"), vid markväg längs norra tomtgränsen
Vippspirea, Holodiscus discolor stor buske

Burs; Krakstädar [S]
Flikbrunört, Prunella lacinata I fin blom längs och mitt på markväg och vid vändplats, minst 30 ex.

Silte; Mästermyr, Eske träsk [S]
Kärrnycklar minst 50 ex i fin blom
Flugblomster, vanlig nattviol, Sankt Pers nycklar, kärrknipprot, purpurknipprot, axag, knappag, majviva.

Vamlingbo; Torr beteshage norra sidan av vägen mot Kvarna, precis norr kyrkan [S];
Sandbrodd, Milium vernale
Ett litet bestånd på några kvm nära stöttan. Bland strimklöver, luddlosta, skatnäva. Enstaka grönvit nattviol.

Sundre; Hoburgen. Nedanför "gubben";
Taggkörvel.

Sundre; gamla åkermarker runt sydligaste gården Digrans;
Här bedrev tidigare en pensionerad bonde "odling" av gamla åkerogräs, men nu var det mesta bevuxet med triviala gräs och pukvete. Har slutat av åldersskäl enl. Jörgen Pettersson, men det skall finnas en liknande odling nära Hoburgens fyr.

Sundre; Muske myr. Vi gick den trevliga naturstigen 3 km med informativa skyltar.
Kalknarv Nära skylt 8
Småtörel. Riklig mellan skylt 13 och 14.
Rödmire allm
På bleke vaxnycklar, vanlig nattviol, brudsporre, flugblomster.
(1 subad kungsörn skrämde upp gråhägrar).

Eksta; Ekstakusten strax syd Hammarudden , bilväg i kanten av fågelreservat;
Baltisk strandmalört, Seriphidium maritimum ssp. humifusum
Riklig på båda sidor vägen.

Eksta; Ekstakusten vid Skansudd, S. Djauvik;
Sandsallat, stort bestånd.
Rörsvingel.

Västergarn; kyrkan
Sökte mycket noggrannt efter i kastalen och runtom i gräsmarker och inne i syrenhäckar mm vid huset precis norr om efter
Gotländsk nunneört, Corydalis gotlandica, Gotlands enda endemiska art. Denna art blommar ju i mars-april, så den verkar ha vissnat bort helt. Gräset i kastalen var nyslaget.
Sökte även nunneörten både på kvällen och morgonen efter i trädgård med halvt raserat ödehus 500 m SV Runne, som ligger i km österut.
Stort bestånd spritt över stor del av trädgården med
kejsarkrona, Fritillaria imperialis
Rabarber kvarstående

29 juni

Tofta skjutfält (körde fel på väg mot Högklint)
Röd skogslilja

Västerhejde; Högklint [S]
Flockoxbär, Cotoneaster multiflorus 10 m bakom infotavlan vid p-platsen
Spärroxbär, C. divarcatus höger om ovanstående
Spaljeoxbär, C. ascendens allmän som vanligt

Stenkumla; kyrkan
Lejongap, Antirrhinum majus längs kyrkoväggen

Västerhejde; Nygårds [S]
Blekrapunkel, Phyteuma spicatum ssp. coeruleum En snygg blå form av vitrapunkel. Stort bestånd intill lammproduktförsäljning i herrgårdsparken.

Visby; Galgberget. Området mellan motostadion och österut till Lummelundsväg.
Spärroxbär, Cotoneaster divarcatus
Lingonoxbär, C. horizontalis
Gullregn
Klippoxel, Sorbus rupicola
Balkanoxel, S. graeca
Finnoxel, S. hybrida
Skogsfibbla av gruppen Subvulgata, möjl. Hieracium sagitatum
Tysklönn, i odlad flikig form
Hårkörvel
Raklosta
(Sökte flerårig pipört, guldlök, purpursporre).

Visby; Lummelunds väg 7 (baksidan av restaurang)
Veitchoxbär, Cotoneaster veitchii
Hundrova

Hejdeby; Hejdeby hällar (vid väg 147)
Drakblomma flera spridda bestånd, totalt drygt 150 blommande stänglar, 122 i huvudbeståndet, och ett litet bestånd precis nedanför nya vägbanken.
Träffade Elsa Bohus Jensen här, som vi hjälpte räkna stänglar.
Jämförde med kartan i Rindi 3/93:31-34, stämde bra, utom beståndet vid vägbanken, som nog är nytt.

Hejdeby; Ölbäcks hällmarksområde [S]
Timjansnyltrot i knopp, på väg upp ur marken, ca 20 ex
Luddvedel
Gråfingerört, Potentilla acaulis ssp. arenaria
(som vi i hastigheten tog för en Alchemilla alpina el.likn! Ryckte inget ex efterom det är naturreservat. Enligt Jörgen Pettersson växer gråfingerört i mattor på det här stället. Förväxlingsrisk också med grå småfingerört, Potentilla subarenaria , som skall ha ett av håren i stjärnhårsduskar på undersidan förlängt, se Mossberg)

Visby; Annelunds trädgård
Nonnea, Nonea versicolor Stort bestånd i kanten av trädgårdslan.


Page created 4 July 1998. Updated 8 April 1999.
Erling Jirle, Måsvägen 10 B, 227 33 Lund.

Tillbaka till exkursions-sidan