Blom-net 50 (jubileum !)    Blom-net 5 år.    Lund 6 oktober 2002


Hej !

Först lite rättelser till blom-net 48 och 49;
Stor strandklo mm i Tingsryd, och arabisk kavelhirs i Landskrona (inte Helsingborg) hittades av bröderna Ekman, ingen annan, se Joakim Ekmans rapport nedan.
Några andra arter som nämnts i blom-net 48-49 är nu ombestämda, bl.a. Lyckliga Lotta, Impatiens hawkeri skall vara balsamin, I. balsamina,
krysslista x-2002 är uppdaterad på detta.
Karria skall vara Kerria, Kerria japonica.
I dagarna kommer Svensk Botanisk Tidskrift med del III av Thomas Karlssons serie "Nyheter i den svenska kärlväxtfloran", serien berör även de andra Nordiska länderna.
Date: Mon, 07 Oct 2002
From: Joakim Ekman
Hej!
Här är några obsar från exkursioner vi gjort nu i september-oktober/
hälsningar Joakim & Gabriel Ekman:

Uppland, Funbo sn, Bärby ungdomsvårdsskola 23/9 -02:
Mercurialis annua, grenbingel - 1 ex (var ej uppe vid Botaniska Sällskapets
besök)

Småland, Tingsås sn, Elsemåla avfallsanläggning (Tingsrydstippen) 2/10 -02:
Förutom Trigonella foenum-graecum, bockhornsklöver och
Lycopus exaltatus, stor strandklo fanns bl a
Glycine max, sojaböna - 1 ex med mogna frukter, dock frostskadad
Ficus carica, fikon - 1 ex, ej samma som i fjol
Reseda alba, vitreseda - 1 ex
mm.

Blekinge, Mörrum sn, Perstorps avfallsanläggning 2/10 -02:
Portula oleracea ssp. oleracea, vildportlak - 1 ex
Echinochloa esculenta, japansk hönshirs - 1 ex
mm.

Blekinge, Ronneby, Hultatippen 2/10 -02:
Kompost, jord- och gatsopsandstipp.
Buddleja davidii, syrenbuddleja - 2 ex
mm.

Blekinge, Rödeby sn, Bubbetorps avfallsanläggning 3/10 -02:
Lavatera cretica, narrmalva - 1 ex
Citrus sinensis, apelsin - 1 ex
mm.

Småland, Ljungby sn, Moskogens avfallsanläggning (Kalmartippen) 3/10 -02:
Tamarix sp., tamarisk - 1 ex
Carthamus tinctorius (närmast tagglösa formen), safflor - 1 ex
Citrus sinensis, apelsin - 1 ex
Symphoricarpos xchenaultii, hybridsnöbär
Silybum marianum, mariatistel
mm.

En tredagarstur till ruderatplatser i Skåne - Halland - Göteborgsområdet 25-27/9 gav många trevliga fynd. De ovanligaste ej tidigare kända var;
1 ex sesam (Sesamum orientale) på Filbornatippen i Helsingborg, Skåne.
Ett 30-tal ex arabisk kavelhirs (Setaria adhaerens) och känguruäpple (Solanum laciniatum) på kompost/gatsopsandhögar på Stuverigatan (intill "Landskronatippen").
Date: Tue, 08 Oct 2002 23:27:40 +0200
From: Anders Svenson <anders.svenson@swipnet.se>
Subject: Adventivexkursionen i Märsta-Uppsala 14/9 2002

Hej

Här är några fynd från årets adventivexkursion den 14/9 med Botaniska
sällskapet i Stockholm. De 26 deltagarna inledde på Brista avfallsanläggning
i Märsta (Norrsunda församling) med bl.a. eldskräppa (Rumex maritimus ssp.
fueginus), tistelgullfrö (Xanthium spinosum), vit amarant och skedamarant
(Amaranthus albus, A. blitoides). Eldskräppan har funnits på tippen
åtminstone sedan 1995 och nu med flera hundra ex.
Nästa stopp var några högar av sopsand och annat vägmaterial vid Vaksala-Eke (Vaksala socken) en halvmil NO Uppsala, där vi fick se det säregna gräset Cenchrus incertus, som Janne Edelsjö, årets exkursionsledare, upptäckt under en a förexkursionerna.
Tredje anhalt var Vedyxatippen (Danmarks socken), en tipp för jord, tegel och andra rivningsrester. Ovanligare fynd här var fingerhirs (Digitaria sanguinalis), dadelpalm (Phoenix dactylifera) och belladonna (Atropa bella-donna). Fingerhirs fanns också på nästa lokal vid Bärby ungdomshem, där en av deltagarna från Uppsala tidigare upptäckt gräset i en nyanlagd gräsmatta. I gräsmattan upptäcktes ytterligare ett gräs som preliminärt bestämts till en art i släktet kärleksgräs (Eragrostis sp.), vit amarant, vildportlak (Portulaca oleracea ssp. oleracea) gulsyska (Stachys annua) och timvisare (Hibiscus trionum). Lokalen ligger i Funbo socken på fastigheten Broby och den ligger dessutom på privat område, så kontakt behöver tas före eventuella återbesök.
Efter några ytterligare stopp kom vi slutligen till Kiplingeberg i Bälinge socken, där en liten rugge av prickaster (Aster sedifolius) växte i en backsluttning intill en maskinhall vid gården.
Till detta några fynd från några andra förexkursioner:
Rumex stenophyllus, ungersk skräppa, Hovgårdstippen och Eskilstunatippen
Iva xanthiifolia, iva, Enköpingstippen
Glycine max, sojaböna, Hovgårdstippen
Chenopodium cf. berlandieri, trolig texasmålla, Hovgårdstippen

En utförligare rapport kommer förhoppningsvis i sällskapets tidskrift (Daphne)

Vänliga hälsningar
Anders Svenson
Från Botaniska Föreningen i Göteborgs ruderatexkursion 28 september som nämndes i förra utskicket finns nu även en stor mängd digitalbilder.

För exkursionsrapporten med länkade bilder, se;
http://www.s-weeds.net/bfgruderat/

För bildindex för alla bilderna, se;
http://www.s-weeds.net/bfgruderat/gallery/tagenex.html

BACK