Göteborg (Västergötland) och Halland 25-26 augusti 2001

Erling Jirle

25 augusti Södra Göteborg:

Fässberg; Plantman (plantskola väst Mölndal, vid Frölundavägen).
Pilgrimsveronika, Veronika peregrina var. peregrina
Tämligen riklig på liten grusplan fylld med lastpallar, armeringsjärn mm.

V. Frölunda; Frölunda Torg.
Kycklinghirs, Echinochloa colonum 2 ex Visad av Eva Ekeblad.

Sedan letadades toppskarvar ute på Mönster, längst ut på Onsalahalvön.

26 augusti Halland:

Ölmevalla; Åsa, Skyttaviken, vid Åsa camping.
Häckoxel, Sorbus mougeottii minst 2 ex
Lik vanlig oxel, men annan inskärning mellan bladloberna och vitare färg på ullhåren på bladundersidan skiljer. Conf. Erik Ljungstrand.
Den japanska träddödaren (Celastrus orbiculatus) trivdes förtfarande i klippravinen uppe på berget, ett spektakulärt bestånd.

Söndrum; (V. Halmstad).
Sökte przewalskioxbär (Cotoneaster przewalski) längs Östersjövägen i Jutarum

Halmstad; Slottsmöllans komposteringsanläggning.
En stor anläggning med många av de vanliga soptippsarterna, bl.a. sågs;
Lejongap, Anthirrinum majus
Trädgårdssyra, Rumex rugosus
Hällveronika, Veronica longifolia x spicata
Kolvhirs, Setaria italica (riklig)
Krypoxalis, Oxalis corniculata var. corniculata (grön form, utbredd över flera kvadratmeter)


Nedskrivet av Erling Jirle 10 september 2001.

Tillbaka till exkursionslistan