Åland - Uppland - Södermanlandstur 15-20 juli 2003.

Erling Jirle.

På varje lokal står sockennamnet i allmänhet först, med semikolon efter.

15 juli
Körde från Lund via Öland (ökenpipare vid Ås) till Nyköpingsbro söder om Stockholm.

16 juli
FINLAND
Körde till Kappelskär, färja till Mariestad på Åland. Strålande sol och vindstilla.
Körde 6 km söderut mot Nåtö.
På den lilla ön Granholm, Lemlands kommun;
Tuvslok, Melica picta.
Rikligt spridd i alsump och på gräsmark mellan nybyggt återvinningsskjul med tillhörande grusväg (troligen dragen över bestånd med tuvslok som är fridlyst...), och en tennisbana inne på en tomt. Även 2 bestånd på höger sida 100 m in på stig som går norrut från platsen.
Däremot endast bergslok i vägdiket västerut längs vägen.
Lätt att skilja arterna åt på snärpet.
Kartan i SBT 79 (1985):1:33-37 stämmer bra.. GPS-koordinater; Finska KKJ27, kartdatum Finland Hayfr; O 2652351, N 6241810.
Körde till Notuddens camping på Eckerö.

17 juli
Spenderade förmiddagen på med att leta kalkkärr och översilningsområden på Eckerö efter 2 taxa som har setts på ön;
Ålandsstarr, Carex hostiana var. eckeroensis (varietet av ängsstarr)
Carex lepidocarpa var. turgida (varietet av näbbstarr)
Men det var väldigt torrt överallt, och hittade inte ett enda bra kärr, bara en del som var igenvuxna med sly. 30 grader och sol idag också.
Hittade mest knagglestarr och hundstarr (C. flava och C. nigra).
Färja Mariestad - Kappelskär på kvällen.

UPPLAND
Rådmansö socken;
På kvällen vid Kappellskär:
Stor tofsäxing, Koeleria grandis.
Skärgårdsgräslök Allium schoenoprasum var. jurmoënse.
Camping väster om Kappelskär.

18 juli
Solna; 100 m norr Ulriksdals värdshus, vid Loviseberg:
Vit nysrot, Veratrum album ssp. album . Stort naturaliserat bestånd i skogsbacke, inga i blom.

Stockholms city: Blekholmsterrassen 9, mittemot Naturvårdsverket:
Skäggräs, Polypogon monspeliensis.

SÖDERMANLAND

Sockerbruksgränd på Södermalm: Försökte komma ut på Årsta holmar och leta kaukasisk gemsrot, Doronicum macrophyllum, men ej tillåtet ta sig dit. Dessutom verkar nya Årstabron byggas ungefär över växtplatsen.

Nacka; Lugnets industriområde, Danvikskrokar (väster om Stora Sickla).
På slänten av motorvägen mot Värmdö (Värmdövägen) och ner mot Kanalvägen finns ett sedan länge etablerat mycket stort buskage av;
Glandelbjörnbär, Rubus firmus.

Huddinge; Masmovägen 23.
Till vänster om huset finns en bäckravin (Glömstabäcken).. I ravinen växer sedan länge ett naturaliserat bestånd av borstsmörblomma, Ranunculus lanuginosus och stjärnrams, Smilacina stellata.
Masmovägen är lite lurig att hitta efter ombyggnad av Botkyrkaleden, men man kör in bakom Max hamburgerbar vid Vårby centrum, eller från Glömstavägen 1-2 km österut.

Brännkyrka; Farsta gård vid Magelungsvägen.
Lokaluppgiften jag gick efter i Sörmlandsfloran var "Farsta gård på ödetomt öster om Magelungsbron" (sid. 616).
Men träbron som går över sjön Magelungen heter enligt skylt på bron "Farstanäsbron". Men det bör ha varit samma bro, för strax öster om den uppe i skogsbacke fanns en ödetomt (med nätstaket ut mot branten västerut).
Borde vara platsen för guldlök, Allium moly. Hittade ej den, däremot ett bestånd av en märklig växt jag inte har en aning om vad det kan vara; ett bestånd på cirka 10 stora, handflikiga, strävhåriga blad.
Lite grand åt Rodgersia eller tistel.Finns en art som heter indiskt fotblad. Skulle gärna vilja ha tips på vad det kan vara. Inga blommor, bara blad.
I området sågs även diverse Iris, Sedum, stor blåklocka av vitblommig form (Campanula persicifolia f. floralba), praktlysing, Lysimachia punctata samt natt och dag, Melampyrum nemorosa. Den sistnämnda är påfallande allmän i Uppland, Södermanland och Åland jämfört med Sydsverige.

19 juli
Tyresta nationalpark, Liten tur i nationalparken.

Österhaninge; Brandbergen; sökte i lövskog mellan berg och fotbollsplan efter rödaronia, Aronia arbutifolia.
Missade att söka även efter svartaronia, A. melanocarpa på annan lokal i närheten; norr Stenbockens gata.

Grödinge; i skogsbacke 50 m väster Vårsta skola i Vårsta:
Rosenmynta, Satureja grandiflora. Stort bestånd i fin blom i granskogsbacke.

Lååång fikapaus med goda bakverk på Rådhuscafét i Södertälje.

Överjärna; Lövsta handelsträdgård, 250 m söder om:
Sökte daggaster, Aster laevis. 250 m blir ung. i vägdikena längs riksväg 57.

Sedan ett försök på trubbdaggkåpa, Alchemilla plicata, men hade inte förberett med topografiska kartkopior, så jag hittade inte Ryssingehagen vid Aspa (Ludgo socken) ej heller Labro ängar i Svärta socken. Möjliga trubbdaggkåpor, men överblommade och i dåligt skick, fanns 300 m NNO Ludgo kyrka.

Tunaberg; Parkeringsplatsen vid Skeppsvikshamnen, SO Nävekvarn (i Sörmlandsfloran refererat till som "Nävekvarn vid Parkberget i skogsbryn vid parkeringen").
I skogskant längs hela parkeringens västsida ett bestånd i fin blom av;
Gul fingerborgsblomma, Digitalis grandiflora.
Vid stranden strax västerut enstaka ex i vassen av:
Strandmynta, Mentha aquatica ssp. litoralis.

Sedan kvällskörning till trakten av Fagertärn i Närke.

20 juli
NÄRKE
Sannerud; Fagertärn:
Röd näckros, Nymphea alba coll. f. rubra
Naturliga ursprungslokalen för denna berömda växt. Från röda till rosa ex. spridda i sjön.

Sedan till Lund.

Lokaluppgifter:
Tidskriften Daphne
Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands flora.
Erling Jirle 14 augusti 2003.  

Tillbaka till exkursionslistan